Menú

Sobre els tributs i els rebuts

Quins són els tipus de rebuts municipals

Tots els tipus de rebuts

Els rebuts que genera l'Ajuntament poden ser dels següents tipus: liquidacions, autoliquidacions, rebuts de padró i multes.

Els rebuts de padró es generen periòdicament, generalment una vegada a l'any.

L'Ajuntament genera liquidacions quan té informació per determinar el deute tributari i es realitzen fora d'un padró periòdic (alta o variació cadastral d'una finca, inspeccions, altes d'activitats econòmiques, etc.).

Les autoliquidacions es generen quan l'interessat comunica a l'Ajuntament les dades necessàries per liquidar el tribut (plusvàlues, llicències d'obres, etc.).

Les liquidacions i autoliquidacions poden fer referència a un o més exercicis.

Els rebuts de padró

Els rebuts de padró es generen quan es tracta de tributs periòdics amb notificació col·lectiva i corresponen únicament a un exercici.

L'Ajuntament disposa dels següents padrons fiscals:

 • Impost de Vehicles de Tracció Mecànica: delegada la seva gestió i recaptació a l'ORGT.
 • Impost sobre Béns Immobles (IBI) (urbans i rústics): delegada la seva recaptació a l'ORGT.
 • Taxa d'Entrada i Sortida (guals).
 • Taxa per Recollida d'Escombraries (industrials i domiciliàries).
 • Impost d'Activitats Econòmiques.
 • Taxa de Taules i Cadires.
 • Taxa d'Aprofitaments Especials.

Més informació a Impostos i taxes.

Al calendari fiscal s'especifiquen els terminis de cobrament de cada padró.

Rebuts no gestionats o recaptats per l'Ajuntament

L'Ajuntament ha delegat a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) la gestió i recaptació dels següents rebuts:

 • Impost sobre Béns Immobles (IBI) (urbans i rústics): només la recaptació. Si ens acollim al fraccionament anual d'aquest tribut, però, la recaptació la farà el mateix Ajuntament.
 • Padró i liquidacions de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (circulació).
 • Multes de circulació.
 • Tots aquells rebuts (del concepte que sigui) que hagin passat el seu període de pagament voluntari.

Podeu consultar l'estat d'aquests rebuts a la web de l'ORGT.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parades principals:
Vilanova i la Geltrú
Hospital St Camil
St Pere de Ribes
Sitges
Parades principals:
Sitges
St Pere de Ribes
Hospital St Camil
Vilanova i la Geltrú
Parades principals:
Vilanova i la Geltrú
Barcelona (Gran Via - Universitat)
Parades principals:
Barcelona (Gran Via - Universitat)
Vilanova i la Geltrú
Parades principals:
Vilanova i la Geltrú
Barcelona (Diagonal)
Parades principals:
Barcelona (Diagonal)
Vilanova i la Geltrú
Parades principals:
Bellvitge
Aeroport
Sitges
Les Roquetes
Vilanova i la Geltrú
Parades principals:
Vilanova i la Geltrú
Les Roquetes
Sitges
Aeroport
Bellvitge
Parades principals:
Vilanova i la Geltrú
Canyelles
Olèrdola
Vilafranca del Penedès
Parades principals:
Vilafranca del Penedès
Olèrdola
Canyelles
Vilanova i la Geltrú
Parades principals:
Vilanova i la Geltrú
St. Pere de Ribes
Sitges
St. Pere de Ribes
Canyelles
Olèrdola
Vilafranca del Penedès
Parades principals:
Vilafranca del Penedès
Olèrdola
Canyelles
St. Pere de Ribes
Sitges
St. Pere de Ribes
Vilanova i la Geltrú
Parades principals:
Vilanova i la Geltrú
Prat de Vilanova
Santa Maria
Cubelles
Parades principals:
Cubelles
Santa Maria
Prat de Vilanova
Vilanova i la Geltrú
Parades principals:
Cunit
Cubelles
Santa Maria
Prat de Vilanova
Hospital St Antoni
Hospital St Camil
Parades principals:
Hospital St Camil
Hospital St Antoni
Prat de Vilanova
Santa Maria
Cubelles
Cunit
Parades principals:
Vilanova i la Geltrú
Cubelles
Cunit
Segur de Calafell
Calafell
El Vendrell
Parades principals:
El Vendrell
Calafell
Segur de Calafell
Cunit
Cubelles
Vilanova i la Geltrú
Parades principals:
Vilanova i la Geltrú
Cubelles
Cunit
Segur de Calafell
Calafell
Tarragona
Parades principals:
Tarragona
Calafell
Segur de Calafell
Cunit
Cubelles
Vilanova i la Geltrú
Parades principals:
Càmping Vilanova
Les Roquetes
Sitges
Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Parades principals:
Barcelona
Hospitalet de Llobregat
Sitges
Les Roquetes
Càmping Vilanova
 
 
 
 
 
50 m
 • 41.22496886370441
 • 1.723563373088837
 • DIP
 • ciutat
 • 19
 • N

Domiciliació i fraccionament anual de rebuts de padró

Domiciliació

Els rebuts de padró que gestiona l'Ajuntament es podran domiciliar fins a un mes abans de l'inici del termini ordinari de pagament de cada tribut. Els rebuts dels padrons següents gaudiran d'un fraccionament i ajornament del deute si es domicilien:

 • Taxa per Recollida d'Escombraries (industrials i domiciliàries).
 • Impost d'Activitats Econòmiques.
 • Taxa de Taules i Cadires.
 • Taxa d'Aprofitaments Especials.

Fraccionament anual

Amb la finalitat de facilitar el pagament en període voluntari dels deutes de cobrament periòdic als obligats tributaris, s'estableix un règim especial de pagament que s'anomena "compte corrent tributari".

Aquesta forma de pagament s'aplicarà única i exclusivament als tributs de cobrament periòdic següents:

 • Taxa de guals
 • Taxa d'Escombraries (Domiciliàries i Industrials)
 • Impost sobre Béns Immobles Urbana i Rústica
 • Impost d'Activitats Econòmiques.

Per a més informació, consulteu el tràmit Fraccionament anual dels tributs.

Les autoliquidacions

Què és una autoliquidació

En determinats tràmits municipals, cal efectuar un pagament previ. La persona, en aquests casos, informa les dades necessàries per al càlcul de l'import a pagar.

Amb aquestes dades s'elabora una autoliquidació que posteriorment pot ser pagada, sigui:

 • Directament, per via telemàtica.
 • Mitjançant una carta de pagament, que es pot imprimir i pagar al banc. 

Com tramitar en aquest cas

Consulteu la pàgina Tramitar amb autoliquidació prèvia

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord