Menú

Altres problemes

Quan intentem tramitar amb l'Ajuntament, mitjançant el Servei de Tramitació Avançada, poden aparèixer algun d'aquests missatges d'error:

També pot passar que, tot i que no aparegui cap error, la pàgina es quedi així:

Aquests problemes poden ser deguts a diferents raons:

 

 1. Tenim versions incorrectes de navegador o sistema operatiu.
 2. No tenim el Java instal·lat.
 3. Tenim el Java instal·lat, però és una versió antiga.
 4. Hi ha alguna altra finestra que ha quedat amagada i que ens està demanant una acció.
 5. El navegador ha quedat en un estat incorrecte, degut a un error previ.
 6. Han quedat arxius temporals de Java, que cal esborrar.
 7. No teniu permisos per executar correctament l'aplicació de Java.
 8. No 'ha pogut instal·lar el certificat de l'aplicació de Java.
 9. Altres punts a revisar.

 

Veurem cada situació per separat:

1. - Tenim versions incorrectes de navegador o sistema operatiu

Podem accedir a aquesta pàgina per verificar si tenim les versions correctes:

https://aoberta.vilanova.cat/sta/pages/utils/checkClient.jsp?lang=CA

Si tot és correcte, apareixerà el següent requadre:

1. - Tenim versions incorrectes de navegador o sistema operatiu

2. No tenim el Java instal·lat

Java és una tecnologia que fa servir la pàgina per poder interactuar adequadament amb la persona. Aporta la capacitat de signar el formulari i els documents aportats, gràcies a l'execució d'una aplicació que es descarrega i executa al PC.

Cal tenir instal·lat Java a l'ordinador per poder tramitar. Si no és així, apareix un missatge de l'estil a aquest:

Podem comprovar si el tenim seguint les instruccions següents:  https://www.java.com/es/download/help/version_manual.xml  

Podem instal·lar-lo seguint les instruccions d'aquesta pàgina:  https://www.java.com/es/download/.

 

2. No tenim el Java instal·lat

3. Tenim el Java instal·lat, però és una versió antiga

En aquesta pàgina podem veure quina és la versió mínima requerida per l'aplicació de tramitació: https://aoberta.vilanova.cat/sta/help.jsp

 

Podem comprovar quina versió tenim seguint les instruccions següents:

 https://www.java.com/es/download/help/version_manual.xml  

 

Si cal actualitzar-lo, seguirem les passes indicades a: 

https://www.java.com/es/download/

 

4. Hi ha una finestra amagada

Durant el procés d'execució de la pàgina, apareixeran una sèrie de finestres que ens demanaran accions concretes (descarregar i executar l'aplicació de Java a l'ordinador, seleccionar el certificat...). Si veiem que el procés no avança, cal comprovar que no hi hagi cap finestra que hagi quedat amagada i que ens està demanant una acció.

 

Cal acceptar o permetre sempre els avisos de la pàgina, que ens apareixeran durant la tramitació. 

 

Aquestes són algunes de les finestres que poden aparèixer:

 • Sol·licitud d'execució de l'aplicació de Java a l'ordinador.

  Cal contestar “Run”

 • Sol·licitud d'execució de l'aplicació de Java a l'ordinador.

  Cal contestar “Obre...”

 • Instal·lació automàtica del certificat de l'aplicació Java.

  Cal contestar “Sí”

 • Sol·licituds de selecció del certificat, en diferents navegadors. Cal contestar “D'acord” o “Aceptar”

 • Sol·licituds de selecció del certificat, en diferents navegadors. Cal contestar “D'acord” o “Aceptar”

 • Sol·licitud de permís per fer servir un determinat certificat (clau) Cal concedir permís i prèmer “D'acord”

 • Hem tret el DNIe del lector Cal tornar-lo a introduir

5. El navegador ha quedat en un estat incorrecte, degut a un error previ

Si ens hem equivocat en donar la contrasenya d'un certificat, no teníem col·locat el DNIe prèviament, hem instal·lat el certificat amb el navegador obert o no hem seleccionat cap certificat en una identificació prèvia, pot passar que el navegador hagi quedat en un estat incorrecte.

 

La solució més fàcil i pràctica per resoldre aquest problema és tancar totes les finestres obertes d'aquest navegador, tornar a obrir-lo i tornar a provar.

6. Han quedat arxius temporals de Java, que cal esborrar

Un altre dels possibles problemes és que hi hagi fitxers temporals de Java que interfereixin en el procés de tramitació.

 

Per esborrar els arxius temporals podeu seguir aquestes instruccions:

https://www.java.com/es/download/help/plugin_cache.xml

 

En la finestra que ens permet seleccionar els fitxers a esborrar, marcarem les tres opcions

6. Han quedat arxius temporals de Java, que cal esborrar

7. No teniu permisos per executar l'aplicació de Java

En aquest cas, cal revisar la seguretat. Consulteu aquesta pàgina:

https://www.java.com/es/download/help/jcp_security.xml

 

A la pestanya “Seguridad”:

 

 1. Activarem “Enable Java content for browser and Web Start Applications”.
 2. Afegirem “https://aoberta.vilanova.cat” a la llista d'excepcions de llocs (“Exception Site List”).
7. No teniu permisos per executar l'aplicació de Java

8. No s'ha pogut instal·lar el certificat de l'aplicació de Java

L'aplicació de Java que es descarrega i executa al PC requereix la instal·lació d'un certificat digital pel seu funcionament. Normalment, la instal·lació del certificat es fa de manera transparent, però en determinats casos molt concrets requereix la intervenció de la persona. Si és aquest el cas, pot aparèixer un missatge d'error com aquest:

 

Veurem ara com verificar si està instal·lat i com instal·lar-lo, si cal.

8. No s'ha pogut instal·lar el certificat de l'aplicació de Java

8.1 Verificar si està instal·lat el certificat de l'aplicació

Aquestes són les passes per saber si està instal·lat el certificat, en funció del navegador escollit:

8.1.1 Edge (Microsoft)

Farem clic a la icona de Windows al teclat o a la banda esquerra inferior de la pantalla ("tecla Windows" ). Directament escriurem “Opciones de Internet” (si està configurat en català: “Opcions d'Internet”). 

 • Fem clic a “Opciones de Internet”. Ens apareixerà la finestra “Propiedades: Internet”.

  Anirem a la pestanya “Contenido” i farem clic al botó  “Certificados”. 

 • Comprovarem que ens aparegui el certificat “TAO B.U (JAppSrv)” a la pestanya  “Entidades de certificación raíz de confianza”.

8.1.2 Internet Explorer

A l'Internet Explorer, farem clic a:

8.1.2 Internet Explorer

Ens apareixerà una nova finestra “Certificados”. 

Comprovarem que ens aparegui el certificat “TAO B.U (JAppSrv)” a la pestanya  “Entidades de certificación raíz de confianza”.

8.1.3 Google Chrome

Farem clic a:

 

Els certificats instal·lats apareixeran a la carpeta “Personal”, en la mateixa finestra que Internet Explorer, ja que Chrome comparteix el magatzem de certificats de Windows.

8.1.3 Google Chrome

8.1.4 Mozilla Firefox

Mozilla Firefox fa servir un magatzem propi de certificats digitals. 

Farem clic a:

8.1.4 Mozilla Firefox

El  certificat  “TAO   B.U (JAppSrv)” hauria de ser  a la pestanya “Entitats”:

8.2 Instal·lar manualment el certificat de l'aplicació

8.2.1 Instal·lació senzilla

En el cas de que el certificat no s'hagi instal·lat o s'hagi instal·lat en una altra pestanya diferent de la indicada, haurem de realitzar la instal·lació del certificat manualment.

 

Normalment, el certificat es podrà trobar en una ruta similar a aquesta: 

“C:\Usuarios\nom_usuari\.jappsrv\jappsrv.cer”, on “nom_usuari” és l'usuari identificat en aquesta màquina.

 

Des de la finestra que acabem de comentar (“Certificados” o “Gestor de certificats”), farem clic en “Importar”.

 

Apareixeran una o més finestres. Seleccionarem el certificat de l'aplicació (situat a la ruta esmentada abans) i acceptarem la importació del mateix.

 • Finestres I i II d'importació en Internet Explorer

  Cal escollir el fitxer del certificat, a la ruta “C:\Usuarios\nom_usuari\.jappsrv\jappsrv.cer”

 • Finestres III i IV d'importació en Internet Explorer Cal escollir el magatzem “entidades de certificación raíz de confianza”

 • Finestra d'importació en Mozilla Firefox

  Cal marcar els dos “Confia...” i fer clic a “D'acord”

 • Si no ens deixa afegir el certificat, per problemes de privilegis, hauríem de fer la “Instal·lació per a experts” que expliquem a continuació. El missatge de l'error pot ser semblant a aquest.

8.2.2 Instal·lació per a experts del certificat digital de l'aplicació

Si, seguint les passes del procediment anterior, no ens ha deixat instal·lar el certificat, farem el següent:

 

 Farem clic a la icona de Buscar (Lupa)  a la banda esquerra inferior de la pantalla. Directament escriurem “mmc” (sense les  cometes). Executarem l'aplicació trobada, fent clic amb el botó dret del ratolí i  escollint “Executar  com a administrador”:

8.2.2 Instal·lació per a experts del certificat digital de l'aplicació

Ens apareixerà una finestra “Consola”.

Des de la nova finestra, seleccionem “/Archivo/Agregar o quitar complemento”, que ens obrirà una nova finestra. 

 • Des d'aquesta nova finestra “Agregar o quitar complemento” seleccionarem

  “Certificados” i farem clic al botó “Agregar”:

 • Després seleccionarem “Cuenta de equipo” i farem clic a “Endavant”:

 • ... i finalment “Equipo local” i “Acabament”:

 • Per finalitzar, farem clic botó “Aceptar” de la finestra inicial:

... i se'ns obrirà la gestió dels certificats del nostre equip (ordinador).

Des de la gestió de certificats del nostre equip (que veiem a sota) es realitzarà la importació del certificat. El certificat generat per l'aplicació Servei de Tramitació Avançada i que hem d'importar es trobarà a una ruta similar a aquesta

“C:\Usuarios\nom_usuari\.jappsrv\jappsrv.cer”, on “nom_usuari” és l'usuari identificat en aquesta màquina. Per importar-lo, haurem de fer clic al botó dret de la carpeta

“Certificados” que està dins de “Entidades de certificación raíz de confianza”.

Una vegada fet, seleccionarem “Todas las tareas >> Importar”. Finalment seleccionem el certificat que volem importar i acceptem. L'últim pas és anar de nou al navegador i comprovar que el certificat s'ha instal·lat correctament.

9. Altres punts a revisar

Resumirem aquí altres punts que cal revisar, en casos excepcionals (PCs configurats específicament per treballar en empreses o administracions).

9.1 Permisos restringits

Cal revisar que l'usuari amb els que se està intentant realitzar el tràmit tingui permís d'escriptura a “C:\Users\nom_usuari\AppData\Local\Temp”, on “nom_usuari” és l'usuari identificat en aquesta màquina.

En Windows 10 també pot passar que estiguem fent servir Internet Explorer amb privilegis reduïts. Per evitar aquest problema, cal executar Internet Explorer com a administrador. Col·locarem el cursor del ratolí sobre la icona d'Internet Explorer i, mantenint la tecla de les majúscules presa (Shift), farem clic al botó dret del ratolí per seleccionar “Executar com a Administrador”.

9.2 Proxy

Si s'està fent servir un proxy per establir la connexió a internet es molt probable que totes les connexions, inclosa la 127.0.0.1 intentin passar per ell. Si es fa servir un script per detectar si determinades IPs o adreces han de sortir pel proxy, aquest s'ha de configurar perquè NO faci servir l'adreça local 127.0.0.1.

9.3 Windows 10 i Windows Defender

Windows Defender és l'antivirus i tallafocs que ve per defecte en Windows 10. Si està actiu aquest antivirus, és molt probable que no permeti executar l'aplicació Java. Cal doncs, afegir una excepció a l'antivirus per permetre la tramitació, o com a mida temporal, desactivar-lo durant aquest procés i tornar-lo a activar una vegada finalitzat.

El que s'acaba de comentar també pot passar amb altres tipus d'antivirus, però és menys probable.

9.4 Mozilla Firefox i OCSP

Amb Firefox, cal revisar que dintre de les opcions de Firefox NO estigui marcada l'opció de “Consultar a los servidores respondedores OCSP para confirmar la validez actual de los certificados” tal y com pot veure's a la imatge:

9.4 Mozilla Firefox i OCSP
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord