Menú

Càlcul dels ajuts econòmics en tributs municipals

Els ajuts que es calcularan a continuació són en base als següent supòsits:

A).a) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Béns Immobles a persones per sota dels nivells de renda fixats en les condicions específiques.

A).b) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Béns Immobles a famílies nombroses o monoparentals.

B).h).1. Ajut a la quota de la Taxa per a la recollida d'escombraries a les persones que
compleixin les condicions específiques.

Omple les següents dades

 
Data de naixement (dd/mm/aaaa) 
Ingressos bruts anuals unitat familiar (€)   (sense decimals ni separador de milers)
És titular del carnet de familia nombrosa/monoparental?  
És titular del carnet de familia nombrosa/monoparental?
A la unitat familiar hi ha alguna persona amb discapacitat reconeguda pel Departament de treball, afers social i famílies? 
A la unitat familiar hi ha alguna persona amb discapacitat reconeguda pel Departament de treball, afers social i famílies?
La posició integral de saldos bancaris i/o altres actius financers del conjunt dels membres de la unitat familiar supera els 30.000€? 
La posició integral de saldos bancaris i/o altres actius financers del conjunt dels membres de la unitat familiar supera els 30.000€?
Algun dels membres de la unitat familiar té cap deute pendent amb l'Ajuntament? 
Algun dels membres de la unitat familiar té cap deute pendent amb l'Ajuntament?
És un aturat de llarga durada (més d'un any d'antiguitat)? 
És un aturat de llarga durada (més d'un any d'antiguitat)?
El propietari de l'immoble li repercuteix l'import del rebut de l'IBI o la Taxa per a la recollida d'escombraries? 
El propietari de l'immoble li repercuteix l'import del rebut de l'IBI o la Taxa per a la recollida d'escombraries?
Trobareu altres ajudes i subvencions a les Ordenances Fiscals. Per a més informació podeu dirigir-vos a l'oficina de Gestió Tributaria.
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració