Menú

Avisos

Aquesta pàgina recull les previsions de talls en la prestació dels serveis de la Seu electrònica. S'hi inclou també un històric dels talls produïts.

Cal tenir en compte que alguns dels serveis que s'hi ofereixen depenen d'organismes externs. Un dels principals és l'Administració Oberta de Catalunya (AOC).

Podeu consultar l'estat dels serveis de l'AOC.

Situació general dels serveis

Històric d'avisos i incidències

Avís Inici - fi
[Externa] Intervenció programada al servei de Plataforma de Serveis de Contractació 20/03/2023 17:00h a 21:00h
[Externa] Intervenció programada als serveis prestats per la FNMT per al dia 11 de març. 11/03/2023 08:00h a 14:00h
[Externa] Intervenció programada als serveis de PSCP, RPC i e-Licita 11/03/2023 04:00h a 09:00h
[Externa] Incidència detectada al registre d'ofertes a les eines de licitació electrònica 27/02/2023 08:00h a 19:00h
[Externa] Intervenció programada a PSCP i e_Licita 24/02/2023 08:00h a 27/02/2023 08:00h
[AOC] Incidència detectada a EACAT. S'ha detectat una incidència que afecta l'accés a EACAT amb certificat. 23/02/2023 18:00h a 24/02/2023 11:00h
Incidència que afecta la generació de liquidacions del servei La meva carpeta 23/02/2023
[AOC] Incidència detectada al servei d'e-NOTUM relacionada amb l'enviament de correus d'avís 21/02/2023 00:15h a 17:00h
[AOC] Incidència detectada a l'accés a EACAT via certificat 21/02/2023 11:45h a 22:00h
[AOC] Incidència detectada a l'accés a EACAT via certificat 21/02/2023 10h a 11:45h
Intervenció tècnica programada que afecta els serveis de la Seu electrònica: Carpeta Ciutadana, Portasignatures, Verificació de documents electrònics i STA 15/02/2023 20h a 21:15h
[AOC] Intervenció programada a la Base de Dades 14/02/2023 de 20:00h a 20:30h
Incidència detectada en la Carpeta ciutadana 07/02/2023 15:00h a 08/02/2023 07:30h
Incidència detectada en els serveis AOC amb l'ús de certificats 27/01/2023 10:50h a 11:35h
Entrada en funcionament de La meva carpeta 24/01/2023
Intervenció tècnica municipal. Serveis municipals afectas: Carpeta Ciutadana i Servei de Tramitació Avançada 22/01/2023 20:30h a 22:20h
[AOC] Intervenció programada a PSCP i e-Licita. Serveis municipals afectats: Perfil de contractant 13/01/2023 15:00h a 14/01/2023 15:00h
[AOC] Incidència detectada als serveis de DGP de Via Oberta, idCATMobil i Videoidentificació de Via Oberta 09/01/2023 de 13:19h a 17:13h
[AOC] Intervenció programada al servei de Transparència 20/12/2022 de 12h a 14h
Aturada d'alguns serveis per tasques de manteniment. Serveis municipals afectats: Servei de Tramitació Avançada (STA), Portasignatures i Carpeta Ciutadana 14/12/2022 de 15h a 22h
S'executen tasques de manteniment que afecten els serveis municipals: Servei de Tramitació Avançada (STA), Portasignatures i Carpeta Ciutadana 30/11/2022 15h a 22h
[AOC] Incidència detectada a EACAT (e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, e-Fact, EACAT, Còpia, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e, Via Oberta i Representa) 30/11/2022 9:50h a 10:35h
Problemes tècnics al padró d'habitants, Carpeta Ciutadana: No es pot accedir a les dades d'empadronament ni demanar un volant d'empadronament 25/11/2022 a 29/11/2022 13:00
Incidència tècnica (STA, Portasignatures, Carpeta ciutadana) 24/11/2022 7:00 h a 7:30 h
[AOC] Intervenció programada als serveis d'eFACT 23/11/2022 10:00 h a 10:30 h
[AOC] Incidència detectada en el servei de PSIS 22/11/2022 13:15 h a 14:00 h
Aturada d'alguns serveis per tasques de manteniment. Serveis municipals afectats: Servei de Tramitació Avançada (STA), Portasignatures, Carpeta Ciutadana 22/11/2022 20:30 a 23:40
[AOC] Incidència detectada als servei de la Direcció General de Policia (DGP) de Via Oberta, idCATMobil i Videoidentificació de Via Oberta 14/11/2022 11:04 a 17/11/2022 9:29
Incidència detectada i resolta en el Servei de Tramitació Avançada (STA) 16/11/2022 8:47 a 10:00
[AOC] Incidència detectada a EACAT 15/11/2022 14:00 a 14:40
Externa] Incidència detectada al rendiment de Sobre Digital 11/11/2022 08:00 a 12:00
Intervenció tècnica en els aplicatius TAO T-Systems 09/11/2022 12:00 a 24:00
Incidència detectada i resolta en el Servei de Tramitació Avançada (STA) 09/11/2022 07:00 a 10:00
[AOC] Incidència detectada a EACAT 08/11/2022 10:00 a 11:00
Intervenció programada als serveis del Ministeri de Justicia de Via Oberta 03/11/2022 17:30 a 21:00
Incidència detectada i resolta en el Servei de Tramitació Avançada (STA) 02/11/2022 07:00 a 07:45
[AOC] Intervenció programada als serveis prestats per la FNMT 29/10/2022 08:00 a 14:00
[AOC] Incidència detectada al servei de BDSeu 20/10/2022 17:48h a 21/10/2022 08:51h
[AOC] Incidència detectada als serveis de identitat (DGP) de Via Oberta, idCATMobil i Videoidentificació de Via Oberta 20/10/2022 17:26h a 21/10/2022 20:00h
Incidència detectada i resolta en el Servei de Tramitació Avançada (STA) 18/10/2022 15:00h a 19/10/2022 10:00h
[AOC] Incidència detectada i resolta en l'enviament de SMS. Serveis afectats: Notificacions electròniques (e-NOTUM), Portasignatures, Servei de Tramitació Avançada (STA) 14/10/2022 13:00h a 20:00h
[AOC] Incidència general detectada i resolta en els serveis del AOC. Serveis afectats: Notificacions electròniques (e-NOTUM), Factura electrònica, Edictes i anuncis, Perfil de contractant, Portasignatures, Servei de Tramitació Avançada (STA), Govern obert i transparència 07/10/2022 20:00h a 08/10/2022 04:00h
[AOC] Intervenció programada als serveis de firma i cl@ve per al dia 27 de Setembre. Serveis afectats: Servei de Tramitació Avançada (STA)(Vàlid), Portasignatures, Notificacions electròniques (e-NOTUM), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència, EFACT 27/09/2022 15:00h a 15:05h
Per problemes tècnics propis no ha funcionat correctament el Servei de Tramitació Avançada (STA) 27/09/2022 14:00h a 28/09/2022 9:20h
Aturada d'alguns serveis per tasques de manteniment que poden afectar els següents serveis: Servei de Tramitació Avançada (STA), Portasignatures i Carpeta Ciutadana 22/09/2022 7:00h a 8:00h
Tall en la connexió a Internet per una incidència del proveïdor, no es pot accedir a cap dels serveis que s'ofereixen a la Seu Electrònica. 21/09/2022 15:45h a 18:15h
Aturada d'alguns serveis per tasques de manteniment que poden afectar els següents serveis: Servei de Tramitació Avançada (STA), Portasignatures i Carpeta Ciutadana 20/09/2022 7:00h a 8:00h
Aturada d'alguns serveis per tasques de manteniment que poden afectar els següents serveis: Servei de Tramitació Avançada (STA), Portasignatures i Carpeta Ciutadana 11/09/2022 20:30h a 22:40h
Incidència que afecta els serveis d'enviament de SMS de l'idCAT Mòbil, VÀLid,HÈSTIA, e-NOTUM i e-TRAM. Serveis municipals afectats: Servei de Tramitació Avançada (STA), Portasignatures, Notificacions electròniques (e-NOTUM) 02/09/2022 13:00h a 15:30h
Per problemes tècnics, no es pot accedir correctament als serveis de Tramitació Avançada (STA). Serveis municipals afectats: Servei de Tramitació Avançada (STA) 9/08/2022 12:20h a 13:15h
[AOC] Incidència detectada a EACAT. Serveis afectats: e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, e-Fact, EACAT, Còpia, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e, Via Oberta i Representa 20/07/2022 13:30h a 14:10h i 17:10h a 17:20h
Per problemes tècnics, no es pot accedir correctament als serveis de Tramitació Avançada (STA). Serveis municipals afectats: Servei de Tramitació Avançada (STA) 20/07/2022 09:10h a 10:20h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei del Vàlid. Serveis municipals afectats: Servei de Tramitació Avançada (STA), Portasignatures, Notificacions electròniques (e-NOTUM) 14/07/2022 09:00h a 10:00h
[Externa] Incidència resolta en el servei de PSIS. Serveis municipals afectats: Servei de Tramitació Avançada (STA), Portasignatures, Notificacions electròniques (e-NOTUM), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència, EFACT 11/07/2022 02:00h a 09:45h
[Externa] Incidència detectada i resolta al servei del Vàlid. Serveis municipals afectats: Servei de Tramitació Avançada (STA), Portasignatures, Notificacions electròniques (e-NOTUM) 30/06/2022 08:00h a 09:15h
Per problemes tècnics no han funcionat correctament els serveis de Tramitació Avançada (STA) amb identificació mitjançant Vàlid 22/06/2022 15:23h a 23/06/2022 13:25h
[AOC] Intervenció programada i externa al Consorci AOC. Serveis municipals afectats: Factura electrònica 22/06/2022 06:00 a 08:00h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei de SMS. Serveis municipals afectats: Notificació electrònica, Servei de Tramitació Avançada (Vàlid amb idCAT Mòbil) 15/06/2022 11:40 a 12:25h
[AOC] Incidència detectada i resolta en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP). Serveis municipals afectats: Perfil de contractant 14/06/2022 08:00 a 13:30h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei de PSCP. Serveis municipals afectats: Perfil de contractant 08/06/2022 15:40h a 14/06/2022 15:00h
[AOC] Incidència detectada i resolta al procés d'alta i l'accés a través del servei d'idCAT Mòbil. Serveis municipals afectats: Mocions al Ple, Notificacions electròniques (e-NOTUM), Portasignatures, Registre electrònic, Servei de Tramitació Avançada (STA) 13/06/2022 14:30h a 14/06/2022 08:00h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei de Sobre Digital. Serveis municipals afectats: Perfil de Contractant 10/06/2022 14:00 a 18:00h
S'executen tasques de manteniment. Serveis municipals afectats: Servei de Tramitació Avançada (STA), Portasignatures i Carpeta Ciutadana 08/06/2022 20:30 a 22:10h
[AOC] Incidència detectada i resolta al formulari d'inscripció a les ofertes de Sobre Digital. Serveis municipals afectats: Perfil de Contractant 01/06/2022 00:00 a 13:30h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei de SMS. Serveis municipals afectats: Notificació electrònica, Servei de Tramitació Avançada (Vàlid amb idCAT Mòbil) 30/05/2022 14:35 a 19:00h
Per problemes tècnics no han funcionat correctament els serveis de Tramitació Avançada (STA) i Carpeta Ciutadana 27/05/2022 9:30h a 28/05/2022 14h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei de PSCP. Serveis municipals afectats: Perfil de contractant 26/05/2022 09:30 a 10:50h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei d'eFACT. Serveis municipals afectats: Factura electrònica 25/05/2022 16:50 a 21:25h
S'executen tasques de manteniment que afecten l'accés als serveis de la Seu Electrònica 25/05/2022 16:00 a 18:00h
S'executen tasques de manteniment que afecten els serveis: Servei de Tramitació Avançada (STA) i Portasignatures 24/05/2022 20:30 a 23:30h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei de SMS. Serveis municipals afectats: Notificació electrònica, Servei de Tramitació Avançada (Vàlid amb idCAT Mòbil) 20/05/2022 15:45 a 17:05h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei de SMS. Serveis municipals afectats: Notificació electrònica, Servei de Tramitació Avançada (Vàlid amb idCAT Mòbil) 16/05/2022 08:30 a 11:30h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei de PSCP. Serveis municipals afectats: Perfil de contractant 11/05/2022 09:30 a 10:30h
[AOC] Intervenció programada i finalitzada al servei d'eFACT. Serveis municipals afectats: Factura electrònica 01/05/2022 15:00 a 15:15h
[Externa] Incidència detectada i resolta al servei d'autenticació amb idCAT Mòbil. Serveis municipals afectats: Servei de Tramitació Avançada (STA) 19/04/2022 17:00 a 20/04/2022 11:30h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei de Sobre Digital. Serveis municipals afectats: Perfil de Contractant 05/04/2022 de 06:00 a 13:07h
[AOC] Intervenció programada i finalitzada al servei d'eFACT. Serveis municipals afectats: Factura electrònica 31/03/2022 de 15:00 a 15:15h
[AOC] Incidència detectada i resolta en el servei de Registre Públic de Contractes. Serveis municipals afectats: Perfil de contractant 31/03/2022 de 10:00 a 12:20h
Incidència detectada i resolta en el Servei de Tramitació Avançada (STA) 30/03/2022 de 8:00 a 10:00h
[AOC] Incidència detectada i resolta en l'accés i funcionament de les eines d'e-Contractació (PSCP, e-Licita i RPC). Serveis municipals afectats: Perfil de contractant 29/03/2022 de 11:00 a 12:49h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei de Registre Unificat (MUX), Via Oberta, eNOTUM, eFact, e-Valisa, eTram, FUE, idCAT mobil, EACAT tramits i e-Licita. Serveis municipals afectats: Notificacions electròniques (e-NOTUM), Factura electrònica (eFACT), Servei de Tramitació Avançada (STA)(Vàlid), Perfil de contractant 14/03/2022 de 15:00 a 15:40h
[AOC] Intervenció programada i finalitzada al servei Cl@ve. Serveis municipals afectats: Servei de Tramitació Avançada (STA) (Vàlid) 09/03/2022 a les 15:00h
[AOC] Incidència detectada i resolta per notificar a través de PSCP. Serveis municipals afectats: Perfil de contractant 08/03/2022 de 00:00 a 12:00h
Aturada d'alguns serveis per tasques de manteniment. Serveis municipals afectats: Servei de Tramitació Avançada (STA) i Portasignatures 06/03/2022 de 20:30 a 21:44
[AOC] Intervenció programada i finalitzada als serveis de PSCP i e-Licita. Serveis municipals afectats: Perfil de contractant 05/03/2022 de 08:00 a 09:00
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei d'eFACT. Serveis afectats: Factura electrònica 04/03/2022 11:30h a 07/03/2022 12:00h
[Externa] Incidència al servei de SMS. Serveis afectats: idCAT Mòbil, VÀLid, HÈSTIA, e-TRAM i e-NOTUM 03/03/2022 de 12:00 a 13:15h
[AOC] Incidència detectada als sistemes AOC. Serveis municipals afectats: e-NOTUM, e-TAULER, EACAT, Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e. 02/03/2022 de 14:00 a 15:15h
Intervenció programada i externa al Consorci AOC, servei Cl@ve interromput. Serveis municipals afectat: Servei de Tramitació Avançada (STA) (Vàlid) 26/02/2022 de 09:30 a 15:00h
[AOC] Intervenció programada i finalitzada a PSCP i e-Licita. Serveis municipals afectats: Perfil de Contractant 23/02/2022 de 20:00 a 20:20h
[AOC] Incidència detectada i resolta a l'estabilitat dels serveis PSCP, e-Licita i RPC. Serveis municipals afectats: Perfil de Contractant 23/02/2022 de 01:30 a 10:30h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei de SMS. Serveis municipals afectats: Notificació electrònica, Servei de Tramitació Avançada (Vàlid amb idCAT Mòbil) 17/02/2022 de 14:00 a 17:00h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei de PSCP, RPC i e-Licita. Serveis municipals afectats: Perfil de Contractant 16/02/2022 de 11:50 a 12:40h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei de SMS. Serveis municipals afectats: Notificació electrònica, Servei de Tramitació Avançada (Vàlid amb idCAT Mòbil) 04/02/2022 de 07:40 a 08:30h
[AOC] Intervenció programada amb afectació a les integracions amb el servei Registre Públic de Contractes (RPC). Servei municipal afectat: Perfil de contractant 29/01/2022 de 10:00 a 10:30h
[AOC] Incidència detectada i resolta amb afectació a les integracions en el servei Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP). Servei municipal afectat: Perfil de contractant 17/01/2022 08:00h a 27/01/2022 19:00h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei de Sobre Digital. Serveis municipals afectats: Perfil de contractant 20/01/2022 de 00:00h a 11:15h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei de Sobre Digital. Serveis municipals afectats: Perfil de contractant 14/01/2022 de 22:00h a 17/01/2022 13:48h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei de SMS. Serveis municipals afectats: Servei de Tramitació Avançada (idCAT Mòbil,VÀLid) i Notificació electrònica (e-NOTUM) 14/01/2022 de 10:45h a 14:50h
[AOC] Intervenció programada amb afectació general als serveis del AOC. Serveis munic. afectats: VÀlid, Representa, Portasignatures, EACAT, EFACT, e-Tram, e-Tauler, e-Notum, MUX, Via Oberta, SEU-e, e-LICITA, idCat, PSCP. 12/01/2022 de 23:00h a 23:05h
Incidència que afecta els serveis per donar-se d'alta, identificar-se o accedir a idCAT mòbil. Serveis municipals afectats: STA (només amb idCAT mòbil) 12/01/2022 de 15:15h a 17:00h
[AOC] Incidència detectada i resolta per donar-se d'alta a idCAT mòbil. Serveis munic. afectats: Servei de tramitació Avançada (STA) (altes idCAT mòbil) 12/01/2022 de 00:00 a 11:36h
Aturada d'alguns serveis per tasques de manteniment. Serveis munic. afectats: Servei de Tramitació Avançada (STA) i Portafirmes 10/01/2022 de 20:30 a 22:00h
Incidència detectada al servei de SMS. Serveis munic. afectats: STA (idCAT Mòbil,VÀLid), e-NOTUM 04/01/2022 de 15 a 17:30h
[AOC] Incidència general en els serveis del AOC. Serveis munic. afectats: STA (VÀlid), e-Tauler, e-Notum, Perfil de contractant (e-LICITA) 31/12/2021 de 9 a 13:45h
[AOC] Incidència detectada al servei del VÀLid. Serveis municipals que podrien estar afectats: Servei de tramitació Avançada (STA) (Valid) 23/12/2021 12:43h a 30/12/2021 8:30h
Incidència interna detectada i resolta en l'accés al Servei de Tramitació Avançada (STA). Serveis municipals afectats: Servei de Tramitació Avançada (STA) 29/12/2021 de 10:00 a 11:08h
[AOC] Incidència general resolta en els serveis de l'AOC. Serveis municipals afectats: Servei de tramitació Avançada (STA) (Valid), eTauler, eNotum 27/12/2021 de 09:00 a 12:50h
[AOC] Incidència general resolta en els serveis de l'AOC. Serveis municipals afectats: eTauler, eNotum 24/12/2021 de 06:30 a 16:00h
[AOC] Intervenció programada als servei d'eFACT. Serveis municipals afectats: Factura electrònica (eFACT) 22/12/2021 de 15 a 16h
Tasques de manteniment tècnic que afecten els serveis de Carpeta Ciutadana i de Tramitació Avançada (tramitació en línia) 19/12/2021 de 20:30 a 22:00h
[AOC] Incidència detectada al servei PSIS. Serveis munic. afectats: e-NOTUM, e-TAULER, Perfil de contractant, Transparència, STA (Vàlid), Factura electrònica (EFACT) 16/12/2021 de 11h a 11:30h
[Externa] Incidència altes idCat Mòbil. Serveis afectats: altes idCAT Mòbil. 15/12/2021 de 10:50h a 14:30h
[Externa] Incidència detectada al servei de SMS. Serveis afectats: idCAT Mòbil, e-TRAM i e-NOTUM. 13/12/2021 de 13h a 14:30h
[AOC] Incidència detectada al servei e-NOTUM 13/12/2021 de 09h a 13h
[AOC] Incidència general en els serveis del AOC. Serveis munic. afectats: STA (VAlid), Factura electrònica (e.FACT), FUE, Transparència, Perfil de Contractant (e.Licita) 07/12/2021 de 15:45h a 19:15h
[AOC] Incidència que afecta el servei de SMS de l'idCAT Mòbil, e-NOTUM i e-TRAM. Serveis munic. afectats: identificació amb idCAT Mòbil a STA, e-NOTUM 03/12/2021 de 15:20h a 16:10h
[AOC ] Incidència detectada i resolta al servei d'IDCAT Mòbil. Serveis afectats: identificació mitjançant idCAT Mòbil al Servei de Tramitació Avançada (STA) 01/12/2021 de 19:00h a 20:20h
[AOC ] Intervenció programada a tots serveis de l'AOC. Serveis afectats: eFact, eNotum, Perfil contractant, Portasignatures, VÀLid, Govert obert, eTauler, RPC, Servei de validació de certificats digital de les Mocions al Ple i Ofertes de Treball. 29/11/2021 de 07:30h a 08:00h
[AOC] Incidència general en els serveis de l'AOC. Serveis afectats: e-TRAM, Copia, e-LICITA, e-NOTUM, e-SET, e-Subhasta, e-TAULER, e-TRAM, e-VALISA, e.FACT, EACAT, ERES, FUE Local, iArxiu, idCAT Mòbil, Integració, Registre unificat (MUX), Representa, Transparència, SEU-e, Via Oberta i VAlid 25/11/2021 de 12:30h a 13:00h
[AOC] Intervenció programada i resolta al servei d'enviament d'SMS per al dia 24 de novembre entre les 17:00 i les 18:00. Serveis afectats: identificació mitjançant VALid al Servei de Tramitació Avançada (STA) 24/11/2021 de 17:00 a 18:00 h
[AOC] Intervenció programada i resolta al servei d'e.FACT per al dia 24 de novembre entre les 15:00 i les 17:00. Serveis afectats: eFACT 24/11/2021 de 15:00 a 17:00 h
[AOC] Incidència detectada i resolta el servei de l'idCAT Mòbil. Serveis afectats: identificació mitjançant idCAT Mòbil 21/11/2021 de 01:00 a 20:30 h
[AOC] Incidència detectada i resolta en l'accés a eNOTUM. Serveis afectats: eNOTUM Ciutadà 17/11/2021 de 16:30 a 21:20 h
[AOC] Intervenció programada al servei d'SMS. Serveis afectats: identificació mitjançant VALid al Servei de Tramitació Avançada (STA) 10/11/2021 de 17:00 a 17:10 h
[AOC] Incidència detectada al servei de Vàlid. Serveis afectats: identificació mitjançant VALid al Servei de Tramitació Avançada (STA) 09/11/2021 de 13:51 a 14:10 h
[AOC] Intervenció programada i resolta al servei del Perfil de contractant 06/11/2021 00:30h a 06/11/2021 04:00h
[AOC] Intervenció programada al servei de Transparència. Serveis municipals afectats: Govern Obert i Transparència 27/10/2021 13:30h a 27/10/2021 15:00h
[AOC] Incidència detectada i resolta als serveis de PSCP i Sobre Digital. Servei municipal afectat: Perfil de contractant 26/10/2021 08:00h a 27/10/2021 19:00h
[AOC] Incidència detectada i resolta als serveis d'autenticació mitjançant "Cl@ve". Servei municipal afectat: identificació mitjançant VALid al Servei de Tramitació Avançada (STA) 20/10/2021 15:00h a 03/11/2021 10:30h
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei d'e-NOTUM 20/10/2021 15:00 a 21/10/2021 17:15
Intervenció programada al servei d'enviaments de SMS (AOC). Serveis municipals afectats: STA(VÀLid i idCAT Mòbil), Notificacions electròniques (e-NOTUM) i Licitacions (e-TRAM) 20/10/2021 de 15 a 15:30h
Incidència detectada als serveis de e-Licita de e-Contractacio. Servei municipal afectat: Perfil de contractant 14/10/2021 de 12:30 a 15:45h
Intervenció programada. Serveis municipals afectats: STA i Carpeta Ciutadana 14/10/2021 de 00:00 a 00:30h
Intervenció externa programada. Serveis municipals afectats: STA, en formularis amb validació mitjançant VALid i només en el cas que ens identifiquem mitjançant Cl@ave 05/10/2021 de 17 a 18h
Intervenció programada a diversos serveis de l'AOC. Serveis de la seu electrònica municipal afectats: Factura electrònica (eFACT) i Notificacions electròniques (eNotum) 25/09/2021 de 9 a 12h
Incidència a l'accés a Seu-e. Serveis de la seu electrònica municipal afectats: Govern obert i transparència 23/09/2021 de 14 a 18:15h
Inc. detectada i resolta als dif. serveis de l'AOC. Serveis afectats: e-Notum, e-Tauler, Reg. Públic de Contracte, e-Tram, VALid i Servei de Tramitació Avançada (STA) 23/09/2021 15:05 a 15:15
Incidència detectada i resolta al servei idCAT i TCAT. Servei afectat: indirectament, VALid i Servei de Tramitació Avançada (STA) 09/09/2021 19:50 a 10/09/2021 09:51
Incidència detectada al servei de PSCP i e-Licita. Servei afectat: Perfil de contractant 09/09/2021 10:50 a 13/09/2021 09:00
Intervenció programada al servei Cl@ave. Serveis afectats: identificació mitjançant VALid al Servei de Tramitació Avançada (STA) 04/09/2021 de 15:00 a 17:00
Intervenció programada al servei Cl@ave. Serveis afectats: VALid i Servei de Tramitació Avançada (STA) 14/08/2021 de 07:00 a 09:00 i 19:00 a 21:00
Executades tasques de manteniment tècnic que afecten al Servei de Tramitació Avançada (STA) 2/08/2021 de 21:30h a 23:50h
[AOC] Incidència detectada amb el servei de Vàlid 27/07/2021 (15:00h) a 27/07/2021 (16:00h)
[AOC] Incidència detectada al servei idCAT 25/07/2021 (17:30h) a 26/07/2021 (09:25h)
[AOC] Incidència detectada als diferents serveis de la Generalitat 22/07/2021 (09:40h) a 22/07/2021 (11:30h)
[AOC] Incidència detectada i resolta al servei d'e-NOTUM 20/07/2021 (10:00h) a 20/07/2021 (10:30h)
[AOC] Intervenció programada al servei de Transparència 14/07/2021 (12:00h) a 14/07/2021 (14:00h)
Intervenció que afecta a la identificació amb el certificat de la FNMT 10/07/2021 (09:00h) a 10/07/2021 (15:00h)
[AOC] Incidència detectada al servei de SMS de l'idCAT Mòbil, e-NOTUM i e-TRAM 09/07/2021 (11:20h) a 09/07/2021 (17:30h)
Intervenció programada als serveis Cl@ave per al dia 3 de Juliol 03/07/2021 (13:00h) a 03/07/2021 (16:30h)
Executades tasques de manteniment tècnic que afecten a Carpeta Ciutadana i Servei de Tramitació Avançada (STA) 20/6/2021 (20:30h) a 21/06/2021 (00:10h)
[AOC] Incidència detectada al servei de SMS de l'idCAT Mòbil, e-NOTUM i e-TRAM 08/06/2021 (13:11h) a 11/06/2021 (17:30h)
Problemes amb l'emissió de documents per Carpeta Ciutadana (certificat d'empadronament, rebuts...) 25/05/2021 a 11/06/2021
[AOC] Incidència detectada al servei d'e-NOTUM, que afecta al servei d'e-NOTUM a l'hora de descarregar les evidències 10/06/2021 de 09:35h a 13:15h
[AOC] Intervenció programada al Servei eNotum 14/05/2021 a 16/05/2021
Avís d'aturada per tanques de manteniment, que afecta als Serveis de Tramitació Avançada i Carpeta Ciutadana 9/5/2021 de 20:30h a 23:30h
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord