Menú

Catàleg de dades i documents interoperables

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

 • Agència Tributària (AEAT)
  • Certificat de renda per a beques
  • Certificat de renda per a prestacions socials
  • Pensions públiques exemptes
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  • Certificat individual de nivell de renda
  • Obligacions tributàries per a subvencions i ajuda
  • Obligacions tributàries segons llei de contractes
 • Ministeri de Justícia
  • Consulta d'inexistència d'antecedents penals
  • Consulta d'inexistència d'antecedents per delictes sexuals
 • Direcció General del Cadastre (Ministeri d'Hisenda):
  • Certificat de titularitat
 • Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS)
  • Situació del deute
  • Alta laboral a data concreta
  • Acreditació d'activitat agrària per compte propi
  • Vida laboral
 • Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)
  • Prestacions percebudes
  • Imports de les prestacions actuals
  • Import de les prestacions per períodes
 • Prestacions socials públiques(INSS)
  • Consulta de prestacions socials públiques
  • Consulta de l'històric de les prestacions del Registre de Prestacions Socials Públiques, Incapacitat Temporal, Maternitat i Paternitat
 • Imserso: Dependència
  • Consulta de nivell i grau de dependència
 • Registre central d'assegurats (CATSALUT)
  • Consulta
  • Verificació d'assegurats
  • Verificació TSI
 • Registres Civils
  • Consulta de naixements
  • Consulta de matrimonis
  • Consulta de defuncions
 • Dades d'identitat sense residència
  • Consulta d'identitat sense dades de residència
  • Verificació d'identitat sense dades de residència
 • Estrangeria
  • Dades de residència legal

GENERALITAT DE CATALUNYA

 • Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)
  • Històric d'empadronament d'un titular
  • Històric de convivència d'un titular
 • Benestar Social i Família
  • Títol de família nombrosa
  • Títol de família monoparental
 • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Certificat de dades personals (inscripció en el SOC i dades del DNI/NIF)
  • Certificat d'inscripció
  • Certificat perceptor de prestacions
  • Certificat de demandant d'ocupació no ocupat
  • Certificat de períodes d'inscripció
 • Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS): Discapacitats
  • Dades complertes
  • Dades bàsiques
 • Renda garantida de la ciutadania
  • Consulta de renda garantida
 • Registre d'Entitats Jurídiques
  • Dades de l'entitat
  • Dades d'inscripció
  • Dades d'estatuts
 • Deute amb l'agència tributària de Catalunya (ATC)
  • Estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Administració de la Generalitat


ADMINISTRACIÓ LOCAL

 • Padró municipal d'habitants
  • Consulta del nombre de convivents
  • Consulta del municipi de residència d'un individu
  • Verificació del nombre de convivents
  • Verificació de residència d'un individu a un determinat municipi
  • Dades d'empadronament d'un titular (Volant de padró)
  • Dades de convivència d'un titular (Volant de convivència)
  • Cerca d'un titular


COL·LEGIS PROFESSIONALS

 • Registre de la propietat (CORPME)
  • Nota de localització de propietats
  • Nota simple informativa

 

(Última actualització: Agost 2023)

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord