Menú

Certificats i sistemes de firma electrònica

Què és la signatura electrònica?

La signatura electrònica és un sistema d'acreditació que permet verificar la identitat de la persona que realitza una gestió i la integritat del contingut dels missatges que envia, amb el mateix valor que la firma manuscrita.

Amb la signatura electrònica podreu realitzar tràmits i gaudir dels serveis que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i altres administracions públiques posen a disposició de la ciutadania en les seves pàgines web.

Per fer servir aquest sistema heu de disposar d'un certificat digital, l'emissió del qual l'ha de fer una autoritat de certificació reconeguda.

 

Què és la signatura electrònica?

Com és un certificat digital?

Un certificat digital és un fitxer electrònic que es pot emmagatzemar al navegador de l'ordinador, en una memòria externa (USB, CD...) o al xip integrat en una targeta.

L'ús del certificat digital garanteix:

 • La identificació de l'emissor. Només pot haver enviat la informació la persona que el signa.
 • La integritat de la transacció. S'ha rebut tota la informació i aquesta no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.
 • El no rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la firma manuscrita.
 • La confidencialitat de l'enviament. Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada.

El certificat digital conté:

 • Les dades identificatives del certificat
 • Les dades identificatives del posseïdor del certificat
 • L'algorisme de signatura (nombre informàtic)
 • Les dades d'identificació de l'entitat certificadora
 • El període de validesa del certificat
 • La clau pública
 • La signatura de l'entitat certificadora

Quins certificats electrònics utilitza l'Ajuntament?

Les persones que es relacionin a través de mitjans telemàtics amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podran utilitzar:

Les gestions per a l'obtenció d'un certificat digital s'han de realitzar davant d'una autoritat de certificació. Les entitats de certificació estan regulades en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

Com puc validar una signatura o un certificat?

L'Agència Catalana de Certificació ofereix una eina per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://signasuite.aoc.cat.

El Govern espanyol ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es/.

Altres sistemes d'identificació acceptats

Apart dels certificats digitals esmentats, es poden fer servir dos sistemes més per accedir a continguts reservats:

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord