Menú

Impost sobre Béns Immobles

Comparteix:

Constitueix el fet imposable de l'impost la titularitat sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials dels següents drets: d'una concessió administrativa sobre els immobles propis o sobre els serveis públics a què estiguin afectes, d'un dret real de supefície, d'un dret real d'usdefruit i del dret de propietat.


La gestió de l'impost correspon a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.


La recaptació de l'impost està delegada a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Domiciliació bancària

Com que la recaptació de l'Impost sobre Béns Immobles està delegada a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, podeu gestionar la domiciliació a través del web de la Diputació.

També ho podeu fer trucant al telèfon 932 029 802

Si es domicilia l'impost, aquest es fracciona en quatre terminis.

 

Fraccionament o ajornament

Fraccionament del pagament en 11 mensualitats sense interessos: Accés al tràmit

Altres sol.licituds de fraccionament i/o ajornament: consulteu el web de la Diputació

 

 

Pagament

Atesa la situació d’alarma en la que ens trobem, el Govern municipal ha decidit ajornar el cobrament dels rebuts domiciliats de l’Impost sobre Béns Immobles, Urbana, d’aquest any segons el calendari següent:

Rebuts domiciliats:

1r. termini (25%)    2 de juny

2n. termini (25%)    1 d'octubre

3r. termini (25%)     2 de novembre

4t. termini (25%)     1 de desembre

Per tant, el proper 1 d’abril no es realitzarà cap cobrament, el primer serà el proper 2 de juny.

El termini de pagament dels rebuts no domiciliats, del 4 de maig al 6 de juliol, es manté sense variació.

 

Període de pagament: consultar el calendari fiscal

El pagament de l'Impost sobre Béns Immobles es gestiona a través de la Diputació de Barcelona.

 

 

Bonificacions i subvencions

Sol·licitud de bonificació en l'Impost sobre Béns Immobles

- Famílies nombroses o monoparentals: Enllaç al tràmit

- Per instal.lació de mesures d'estalvi energètic: Enllaç al tràmit

Sol.licitud de subvenció en l'Impost sobre Béns Immobles

- En funció de la capacitat econòmica: Enllaç al tràmit

- Per tenir un habitatge cedit a la borsa de lloguer social local o comarcal: Enllaç al tràmit


 

 


 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració