Menú

Impost sobre Béns Immobles

Comparteix:

Constitueix el fet imposable de l'impost la titularitat sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials dels següents drets: d'una concessió administrativa sobre els immobles propis o sobre els serveis públics a què estiguin afectes, d'un dret real de supefície, d'un dret real d'usdefruit i del dret de propietat.


La gestió de l'impost correspon a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.


La recaptació de l'impost està delegada a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Domiciliació bancària

Com que la recaptació de l'Impost sobre Béns Immobles està delegada a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, podeu gestionar la domiciliació a través del web de la Diputació.

També ho podeu fer trucant al telèfon 932 029 802

Si es domicilia l'impost, aquest es fracciona en quatre terminis.

 

Fraccionament o ajornament

Fraccionament del pagament en 11 mensualitats sense interessos: Accés al tràmit

Altres sol.licituds de fraccionament i/o ajornament: consulteu el web de la Diputació

 

 

Pagament

Període de pagament: consultar el calendari fiscal

El pagament de l'Impost sobre Béns Immobles es gestiona a través de la Diputació de Barcelona.

Bonificacions i subvencions

Sol·licitud de bonificació en l'Impost sobre Béns Immobles

- Famílies nombroses o monoparentals: Enllaç al tràmit

- Per instal.lació de mesures d'estalvi energètic: Enllaç al tràmit

Sol.licitud de subvenció en l'Impost sobre Béns Immobles

- En funció de la capacitat econòmica: Enllaç al tràmit

- Per tenir un habitatge cedit a la borsa de lloguer social local o comarcal: Enllaç al tràmit


 

 


 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració