Menú

Taxa per a recollida d'escombraries

Comparteix:

Domiciliació bancària

 La domiciliació bancària de la taxa es pot fer fins a dos mesos abans d'inici del període voluntari de pagament. Si es domicilia la taxa, aquesta es fracciona en dos terminis.

Accés a la domiciliació

Fraccionament o ajornament

Si es troba en període voluntari: consulteu aquest enllaç (voluntari)

Si es troba en període executiu: consulteu aquest enllaç (executiu)

Fraccionament del pagament en 11 mensualitats sense interessos: Accés al tràmit

Pagament

Període de pagament: consultar el calendari fiscal

- Si el rebut es troba en període voluntari de cobrament el pagament s'ha de fer a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per qualsevol d'aquest mitjans:

Si té certificat digital o paraula de pas:
Pagament mitjançant Web amb identificació digital: Accés a l'Administració oberta

Si NO disposa de certificat digital o paraula de pas:
1. Amb TARGETA BANCÀRIA o XEC conformat a l'oficina del Servei Municipal de Recaptació (Pl. de la Vila, 8) o en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores que es relacionen:
      BANC SABADELL        BBVA             SERVICAIXA de CAIXABANK
      BANKIA                     IBERCAJA
2. A través d'INTERNET, a la secció de Pagament de rebuts del Web municipal
3. Per BANCA ELECTRÒNICA, a través de les entitats bancàries que disposen del servei de pagament d'impostos i tributs locals a la seva pàgina web.
4. Mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCARIA a favor de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al núm. de compte següent:
    Banco de Sabadell, S.A. IBAN ES77 0081 0050 1200 0126 7530
En cas d'efectuar-se el pagament mitjançant transferència bancària, serà necessari indicar el número de referència.

- Si el rebut és troba en període executiu de cobrament us heu de dirigir a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

 

-

Bonificacions i subvencions

Taxa d'Escombraries Domiciliàries

- Propietaris:
. Tarifa reduïda per ús de la deixalleria (Punt Net): Enllaç al tràmit

  Pots consultar les teves visites al Punt Net mitjançant la Carpeta Ciutadana

. Bonificació en funció de la capacitat econòmica: Enllaç al tràmit

- Llogaters:
. Subvenció per ús de la deixalleria (Punt Net): Enllaç al tràmit

  Pots consultar les teves visites al Punt Net mitjançant la Carpeta Ciutadana

. Subvenció en funció de la capacitat econòmica: Enllaç al tràmit

Taxa d'Escombraries Industrials

- Presentació d'auditoria o declaració jurada per acreditar la producció anual de residus comercials o industrials: Enllaç al tràmit

- Sol·licitud de no subjecció a la taxa per disposar d'un gestor autoritzat de residus: Enllaç al tràmit

- Sol·licitud de la tarifa reduïda de la taxa (per ús regular de la deixalleria-Punt Net; pel compromís de compliment de la normativa legal vigent sobre residus; per formalitzar una sol.licitud expressa i individual a l'Ajuntament de recollida, reciclatge i eliminació de deixalles i/o per acreditar documentalment la condició d'afiliats dels diferents Gremis municipals que hagin formalitzat un conveni de col.laboració amb l'Ajuntament): Enllaç al tràmit

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració