Menú

Taxa per a recollida d'escombraries

Comparteix:

Domiciliació bancària

 La domiciliació bancària de la taxa es pot fer fins a dos mesos abans d'inici del període voluntari de pagament. Si es domicilia la taxa, aquesta es fracciona en dos terminis.

Accés a la domiciliació

Fraccionament o ajornament

Si es troba en període voluntari: consulteu aquest enllaç (voluntari)

Si es troba en període executiu: consulteu aquest enllaç (executiu)

Fraccionament del pagament en 11 mensualitats sense interessos: Accés al tràmit

Pagament

Atesa la situació d’alarma en la que ens trobem, el Govern municipal ha decidit ajornar el cobrament dels rebuts domiciliats de la Taxa d'Escombraries Domiciliàries d’aquest any segons el calendari següent:

Rebuts domiciliats:

1r. termini (50%)    1 de setembre

2n. termini (50%)    1 de desembre

El termini de pagament dels rebuts no domiciliats serà del 4 de maig a l'1 de setembre.

Període de pagament: consultar el calendari fiscal

- Si es fa efectiu el pagament de la Taxa d'Escombraries Domiciliàries i/o Industrials durant el primer mes de l'any, us podeu beneficiar d'un descompte del %: Enllaç al tràmit

- Si el rebut es troba en període voluntari de cobrament el pagament s'ha de fer a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per qualsevol d'aquest mitjans:

Si té certificat digital o paraula de pas:
Pagament mitjançant Web amb identificació digital: Accés a l'Administració oberta

Si NO disposa de certificat digital o paraula de pas:
1. Amb TARGETA BANCÀRIA o XEC conformat a l'oficina del Servei Municipal de Recaptació (Pl. de la Vila, 8) o en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores que es relacionen:
      BANC SABADELL        BBVA             SERVICAIXA de CAIXABANK
      BANKIA                     IBERCAJA
2. A través d'INTERNET, a la secció de Pagament de rebuts del Web municipal
3. Per BANCA ELECTRÒNICA, a través de les entitats bancàries que disposen del servei de pagament d'impostos i tributs locals a la seva pàgina web.
4. Mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCARIA a favor de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al núm. de compte següent:
    Banco de Sabadell, S.A. IBAN ES77 0081 0050 1200 0126 7530
En cas d'efectuar-se el pagament mitjançant transferència bancària, serà necessari indicar el número de referència.

- Si el rebut és troba en període executiu de cobrament us heu de dirigir a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

 

-

Bonificacions i subvencions

Taxa d'Escombraries Domiciliàries

- Propietaris:
. Bonificació per ús de la deixalleria (Punt Net): Enllaç al tràmit

  Pots consultar les teves visites al Punt Net mitjançant la Carpeta Ciutadana

. Bonificació en funció de la capacitat econòmica: Enllaç al tràmit

- Llogaters:
. Subvenció per ús de la deixalleria (Punt Net): Enllaç al tràmit

  Pots consultar les teves visites al Punt Net mitjançant la Carpeta Ciutadana

. Subvenció en funció de la capacitat econòmica: Enllaç al tràmit

Taxa d'Escombraries Industrials

- Presentació d'auditoria o declaració jurada per acreditar la producció anual de residus comercials o industrials: Enllaç al tràmit

- Sol·licitud de no subjecció a la taxa per disposar d'un gestor autoritzat de residus: Enllaç al tràmit

- Sol·licitud de subvenció de la taxa (per ús regular de la deixalleria-Punt Net; pel compromís de compliment de la normativa legal vigent sobre residus; per formalitzar una sol.licitud expressa i individual a l'Ajuntament de recollida, reciclatge i eliminació de deixalles i/o per acreditar documentalment la condició d'afiliats dels diferents Gremis municipals que hagin formalitzat un conveni de col.laboració amb l'Ajuntament): Enllaç al tràmit

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració