Menú

Taxa per l'entrada i sortida de vehicles (Guals)

Comparteix:

Taxa per l'entrada i sortida de vehicles a través de voreres, passatges o de qualsevol altre espai de domini públic municipal, així com la reserva de la via pública per a l'aparcament exclusiu i/o per a càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Domiciliació bancària

La domiciliació bancària de la taxa es pot fer fins a dos mesos abans d'inici del període voluntari de pagament

Accés a la domiciliació

 

Fraccionament o ajornament

Si es troba en període voluntari: consulteu aquest enllaç (voluntari)

Si es troba en període executiu: consulteu aquest enllaç (executiu)

Fraccionament del pagament en 11 mensualitats sense interessos: Enllaç al tràmit

Pagament

Període de pagament: consultar el calendari fiscal

- Si el rebut es troba en període voluntari de cobrament el pagament s'ha de fer a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per qualsevol d'aquest mitjans:

Si té certificat digital:
Pagament mitjançant Web amb identificació digital: Accés a l'Administració oberta

Si NO disposa de certificat digital:
1. Amb TARGETA BANCÀRIA o XEC conformat a l'oficina del Servei Municipal de Recaptació (Pl. de la Vila, 8) o en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores que es relacionen:
      BANC SABADELL      BBVA            SERVICAIXA de CAIXABANK        IBERCAJA
2. A través d'INTERNET, a la secció de Pagament de rebuts del Web municipal
3. Per BANCA ELECTRÒNICA, a través de les entitats bancàries que disposen del servei de pagament d'impostos i tributs locals a la seva pàgina web.
4. Mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCARIA a favor de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al núm. de compte següent:
Banco de Sabadell, S.A. IBAN ES77 0081 0050 1200 0126 7530
En cas d'efectuar-se el pagament mitjançant transferència bancària, serà necessari indicar el número de rebut.

- Si el rebut és troba en període executiu de cobrament us heu de dirigir a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

 

Altres gestions

Per sol·licitar l'alta d'un gual consulteu aquest enllaç (alta)

Per sol·licitar la baixa d'un gual consulteu aquest enllaç (baixa)

Per sol·licitar el canvi de nom consulteu aquest enllaç (canvi de nom)

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració