Menú

Bases

ACORD JUNTA DE GOBERN, APROVAR L'ERROR MATERIAL DE LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D'ARTESANIA D'ESTIU 2020 AL PG. DEL CARME DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Bases Biennal Ardhara
Bases de la convocatòria del Mercat d'Artesania d'Estiu (2019)
Bases de la convocatòria del Mercat d'Artesania de Setmana Santa 2019
Bases dels mercats de temporada d'artesania: Setmana Santa i estiu
Bases Fira-mercat d'artesania de petit format de Nadal i Reis (2020-2021)
Bases Generals dels processos selectius
Bases per a la concessió de llicència d'ocupació temporal d'espais públics destinats a horts/espais agrícoles ecològics a entitats sense ànim de lucre
Bases per a la convocatòria del Mercat de Brocanters, Col·leccionisme, Art i Artesania (2018-2020)
Bases Premis Noves Creacions musicals 2018
BASES REGULADORES DE LES PRESTACIONS EXTRAORDINÀRIES D’HABITATGE PER FER FRONT A LES DESPESES DE LLOGUER DE L’HABITATGE DELS MESOS D’ABRIL I MAIG 2020 DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
Bases reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva del pla de reactivació econòmica municipal de Vilanova i la Geltrú 2020.
Bases reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a entitats de vilanova i la Geltrú
Bases reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als centres docents sostinguts amb fons públics d'educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú
Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions del Programa de Lloguer Jove del municipi de Vilanova i la Geltrú
Bases reguladores per al foment i concessió de subvencions per a actuacions de rehabilitació sobre habitatges desocupats que es destinin a lloguer social a Vilanova i la Geltrú
Bases subvenció
Convocatòria Ajuts Escolaritat 2019
Convocatòria de subvencions per empreses de Vilanova i la Geltrú afectades pel COVID 19.
Convocatòria Desplaçaments 2019
Convocatòria desplaçaments dins del nucli urbà per sortides programades dins del PAE i/o proposades per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o Institut Municipal d'Educació i Treball
Convocatòria per a l'any 2017 de subvencions en regim de concurrència competitiva per a actuacions de rehabilitació sobre habitatges desocupats que es destinin a lloguer social a Vilanova i la Geltrú
Convocatòria per a la concessió de subvencions a centres docents de Vilanova i la Geltrú, modalitat desplaçaments dins del nucli urbà per a sortides programades dins del PAE i/o proposades per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l'Institut Municipal d'Educació i Treball, 2018.
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS I ADOLESCENTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020-2021
Convocatòria subvencions en règim de concurrència competitiva destinades als infants i joves de Vilanova i la Geltrú per a la realització d'activitats d'educació en el lleure a l'estiu 2020
Criteris d'accés a la zona de pacificació del carrer Escolapis i rambla de la Pau
Criteris d'accés a la zona de pacificació del carrer Manuel Marquès
Modalitat ajuts a l'escolaritat, igualtat d'oportunitats 2019. Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als centres docents sostinguts amb fons públics d'educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú
Plec de condicions per la concessió de llicències de parcel·les d'horts urbans ecològics (i règim d'ús intern del parc hortícola; Segona convocatòria)
Resolució de 12/01/2017, per la qual s'estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l'exercici 2017, determinades prestaciones de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
Resolució GAH/1320/2016, de 20 de maig, per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial, any 2016
Resolució GAH/786/2017, de 12 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2017
Resolució TES/7/2016, de 4 de gener, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració