Menú

Bases

ACORD JUNTA DE GOBERN, APROVAR L'ERROR MATERIAL DE LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D'ARTESANIA D'ESTIU 2020 AL PG. DEL CARME DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Anunci de l’aprovació de les bases i la convocatòria del mercat d’artesania de nadal i reis 2021-2022 a Vilanova i la Geltrú
Bases Biennal Ardhara
Bases de la convocatòria del Mercat d'Artesania de Setmana Santa 2019
Bases de la convocatòria del Mercat d'Artesania d'Estiu (2019)
Bases de la convocatòria del mercat de brocanteria, col·leccionisme, art i artesania. GENER DEL 2021-DESEMBRE DEL 2023
Bases dels mercats de temporada d'artesania: Setmana Santa i estiu
Bases Fira-mercat d'artesania de petit format de Nadal i Reis (2020-2021)
Bases Generals dels processos selectius
Bases per a la concessió de llicència d'ocupació temporal d'espais públics destinats a horts/espais agrícoles ecològics a entitats sense ànim de lucre
Bases Premis Noves Creacions musicals 2018
BASES REGULADORES DE LES PRESTACIONS EXTRAORDINÀRIES D’HABITATGE PER FER FRONT A LES DESPESES DE LLOGUER DE L’HABITATGE DELS MESOS D’ABRIL I MAIG 2020 DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
Bases reguladores de les subvencions complementàries en règim de concurrència competitiva destinades a hoteleria, bars i restauració de Vilanova i la Geltrú
Bases reguladores de les subvencions destinades a infants, adolescents joves de Vilanova i la Geltrú per a la participació i inclusió en activitats d'educació en el lleure 2021
Bases reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva del pla de reactivació econòmica municipal de Vilanova i la Geltrú 2020.
Bases reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a entitats de vilanova i la Geltrú
BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Bases reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als centres docents sostinguts amb fons públics d'educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú
Bases reguladores per al foment i concessió de subvencions per a actuacions de rehabilitació sobre habitatges desocupats que es destinin a lloguer social a Vilanova i la Geltrú
Bases subvenció
Convocatòria ajuts a l'escolaritat 2021
Convocatòria ajuts desplaçaments
Convocatòria Ajuts Escolaritat 2019
Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva del Programa de Lloguer Jove del municipi de Vilanova i la Geltrú per l'any 2021
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES ALS INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA PARTICIPACIÓ I INCLUSIÓ EN ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L’ESTIU 2021
Convocatòria de subvencions per empreses de Vilanova i la Geltrú afectades pel COVID 19.
Convocatòria desplaçaments dins del nucli urbà per sortides programades dins del PAE i/o proposades per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o Institut Municipal d'Educació i Treball
Convocatòria Desplaçaments 2019
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS COMPLEMENTÀRIES, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES HOTELERIA, BARS I RESTAURACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS COMPLEMENTÀRIES, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES HOTELERIA, BARS I RESTAURACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2021
CONVOCATÒRIA MERCAT DE SETMANA SANTA 2021
Convocatòria per a la concessió de subvencions a centres docents de Vilanova i la Geltrú, modalitat desplaçaments dins del nucli urbà per a sortides programades dins del PAE i/o proposades per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l'Institut Municipal d'Educació i Treball, 2018.
Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als centres docents sostinguts amb fons públics d’educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú. Modalitat desplaçaments dins del nucli urbà per sortides programades dins del PAE i / o proposades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l’Institut Municipal d’Educació i Treball, any 2020
Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als centres docents sostinguts amb fons públics d’educació infantil de segons cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú. Modalitat ajuts a l'escolaritat, igualtat d'oportunitats, any 2020
Convocatòria per a l'any 2017 de subvencions en regim de concurrència competitiva per a actuacions de rehabilitació sobre habitatges desocupats que es destinin a lloguer social a Vilanova i la Geltrú
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS I ADOLESCENTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021-2022
Convocatòria subvencions en règim de concurrència competitiva destinades als infants i joves de Vilanova i la Geltrú per a la realització d'activitats d'educació en el lleure a l'estiu 2020
CONVOCATÒRIA 2021 DE SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A ENTITATS
CONVOCATÒRIA 2021 DE SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT
Criteris d'accés a la zona de pacificació del carrer Escolapis i rambla de la Pau
Criteris d'accés a la zona de pacificació del carrer Manuel Marquès
Modalitat ajuts a l'escolaritat, igualtat d'oportunitats 2019. Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als centres docents sostinguts amb fons públics d'educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú
Plec de condicions per la concessió de llicències de parcel·les d'horts urbans ecològics (i règim d'ús intern del parc hortícola; Segona convocatòria)
Resolució de 12/01/2017, per la qual s'estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l'exercici 2017, determinades prestaciones de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
Resolució GAH/1320/2016, de 20 de maig, per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial, any 2016
Resolució GAH/786/2017, de 12 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2017
RESOLUCIÓ TES/585/2021, de 23 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2021 (ref. BDNS 551309)
Resolució TES/7/2016, de 4 de gener, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració