Menú

Ordenança d'Administració Electrònica

Comparteix:

Aquesta Ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics per tal de garantir els principis de simplificació, transparència, proximitat i servei efectiu a la ciutadania, la tramitació del procediment administratiu i la participació ciutadana per aquests mitjans.

Per tant, té per objecte:

a) Reforçar els drets i facilitar el compliment dels deures que han de regir les relacions per mitjans electrònics de la ciutadania amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

b) Ampliar els principis generals per al desenvolupament de l’administració electrònica, la transparència i la participació per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

c) Impulsar i establir els principis reguladors i els efectes jurídics de la utilització dels mitjans electrònics en l’activitat administrativa en les relacions entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la ciutadania.

d) Desenvolupar el procediment administratiu comú per a la gestió administrativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en aplicació de la LPACAP i LRJSP.

e) Fixar les condicions d’ús de la factura electrònica en les relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.


T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració