Menú

Decret 5786/2023 d'aprovació de les actuacions administratives automatitzades

Comparteix:

L’actuació administrativa automatitzada es troba regulada en els articles 41 i 42 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. L’article 41 de la LRJSP que s’entén per actuació administrativa automatitzada qualsevol acte o actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració pública en el marc d’un procediment administratiu i en la qual no hi hagi intervingut de manera directa un empleat públic.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a determinat les següents actuacions:

- L'expedició automàtica del rebut de registre electrònic

- L'expedició automàtica de la còpia autèntica electrònica de documents

- La foliació automàtica d'expedients

- La remissió automàtica de notificació electrònica al ciutadà

- La diligència automàtica de notificació electrònica practicada

- El certificat electrònic d'empadronament

- La còpia electrònica d'un document electrònic

- L'assignació del número d'acta de la Junta de Govern Local, de les Comissions Informatives, del Ple i dels decrets.


T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració