Menú

Ordenances municipals

Annex a l'Ordenança municipal sobre llicències d'accés de vehicles als locals, guals i estacionament regulat
Annex sobre publicitat dinàmica a l'ordenança municipal reguladora del servei de taxi a Vilanova i la Geltrú
Ordenança cromàtica de les façanes ubicades en l'àmbit del pla de millora nucli antic
Ordenança d'Administració Electrònica
Ordenança de tipologia i composició arquitectònica
Ordenança del Cementeri municipal
Ordenança del Cementiri municipal -Modificació-
Ordenança municipal d'aparcaments de Vilanova i la Geltrú
Ordenança municipal de circulació
Ordenança municipal de gestio de residus i neteja viària
Ordenança municipal de mesures per a fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú -Modificació-
Ordenança municipal de mesures per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú 2015
Ordenança municipal de parcs i jardins
Ordenança municipal d'ús de les platges de Vilanova i la Geltrú
Ordenança municipal estalvi aigua -Correcció errors materials
Ordenança municipal estalvi aigua de Vilanova i la Geltrú
Ordenança municipal general reguladora de la concessió de subvencions
Ordenança municipal reguladora de la incorporació de sistemes captació energia solar per a la producciÓ aigua calenta a edificis i construccions -Modificació-
Ordenança municipal reguladora de la incorporacio de sistemes de captacio energia solar per a la produccio aigua calenta a edificis i construccions
Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública amb mobiliari d'establiments comercials i de restauració
Ordenança municipal reguladora del pas d'instal·lacions al nucli antic de la Geltrú (36M)
Ordenança municipal reguladora del servei de taxi a Vilanova i la Geltrú
Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions
Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions. (BOP 4 d’agost de 2016) (Modificació)
Ordenança municipal reguladora dels establiments musicals i de restauració de pública concurrència
Ordenança municipal reguladora dels establiments musicals i de restauraciÓ de pÚblica concurrència -Modificació-
Ordenança municipal reguladora dels suports publicitaris -Modificació-
Ordenança municipal sobre la gestió de les runes i residus de la construcció
Ordenança municipal sobre la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l'àmbit de domini públic
Ordenança municipal sobre la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l'àmbit de domini públic- Annexos (13M)
Ordenança municipal sobre les connexions de les xarxes privades de clavegueram a les xarxes públiques de Vilanova i la Geltrú
Ordenança municipal sobre llicències accés de vehicles als locals, guals i estacionament regulat
Ordenança municipal sobre tinença d'animals
Ordenança reguladora de la instal.lació d'aparells de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal.lacions a l'exterior dels edificis
Ordenança reguladora del procediment de comunicació prèvia de determinades obres menors
Ordenança reguladora dels suports publicitaris
Ordenança reguladora d'instal·lacions tècniques pròpies dels edificis i construccions (plànol). NO ÉS UN PLÀNOL NORMATIU, ÉS INDICATIU
Ordenança reguladora d'instal·lacions tècniques pròpies dels edificis i construccions 2014
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració