Menú

Mocions Plens del 2022

PleMocióQui presentaDocumentResultatSeguiment
24/01/2022
Moció per dedicar una casa-museu de titularitat municipal a Eugeni d'Ors, com a personatge il·lustre, ampliant l'oferta i el patrimoni cultural i universal de Vilanova i la Geltrú.

GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE VILANOVA I LA GELTRU
  Aprovada
En curs
24/01/2022
MOCIÓN INSTANDO A LA CREACIÓN DE UN REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE COMERCIOS Y NEGOCIOS SIN SUCESIÓN EMPRESARIAL Y UN PLAN DE RELEVO GENERACIONAL Y SUCESIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE VILANOVA I LA GELTRU
  Desestimada
Finalitzat
24/01/2022
MOCIÓN SOBRE EL IMPUESTO DEL CO2

GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE VILANOVA I LA GELTRU
  Desestimada
Finalitzat
24/01/2022
MOCIÓ PELS DRETS DE LES TREBALLADORES DE LES CURES

AGRUPACIO D'ELECTORS SOM VNG
  Aprovada
En curs
24/01/2022
MOCIÓ EN DEFENSA DEL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A CATALUNYA

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
  Aprovada
En curs
24/01/2022
MOCIÓ SUPORT A LA REFORMA LABORAL

ASSOCIACIO GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE VNG
  Desestimada
Finalitzat
24/01/2022
MOCIÓ PER ACLARIR LA VERITAT SOBRE ELS ATEMPTATS DE BARCELONA I CAMBRILS DEL 17 D’AGOST

GRUP MUNICIPAL JUNTS X CATALUNYA
  Aprovada
Finalitzat
14/02/2022
MOCIÓ PER IMPULSAR UN PLA COMUNITARI DE SALUT MENTAL COMUNITARI PER A JOVES

SOM VNG
  Desestimada
Finalitzat
14/02/2022
MOCIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES ENTITATS BANCÀRIES A LA GENT GRAN

SOM VNG
  Aprovada
Finalitzat
14/02/2022
MOCIÓN PROPONIENDO MEJORAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (SAD) MEDIANTE LA INSTAURACIÓN DE PROTOCOLOS DE CONTROL ADMINISTRATIVOS Y PROPUESTAS A LAS PARTES.

GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE VILANOVA I LA GELTRU
  Desestimada
Finalitzat
14/02/2022
MOCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y POSIBILITAR UN DESTINO DE USO PÚBLICO A LA MASÍA D'EN DIMAS

GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE VILANOVA I LA GELTRU
  Aprovada
En curs
14/02/2022
MOCIÓN PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL CICLO DEL AGUA A TRAVÉS DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL CIRCUITO DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD

GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE VILANOVA I LA GELTRU
  Desestimada
Finalitzat
14/02/2022
MOCIÓ AMB RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

ASSOCIACIO GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE VNG
  Retirada
Finalitzat
14/02/2022
MOCIÓ PER ENFORTIR EL TEIXIT ECONÒMIC I EMPRESARIAL
SOM VNG
ASSOCIACIO GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE VNG

  Desestimada
Finalitzat
14/03/2022
MOCIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ DE FERROLINERES

GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE VILANOVA I LA GELTRU
  Aprovada
En curs
14/03/2022
Moció per incentivar els nostres joves a participar en l'oferiment esportiu de la nostra ciutat mitjançant "Bons per a la iniciació i la pràctica esportiva".

  Desestimada
Finalitzat
14/03/2022
Moció per a la modificació de l'article 12.3 del ROM respecte a les condicions i nombre de preguntes al Ple, per ajustar-les a l'art. 97 del ROF, per transparència i bon govern.

GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE VILANOVA I LA GELTRU
  Desestimada
Finalitzat
14/03/2022
Moció de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí-CCASPS, en el marc de la commemoració del 27 de febrer.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
  Aprovada
Finalitzat
14/03/2022
Moció amb relació al Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.

ASSOCIACIO GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE VNG
  Desestimada
Finalitzat
14/03/2022
Moció contra la bretxa salarial.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
  Aprovada
En curs
14/03/2022
Moció per un servei de bústies per a les persones en situació de sense llar.

SOM VNG
  Desestimada
Finalitzat
14/03/2022
Moció en defensa del sector agrari i del món rural.

GRUP MUNICIPAL JUNTS X CATALUNYA
  Retirada
Finalitzat
14/03/2022
MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE D'UCRAÏNA I PER LA FI DE LA GUERRA

JUNTS X CAT VILANOVA I LA GELTRU
  Retirada
Finalitzat
04/04/2022
MOCIÓ MUNICIPALISTA PER DEROGAR LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT D'ADMINISTRACIÓ LOCAL

JUNTS X CAT VILANOVA I LA GELTRU
  Aprovada
En curs
04/04/2022
MOCIÓ EN DEFENSA DEL CÀNON DE RESIDUS A CATALUNYA

JUNTS X CAT VILANOVA I LA GELTRU
  Retirada
Finalitzat
04/04/2022
MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT DEL SERVEI D'ATENCIÓ SOCORRISME A LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

SOM VNG
  Desestimada
Finalitzat
04/04/2022
MOCIÓ PER HABILITAR ESPAIS PER POTENCIAR L'ART DEL MURALISME

SOM VNG
  Retirada
Finalitzat
04/04/2022
MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA PROPOSTA D'UN METRO-BUS ENTRE LES CAPITALS DE LA VEGUERIA DEL PENEDÈS

SOM VNG
  Aprovada
En curs
04/04/2022
MOCIÓ EN SUPORT AL DRET D'AUTODETERMINACIÓ DEL POBLE SAHRAUÍ

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
  Aprovada
Finalitzat
04/04/2022
MOCIÓ DEL JOVENT REPUBLICÀ PER RECLAMAR EL FOMENT DE LES MILLORES EN L'AMBIT DEL TRANSPORT I AFAVORIR LA VERTEBRACIÓ DE LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC DE LA VEGUERIA PENEDÈS

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
  Retirada
Finalitzat
04/04/2022
MOCIÓ PER LA MILLORA DE L'AVINGUDA DE VILAFRANCA

ASSOCIACIO GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE VNG
  Aprovada
En curs
04/04/2022
MOCIÓ PER DONAR PROTECCIÓ A LES COLONIES DE GATS EN ELS PROJECTES D'EXECUCIÓ D'OBRES A TERRENYS URBANS

GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE VILANOVA I LA GELTRU
  Desestimada
Finalitzat
04/04/2022
MOCIÓ PER DONAR SUPORT INSTITUCIONAL I PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EN EL MARC DE L'ANY EUROPEU DE LA JOVENTUT 2022

GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE VILANOVA I LA GELTRU
  Aprovada
En curs
04/04/2022
MOCIÓ PER MILLORAR LES CONDICIONS LABORALS I PROFESSIONALS DE LA POLICIA LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ

GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE VILANOVA I LA GELTRU
  Desestimada
Finalitzat
09/05/2022
MOCIÓ PER ACLARIR ELS FETS DE L'ESPIONATGE CONTRA EL MOVIMENT INDEPENDENTISTA CATALÀ

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
  Aprovada
En curs
09/05/2022
MOCIÓ DE REPROVACIÓ AL TRANSFUGUISME

SOM VNG
  Desestimada
Finalitzat
09/05/2022
MOCIÓ PER A QUÈ S'ACTUI AMB URGÈNCIA PER PAL.LIAR ELS GREUS EFECTES A LES ZONES AFECTADES PER LES GELADES DE L'ABRIL DEL 2022

GRUP MUNICIPAL JUNTS X CATALUNYA
  Aprovada
Finalitzat
09/05/2022
MOCIÓ SOBRE L'EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL

GRUP MUNICIPAL JUNTS X CATALUNYA
  Aprovada
En curs
09/05/2022
MOCIÓ AVORTAMENT SENSE ASSETJAMENT

ASSOCIACIO GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE VNG
  Aprovada
Finalitzat
09/05/2022
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS DE VILANOVA PER EL DESENVOLUPAMENT D'UNA APLICACIÓ MOBIL (APP) MUNICIPAL D'ACOMPANYAMENT DE PERSONES GRANS PER PART DE VOLUNTARIS

GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE VILANOVA I LA GELTRU
  Desestimada
Finalitzat
09/05/2022
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS DE VILANOVA AL PLE DE 9 DE MAIG PER FACILITAR ELS PAGAMENTS MITJANÇANT EL SISTEMA BIZUM

GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE VILANOVA I LA GELTRU
  Desestimada
Finalitzat
09/05/2022
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS DE VILANOVA AMB PROPOSTA PER MILLORAR ELS APARCAMENTS DELS VOLTANTS DEL CAMP DE FUTBOL DAVANT RAMBLA SANT JORDI

GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE VILANOVA I LA GELTRU
  Desestimada
Finalitzat
09/05/2022
MOCIÓ CONTRA L'OCUPACIÓ IL.LEGAL D'HABITATGES ALS MUNICIPIS DE L'ARC METROPOLITÀ DE BARCELONA

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
  Aprovada
En curs
09/05/2022
MOCIÓ SOBRE L'INICI DE LES OBRES A L'AVINGUDA FRANCESC MACIÀ

ASSOCIACIO GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE VNG
  Pendent
En curs
13/06/2022
MOCIÓ PER IL·LUMINAR LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT I DONAR VISIBILITAT ALS DIES MUNDIALS

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
  Aprovada
En curs
13/06/2022
MOCIÓ PER DEMANAR AL GOVERN ESPANYOL EL FINANÇAMENT DEL REFORÇ COVID ESCOLAR

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
  Aprovada
Finalitzat
13/06/2022
MOCIÓ DE SOM VNG PER A LA CESSIÓ D'HABITATGES PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE PROJECTES PER AFAVORIR L'AUTONOMIA DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT INTEL·LECTUAL

SOM VNG
  Aprovada
En curs
13/06/2022
MOCIÓ PER A ENCARREGAR LA REDACCIÓ EXECUCIÓ D'UN PROJECTE DE REMODELACIÓ AMPLIACIÓ DEL PONT A LA CARRETERA C-246 SOBRE EL TORRENT DE LA PIERA PER L'AVINGUDA EDUARD TOLDRÀ

SOM VNG
  Aprovada
En curs
13/06/2022
MOCIÓ SOBRE LA INTERNALITZACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A LA COMPANYIA D'AIGÜES

ASSOCIACIO GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE VNG
  Desestimada
Finalitzat
13/06/2022
MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN MUNICIPAL A CONSENSUAR LES ACTUACIONS EN MATERIA DE MOBILITAT URBANA QUE AFECTIN AL COMERÇ

ASSOCIACIO GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE VNG
  Aprovada
En curs
04/07/2022
MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA XARXA EUROPEA DE CORRESPONSALS REGIONALS I LOCALS DE LA UE A TRAVÉS D'UN RESPONSABLE POLÍTIC DE LA CIUTAT
GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE VILANOVA I LA GELTRU
  Aprovada
En curs
04/07/2022
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA REHABILITACIÓ INTEGRA DE LA CASETA DE L'AV PRAT DE VILANOVA
GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE VILANOVA I LA GELTRU
  Desestimada
Finalitzat
04/07/2022
MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA PLATJA DEL FAR, QUEIXES DE LA CONCESSIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL QUIOSQUET "NATIVA" I DE L'ENTORN NATURAL DE LA PLATJA
GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE VILANOVA I LA GELTRU
  Desestimada
Finalitzat
04/07/2022
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA COMUNITAT ENERGÈTICA LOCAL A VILANOVA I LA GELTRÚ
SOM VNG
  Aprovada
En curs
04/07/2022
MOCIÓ PER GARANTIR EL MODEL D'ATENCIÓ INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA GESTIONAT PER L'AJUNTAMENT I EN DEFENSA DELS DRETS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES D'AISSA

ASSOCIACIO GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE VNG
  Aprovada
En curs
12/09/2022
MOCIÓ PER L'APROVACIÓ DEL MANIFEST DE L'ACORD SOCIAL PER L'AMNISTIA I L'AUTODETERMINACIÓ
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
  Aprovada
Finalitzat
12/09/2022
MOCIÓ PER PRESTAR EL SERVEI DE TRANSPORT COL.LECTIU URBÀ AL PRAT DE VILANOVA
GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE VILANOVA I LA GELTRU
    Aprovada
En curs
12/09/2022
MOCIÓ PER A PROMOURE EL LLENGUATGE DE SIGNES EN LA RETRANSMISSIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
C'S
  Aprovada
En curs
12/09/2022
MOCIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ D’UNA PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER DE LA LLIBERTAT I LA DINAMITZACIÓ DEL BARRI DE MAR

SOM VNG
  Aprovada
En curs
03/10/2022
MOCIÓ RELACIONADA AMB LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) DEL MOVIMENT #REGULARIZACIÓNYA PER A UNA REGULARITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PERSONES MIGRANTS A L'ESTAT ESPANYOL
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
  Aprovada
En curs
03/10/2022
MOCIÓ PER EXIGIR INVERSIONS PENDENTS I MILLORES AL SISTEMA DE RODALIES
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
  Aprovada
En curs
03/10/2022
MOCIÓ EN DEFENSA DELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS I EN CONTRA DE L'OFENSIVA ANTIAVORTISTA

  

03/10/2022
MOCIÓ PER ESTABLIR LA JORNADA DE 35 HORES EN EL SERVEI DE JARDINERIA
SOM VNG
  Aprovada
En curs
03/10/2022
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA IMPLANTACIÓ DE PAPERERAS ADAPTADES AL RECICLATGE

  Aprovada
En curs
03/10/2022
MOCIÓ PER LA REPRESA DE LES NEGOCIACIONS AMB LES TREBALLADORES I TREBALLADORS DE L'OAM AISSA PER A L'EQUIPARACIÓ DE LES SEVES CONDICIONS LABORALS AMB EL CONVENI DE L'AJUNTAMENT
ASSOCIACIO GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE VNG
  Aprovada
En curs
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració