Menú

Ofertes de treball

En actiu

Treball i Formació 2022 Línia DONA

Selecció de 2 Conserges

 

Contracte de treball subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i efectuat d'acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA) (ref. BDNS 641046)ii l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació).

Resultat de la selecció i llista d'espera
Resultat de la selecció 2 Conserges

Treball i Formació ARC

2 Tècnics/es Espai Públic

Contracte de treball subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i efectuat d'acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2545/2022, de 28 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions del programa Treball i Formació, destinat a la inserció de persones més grans de 45 anys, per a la gestió de projectes sostenibles en la recollida selectiva i/o d'autocompostatge (SOC TRFO – ARC) (ref. BDNS 642755) i l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació)

Resultats de la selecció i llista d'espera

Més informació

1 Tècnic/a mitjà Prevenció de Riscos Laborals

Concurs-oposició per promoció interna. Personal laboral

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 26,90€
Termini de presentació d'instàncies Pendent publicació BOE

2 places Tècnic/a superior d'esports

Concurs-oposició per promoció interna. Funcionari de carrera

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 26,90€
Termini de presentació d'instàncies Pendent de publicació al BOE

BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ, MITJANÇANT EL SISTEMA SELECTIU EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS, D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM.

Concurs de mèrits

Laboral fix

Drets d'examen i terminis de presentació
Termini de presentació d'instàncies 24 de gener 2023

Més informació

BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA SELECTIU EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS DE L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER

Presentació d'instàncies mitjançant sol.licitud genèrica.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen *€

Treball i Formació UCRAÏNA

Contracte de treball subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i efectuat d'acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2833/2021, de 17 de setembre i l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació)

Resultat de la selecció i llistes d'espera

Tècnic/a de grau mitjà (Llicències i Disciplina)

Concurs-oposició lliure. Personal funcionari

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 26,90€
Termini de presentació d'instàncies 20 de gener

15 places d'Auxiliar amb caràcter fixe discontinu de Zones Regulades i Aparcaments

Les persones interessades hauran de presentar la documentació requerida a l'adreça de correu electrònic: rrhh@vng-aparcaments.cat

Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú

El calendari de les proves i la llista d'aspirants admesos a la convocatòria es farà públic al web www.vng-aparcaments.cat.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 0€
Termini de presentació d'instàncies 19 de gener de 2023

2 places amb caràcter fixe d'Operari/a de Zones Regulades i Aparcaments

Les persones interessades hauran de presentar la documentació requerida a l'adreça de correu electrònic: rrhh@vng-aparcaments.cat

Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú

El calendari de les proves i la llista d'aspirants admesos a la convocatòria es farà públic al web www.vng-aparcaments.cat.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 0€
Termini de presentació d'instàncies 19 de gener de 2023

Oferta de treball de Professor/a de música A1-24, modalitat Sensibilització, llenguatge musical i piano de l'Escola Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat

Lloc de treball laboral temporal.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 32,25€
Termini de presentació d'instàncies 5 de gener de 2023

Convocatòria processos estabilització pel sistema selectiu excepcional de concurs oposició

Sistema selectiu excepcional de concurs oposició.

Drets d'examen i terminis de presentació
Finalització termini de presentació d'instàncies 19 de gener de 2023

Convocatòria processos estabilització pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits

Sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits

Terminis de presentació
Finalització termini de presentació d'instàncies 14 de febrer de 2023

1 Tècnic/a de grau mitjà de Cultura

Concurs oposició lliure.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 26,90€
Termini de presentació d'instàncies Del 16 de desembre de 2022 fins al 4 de gener de 2023

1 Operari/ària (reservat a persones amb discapacitat intel.lectual i/o de desenvolupament)

Concurs oposició lliure reservat a persones amb discapacitat intel.lectual i/o de desenvolupament.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 0€
Termini de presentació d'instàncies Del 16 de desembre de 2022 fins al 16 de gener de 2023

1 Operari/ària (torn de reserva especial)

Concurs oposició lliure en torn de reserva especial per a persones amb discapacitat.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 0€
Termini de presentació d'instàncies Del 16 de desembre de 2022 fins al 4 de gener de 2023

1 Conserge (reservat a persones amb discapacitat intel·lectual i/o de desenvolupament)

Concurs oposició lliure reservat a persones amb discapacitat intel.lectual i/o de desenvolupament.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 0€
Termini de presentació d'instàncies Del 16 de desembre de 2022 fins al 16 de gener de 2023

1 Conserge (torn reserva especial)

Concurs oposició lliure en torn de reserva especial per a persones amb discapacitat.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 0€
Termini de presentació d'instàncies Del 16 de desembre de 2022 fins al 4 de gener de 2023

2 Auxiliars Administratius/ves (torn de reserva especial)

Concurs oposició lliure en torn de reserva especial per a persones amb discapacitat.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 0€
Termini de presentació d'instàncies Del 16 de desembre de 2022 fins al 4 de gener de 2023

1 lloc de Delineant

Comissió de serveis 1 any prorrogable

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 0€
Termini de presentació d'instàncies del 7 al 21 de desembre

1 lloc Tècnic/a Superior de Planejament i Gestió Urbanística

Comissió de serveis 1 any prorrogable

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 0€
Termini de presentació d'instàncies del 7 al 21 de desembre

1 plaça de Tècnic/a de grau mitjà TIC Sistemes

Concurs-oposició lliure

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 26,90€
Termini de presentació d'instàncies Del 18 de novembre fins al 7 de desembre de 2022

2 places de Tècnic/a de grau mitjà TIC Administració electrònica

Concurs-oposició lliure

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 26,90€
Termini de presentació d'instàncies Del 18 de novembre fins al 7 de desembre de 2022

4 places Educador/a Social

Concurs-oposició lliure. Funcionari/a

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 26,90€
Termini de presentació d'instàncies Del 14 d'octubre al 2 de novembre de 2022

Oficial fuster

 CONTRACTE LABORAL TEMPORAL DE RELLEU.

Categoria C2-15

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Fins el 15 de novembre de 2022

2 places d'Oficial C2 (senyalització)

Promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 23 de setembre al 13 d'octubre de 2022

3 places d'Oficial C2 (pintor)

Promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 23 de setembre al 13 d'octubre de 2022

2 places d'Oficial C2 (paleta)

Promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 23 de setembre fins al 13 d'octubre de 2022

1 plaça d'Oficial C2 (mecànic)

Promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 23 de setembre al 13 d'octubre del 2022

1 plaça d'Oficial C2 (fuster)

Promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 23 de setembre al 13 d'octubre del 2022

3 places d'Oficial C2 (conductor)

Promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 23 de setembre fins al 13 d'octubre del 2022

2 places d'Oficial C2 (electricista)

Promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 23 de setembre fins al 13 d'octubre del 2022

11 places ADMINISTRATIU/VA - Concurs oposició PROMOCIÓ INTERNA

Concurs oposició per promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 20 de juliol al 8 d'agost de 2022

Tècnic/a auxiliar (Tresoreria) - Promoció interna

Concurs - oposició

Promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 8 al 27 de juny de 2022

Tècnic/a auxiliar (Intervenció) - Promoció interna

Concurs - oposició

Promoció interna

Grup C1

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 13 de maig a l'1 de juny de 2022

TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ Serveis Generals i Compres - PROMOCIÓ INTERNA

Concurs oposició per promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 26,90€
Termini de presentació d'instàncies 20 de juliol al 8 d'agost de 2022

Operari/ària de reprografia (torn reserva especial)

Personal laboral fix.

Concurs - oposició lliure.

Plaça d'operari/ària, reservada a persones amb discapacitat intel·lectual i/o de desenvolupament.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen ---
Termini de presentació d'instàncies Del 19 de maig al 15 de juny de 2022

Gerència d'Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM

Designació de nou/nova gerent de la societat municipal ICVSAM, entitat que gestiona els mitjans públics Canal Blau TV i Ràdio. 

Contracte laboral d'alta direcció.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 26,90€
Termini de presentació d'instàncies Del 18 de juliol al 16 d'agost de 2022

Tècnic/a de grau mitjà (Recursos Humans) - Promoció interna

Concurs-oposició promoció interna.

Grup A2.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 26,90€
Termini de presentació d'instàncies Del 14/04/22 al 03/05/22

Més informació

Ja realitzades - Bosses de Treball vigents

Tècnic/a Auxiliar de Participació

Concurs-oposició lliure

Resultat final i Borsa de Treball
Resultat final i Borsa de Treball

Més informació

Oficial especialista (grua)

Resultat final i Borsa de Treball
Resultat final i Borsa de Treball

Més informació

Tècnic/a de grau mitjà (PRL)

Resultat final i Borsa de Treball
Resultat final i Borsa de Treball

Més informació

AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) de transformació digital empresarial

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d' Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

 

Resultat final i Borsa de Treball
Resultat final i Borsa de Treball

AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) pel suport al desplegament de projectes estratègics d'economia social i solidària i pel desplegament econòmic sostenible de les petites empreses i iniciatives econòmiques, l'ocupació, la diversificació i la intercooperació a Vilanova i la Geltrú

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d' Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

 

Resultat final i Borsa de treball
RESULTAT de la convocatòria d'AODL economia social i solidària i Borsa de treball

2 places Tècnic/a auxiliar convivència (educació infantil)

Concurs oposició lliure

Funcionari/a interí/na

Resultat final i Borsa de Treball
Resultat final i Borsa de Treball

5 places Tècnic/a auxiliar convivencia (integració)

Concurs oposició lliure

Funcionari/a interí/na

Resultat Final i Borsa de Treball

14 places Auxiliar Administratiu/va

Funcionari/ària de carrera

Concurs - oposició

Grup C2

 

Resultat final i borsa de treball

Més informació

Tècnic/a mitjà d'Empresa

Plaça de funcionari/ària de carrera.

Concurs oposició lliure.

 

Resultat final i borsa de treball

Més informació

Professor/a de música, modalitat Trompeta, de l'ECMM Mestre Montserrat 2022

Resultat final i Borsa de Treball Professor/a de música, modalitat Trompeta, de l'ECMM Mestre Montserrat 2022

Treball i Formació Joves 2022

Contracte subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançat amb càrrec als fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal

Resultat selecció i llista d'espera

1 Professor/a de música, modalitat Sensibilització, Llenguatge Musical i Piano, de l'ECMM Mestre Montserrat

Resultat final i Borsa de treball Professor/a de música, modalitat Sensibilització, Llenguatge Musical i Piano, de l'ECMM Mestre Montserrat 2022

2 places Tècnic/a d'Administració General 2022

Resultat final i Borsa de Treball 2 places Tècnic/a d'Administració General 2022

Programa Treball i Formació 2022 Línies PANP, PRGC, MG52

Contracte de treball subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i efectuat d'acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies PANP, PRGC i MG52 i l' ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació. 

Resultats de les seleccions i Llista d'espera

DINAMITZADOR/A DEL PUNT ÒMNIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Resultat final i Borsa de Treball DINAMITZADOR/A DEL PUNT ÒMNIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2022

Resultat final i Borsa de TReball DINAMITZADOR/A DEL PUNT ÒMNIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2022

Tècnic/a Superior (Salut Pública)

Funcionari/ària de carrera.

Concurs - oposició lliure.

Grup A1.

Resultat final i Borsa de Treball Tècnic/a Superior (Salut Pública) 2022

Resultat final i Borsa de Treball Tècnic/a Superior (Salut Pública) 2022

3 places d'arquitecte/a

Funcionari/ària de carrera.

Concurs - oposició lliure.

Grup A1.

Resultat final i borsa de treball 3 places d'arquitecte/a 2022

Resultat final i borsa de treball 3 places d'arquitecte/a

AODL inserció persones amb diagnostic de salut mental

Resultat final i Borsa de treball AODL inserció persones amb diagnòstic de salut mental 2021

Resultat final i Borsa de treball AODL inserció persones amb diagnòstic de salut mental 2021

AODL foment de tecnologies disruptives

Resultat final i Borsa de treball AODL foment de tecnologies disruptives 2021

Resultat final i Borsa de treball AODL foment de tecnologies disruptives

AODL Primer sector

Resultat final i Borsa de treball AODL Primer sector 2021

Resultat final i Borsa de treball AODL Primer sector

Borsa de treball de professorat de l'Escola Muncipal d'Art i Disseny

Contracte laboral temporal.

Borsa de treball Professors EMAID 2021

Borsa de treball Professors EMAID

Borsa de treball Professors Escola de música 2021

Borsa de treball Professors Escola de música 2021

Borsa de treball Professors Escola de música 2021

Tècnic/a superior de medi ambient

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a superior de medi ambient

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a superior de medi ambient 2021

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a superior de medi ambient

Tècnic/a superior Espai Públic 2021

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a superior Espai Públic 2021

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a superior Espai Públic 2021

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a superior Espai Públic 2021

Tècnic/a mitjà de Protecció Civil

Resultat final i Borsa de Treball Tècnic/a mitjà de Protecció Civil 2021

Resultat final i Borsa de Treball Tècnic/a mitjà de Protecció Civil 2021

Operari/a

Resultat final i Borsa de treball Operari/a 2021

Resultat final i Borsa de treball Operari 2021

Resultat final i Borsa de treball

Tècnic/a auxiliar Integrador/a Social

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a auxiliar Integrador/a social 2021

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a auxiliar Integrador/a social 2021

Tècnic/a auxiliar Biblioteca

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a auxiliar Biblioteca 2021

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a auxiliar Biblioteca 2021

Tècnic/a mitjà Intervenció

Descripció del lloc de treball.

Resultat Final i Borsa de Treball Tècnic/a mitjà Intervenció 2021

Resultat Final i Borsa de Treball Tècnic/a mitjà Intervenció 2021

Tècnic/a mitjà Xarxes Socials Corporatives

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a mitjà Xarxes Socials Corporatives 2021

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a mitjà Xarxes Socials Corporatives

Programa Treball i Formació 2021

Contracte de treball subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i efectuat d'acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA i l' ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació. 

Resultat de la selecció i llista d'espera

Conserge

Resultat final i Borsa de treball Conserge Febrer 2021

Resultat final i Borsa de treball Conserge Febrer 2021

Resultat final i Borsa de treball

  • SOC
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord