Menú

Ofertes de treball

En actiu

6 places Agent Policia Local

Concurs-oposició lliure

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 32,25€
Termini de presentació d'instàncies Del 6 al 25 d'octubre de 2022

2 places d'Oficial C2 (senyalització)

Promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 23 de setembre al 13 d'octubre de 2022

Més informació

3 places d'Oficial C2 (pintor)

Promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 23 de setembre al 13 d'octubre de 2022

Més informació

2 places d'Oficial C2 (paleta)

Promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 23 de setembre fins al 13 d'octubre de 2022

Més informació

1 plaça d'Oficial C2 (mecànic)

Promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 23 de setembre al 13 d'octubre del 2022

Més informació

1 plaça d'Oficial C2 (fuster)

Promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 23 de setembre al 13 d'octubre del 2022

Més informació

2 places d'Oficial C2 (electricista)

Promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 23 de setembre fins al 13 d'octubre del 2022

Més informació

3 places d'Oficial C2 (conductor)

Promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 23 de setembre fins al 13 d'octubre del 2022

Més informació

5 places Tècnic/a auxiliar convivencia (integració)

Concurs oposició lliure

Funcionari/a interí/na

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies 28 de setembre de 2022

2 places Tècnic/a auxiliar convivència (educació infantil)

Concurs oposició lliure

Funcionari/a interí/na

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies 28 de setembre de 2022

Tècnic/a Auxiliar de Participació

Concurs-oposició lliure

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45 €
Termini de presentació d'instàncies del 28 de juliol al 16 d'agost de 2022

Oficial especialista (grua)

Personal laboral.

Concurs oposició lliure.

Grup C2.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 21/07 al 09/08 de 2022

11 places ADMINISTRATIU/VA - Concurs oposició PROMOCIÓ INTERNA

Concurs oposició per promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 20 de juliol al 8 d'agost de 2022

Tècnic/a auxiliar (Tresoreria) - Promoció interna

Concurs - oposició

Promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 8 al 27 de juny de 2022

Tècnic/a auxiliar (Intervenció) - Promoció interna

Concurs - oposició

Promoció interna

Grup C1

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 13 de maig a l'1 de juny de 2022

TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ Serveis Generals i Compres - PROMOCIÓ INTERNA

Concurs oposició per promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 26,90€
Termini de presentació d'instàncies 20 de juliol al 8 d'agost de 2022

Sots-encarregat/ada (electricista)

Concurs-oposició per promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 16 de juliol al 4 d'agost de 2022

Sots-encarregat/ada (mecànic)

Concurs-oposició per promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 16 de juliol al 4 d'agost de 2022

Sots-encarregat/ada (pintor)

Concurs-oposició per promoció interna

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 21,45€
Termini de presentació d'instàncies Del 16 de juliol al 4 d'agost de 2022

Gerència d'Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM

Designació de nou/nova gerent de la societat municipal ICVSAM, entitat que gestiona els mitjans públics Canal Blau TV i Ràdio. 

Contracte laboral d'alta direcció.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 26,90€
Termini de presentació d'instàncies Del 18 de juliol al 16 d'agost de 2022

Provisió lloc de treball Cap de Servei d'Urbanisme

Sistema lliure designació

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen ---
Termini de presentació d'instàncies 13-06-2022

Més informació

Operari/ària de reprografia (torn reserva especial)

Personal laboral fix.

Concurs - oposició lliure.

Plaça d'operari/ària, reservada a persones amb discapacitat intel·lectual i/o de desenvolupament.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen ---
Termini de presentació d'instàncies Del 19 de maig al 15 de juny de 2022

Tècnic/a de grau mitjà (PRL)

Concurs-oposició lliure.

Grup A2.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 26,90€
Termini de presentació d'instàncies Del 14/04/22 al 03/05/22

Tècnic/a de grau mitjà (Recursos Humans) - Promoció interna

Concurs-oposició promoció interna.

Grup A2.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 26,90€
Termini de presentació d'instàncies Del 14/04/22 al 03/05/22

Més informació

Ja realitzades - Bosses de Treball vigents

14 places Auxiliar Administratiu/va

Funcionari/ària de carrera

Concurs - oposició

Grup C2

 

Resultat final i borsa de treball

Més informació

Tècnic/a mitjà d'Empresa

Plaça de funcionari/ària de carrera.

Concurs oposició lliure.

 

Resultat final i borsa de treball

Més informació

Professor/a de música, modalitat Trompeta, de l'ECMM Mestre Montserrat 2022

Resultat final i Borsa de Treball Professor/a de música, modalitat Trompeta, de l'ECMM Mestre Montserrat 2022

1 Professor/a de música, modalitat Sensibilització, Llenguatge Musical i Piano, de l'ECMM Mestre Montserrat

Resultat final i Borsa de treball Professor/a de música, modalitat Sensibilització, Llenguatge Musical i Piano, de l'ECMM Mestre Montserrat 2022

2 places Tècnic/a d'Administració General 2022

Resultat final i Borsa de Treball 2 places Tècnic/a d'Administració General 2022

Programa Treball i Formació 2022 Línies PANP, PRGC, MG52

Contracte de treball subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i efectuat d'acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies PANP, PRGC i MG52 i l' ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació. 

Resultats de les seleccions i Llista d'espera

DINAMITZADOR/A DEL PUNT ÒMNIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Resultat final i Borsa de Treball DINAMITZADOR/A DEL PUNT ÒMNIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2022

Resultat final i Borsa de TReball DINAMITZADOR/A DEL PUNT ÒMNIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2022

Tècnic/a Superior (Salut Pública)

Funcionari/ària de carrera.

Concurs - oposició lliure.

Grup A1.

Resultat final i Borsa de Treball Tècnic/a Superior (Salut Pública) 2022

Resultat final i Borsa de Treball Tècnic/a Superior (Salut Pública) 2022

3 places d'arquitecte/a

Funcionari/ària de carrera.

Concurs - oposició lliure.

Grup A1.

Resultat final i borsa de treball 3 places d'arquitecte/a 2022

Resultat final i borsa de treball 3 places d'arquitecte/a

AODL inserció persones amb diagnostic de salut mental

Resultat final i Borsa de treball AODL inserció persones amb diagnòstic de salut mental 2021

Resultat final i Borsa de treball AODL inserció persones amb diagnòstic de salut mental 2021

AODL foment de tecnologies disruptives

Resultat final i Borsa de treball AODL foment de tecnologies disruptives 2021

Resultat final i Borsa de treball AODL foment de tecnologies disruptives

AODL Primer sector

Resultat final i Borsa de treball AODL Primer sector 2021

Resultat final i Borsa de treball AODL Primer sector

Borsa de treball de professorat de l'Escola Muncipal d'Art i Disseny

Contracte laboral temporal.

Borsa de treball Professors EMAID 2021

Borsa de treball Professors EMAID

Borsa de treball Professors Escola de música 2021

Borsa de treball Professors Escola de música 2021

Borsa de treball Professors Escola de música 2021

Tècnic/a superior de medi ambient

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a superior de medi ambient

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a superior de medi ambient 2021

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a superior de medi ambient

Tècnic/a superior Espai Públic 2021

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a superior Espai Públic 2021

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a superior Espai Públic 2021

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a superior Espai Públic 2021

Tècnic/a mitjà de Protecció Civil

Resultat final i Borsa de Treball Tècnic/a mitjà de Protecció Civil 2021

Resultat final i Borsa de Treball Tècnic/a mitjà de Protecció Civil 2021

Operari/a

Resultat final i Borsa de treball Operari/a 2021

Resultat final i Borsa de treball Operari 2021

Resultat final i Borsa de treball

Tècnic/a auxiliar Integrador/a Social

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a auxiliar Integrador/a social 2021

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a auxiliar Integrador/a social 2021

Tècnic/a auxiliar Biblioteca

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a auxiliar Biblioteca 2021

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a auxiliar Biblioteca 2021

Tècnic/a mitjà Intervenció

Descripció del lloc de treball.

Resultat Final i Borsa de Treball Tècnic/a mitjà Intervenció 2021

Resultat Final i Borsa de Treball Tècnic/a mitjà Intervenció 2021

Tècnic/a mitjà Xarxes Socials Corporatives

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a mitjà Xarxes Socials Corporatives 2021

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a mitjà Xarxes Socials Corporatives

Programa Treball i Formació 2021

Contracte de treball subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i efectuat d'acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA i l' ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació. 

Resultat de la selecció i llista d'espera

Pla d'Ocupació programa Treball i Formació Joves 2021

Resultat de la selecció i llista d'espera

Més informació

Conserge

Resultat final i Borsa de treball Conserge 2020

Resultat final i Borsa de treball Conserge 2020

Resultat final i Borsa de treball

Borsa de treball Educador/a social 2020

Borsa de treball Educador/a social 2020

Borsa de treball Educador/a social 2020

Borsa de treball Educador/a social 2020

Borsa de treball Treballador/a social 2020

Borsa de treball Treballador/a social 2020

Borsa de treball Treballador/a social 2020

  • SOC
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord