Menú

Impost d'Activitats Econòmiques

Comparteix:

Han de pagar aquest impost les empreses que han obtingut un import net de la seva xifra de negocis igual o superior al milió d'euros durant el segon any anterior a la meritació de l'impost.
Les altes, baixes o variacions de quotes municipals, provincials i nacionals s'han de presentar a l'Agència Tributària. Informació: al telèfon 901 335 533 i al web www.agenciatributaria.es

Domiciliació bancària

La domiciliació bancària de l'impost es pot fer fins a dos mesos abans de l'inici del període voluntari de pagament. Si es domicilia l'impost, aquest es fracciona en dos terminis.

Accés a la domiciliació

Fraccionament o ajornament

Si es troba en període voluntari: consulteu aquest enllaç (voluntari)

Si es troba en període executiu: consulteu aquest enllaç (executiu)

Fraccionament del pagament en 11 mensualitats sense interessos: Accés al tràmit

Pagament

Període de pagament: consultar el calendari fiscal

- Si es fa efectiu el pagament de l'Impost d'Activitats Econòmiques durant el primer mes de l'any, us podeu beneficiar d'un descompte del 5%: Enllaç al tràmit

- Si el rebut es troba en període voluntari de cobrament el pagament s'ha de fer a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per qualsevol d'aquest mitjans:

Si té certificat digital o Paraula de pas:
Pagament mitjançant Web amb identificació digital: Accés a l'Administració oberta

Si NO disposa de certificat digital o Paraula de pas:
1. Amb TARGETA BANCÀRIA o XEC conformat a l'oficina del Servei Municipal de Recaptació (Pl. de la Vila, 8) o en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores que es relacionen:
BANC SABADELL        BBVA                SERVICAIXA de CAIXABANK
BANKIA                     IBERCAJA
2. A través d'INTERNET, a la secció de Pagament de rebuts del Web municipal
3. Per BANCA ELECTRÒNICA, a través de les entitats bancàries que disposen del servei de pagament d'impostos i tributs locals a la seva pàgina web.
4. Mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCARIA a favor de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al núm. de compte següent:
Banco de Sabadell, S.A. IBAN ES77 0081 0050 1200 0126 7530
En cas d'efectuar-se el pagament mitjançant transferència bancària, serà necessari indicar el número de referència.

- Si el rebut és troba en període executiu de cobrament us heu de dirigir a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració