Menú

Sense tema

Bases

Pla, Projecte o programa Àrea responsable
ACORD JUNTA DE GOBERN, APROVAR L'ERROR MATERIAL DE LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D'ARTESANIA D'ESTIU 2020 AL PG. DEL CARME DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Anunci de l’aprovació de les bases i la convocatòria del mercat d’artesania de nadal i reis 2021-2022 a Vilanova i la Geltrú
Bases de la convocatòria del mercat de brocanteria, col·leccionisme, art i artesania. GENER DEL 2021-DESEMBRE DEL 2023
Bases dels mercats de temporada d'artesania: Setmana Santa i estiu
BASES REGULADORES DE LES PRESTACIONS EXTRAORDINÀRIES D’HABITATGE PER FER FRONT A LES DESPESES DE LLOGUER DE L’HABITATGE DELS MESOS D’ABRIL I MAIG 2020 DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
Bases reguladores de les subvencions complementàries en règim de concurrència competitiva destinades a hoteleria, bars i restauració de Vilanova i la Geltrú
Bases reguladores de les subvencions destinades a infants, adolescents joves de Vilanova i la Geltrú per a la participació i inclusió en activitats d'educació en el lleure 2021
Bases reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva del pla de reactivació econòmica municipal de Vilanova i la Geltrú 2020.
Bases reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a entitats de vilanova i la Geltrú
BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Convocatòria ajuts a l'escolaritat 2021
Convocatòria ajuts desplaçaments
Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva del Programa de Lloguer Jove del municipi de Vilanova i la Geltrú per l'any 2021
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES ALS INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA PARTICIPACIÓ I INCLUSIÓ EN ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L’ESTIU 2021
Convocatòria de subvencions per empreses de Vilanova i la Geltrú afectades pel COVID 19.
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS COMPLEMENTÀRIES, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES HOTELERIA, BARS I RESTAURACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS COMPLEMENTÀRIES, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES HOTELERIA, BARS I RESTAURACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2021
CONVOCATÒRIA MERCAT DE SETMANA SANTA 2021
Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als centres docents sostinguts amb fons públics d’educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú. Modalitat desplaçaments dins del nucli urbà per sortides programades dins del PAE i / o proposades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l’Institut Municipal d’Educació i Treball, any 2020
Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als centres docents sostinguts amb fons públics d’educació infantil de segons cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú. Modalitat ajuts a l'escolaritat, igualtat d'oportunitats, any 2020
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS I ADOLESCENTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021-2022
CONVOCATÒRIA 2021 DE SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A ENTITATS
CONVOCATÒRIA 2021 DE SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT
RESOLUCIÓ TES/585/2021, de 23 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2021 (ref. BDNS 551309)

Normatives no municipals

Pla, Projecte o programa Àrea responsable
BOE Convocatoria de prestaciones extraordinarias para el alquilar de abril y mayo de 2020.
CONVOCATÒRIA DE LES PRESTACIONS EXTRAORDINÀRIES D’HABITATGE PER FER FRONT A LES DESPESES DE LLOGUER DE L’HABITATGE DELS MESOS D’ABRIL I MAIG 2020 DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ
DECRET 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya.
DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.
Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les Normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic
LLEI 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica
Resolució de 14 de gener de 2020, per la qual s’estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment del dret a obtenir, per a l’exercici 2020, les prestacions permanents per al pagament del lloguer, obtingudes a l’empara de l’Ordre MAH/402/2009, de 5 d’agost per la qual es regulen les prestacions permanents per al pagament del lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Resolució per la qual s’amplia el programa Reallotgem.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al reallotjament de persones en situació d’emergència econòmica i social.
RESOLUCIÓ TES/126/2021, de 15 de gener, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les (ref. BDNS 545712)
RESOLUCIÓ TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans.
Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració