Menú

Obres Menors. Rehabilitar i pintar façanes. Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Obres per a rehabilitar i/o pintar façanes dels edificis que, per les seves característiques, no es poden tramitar en règim de Comunicació Prèvia.

Cal tramitar llicència d'obres per a rehabilitar i pintar façanes en aquells edificis que formin part del Pla Especial i Catàleg Històric-Artístic, o bé que es trobin en els àmbits de protecció d'aquest Pla Especial o de la Carta de Colors de Vilanova i la Geltrú. 

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Tramitació electrònica

Procediment

Cal emplenar el model de sol·licitud de llicència urbanística i presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Es verifica la documentació i es fa el càlcul de l'autoliquidació. Un cop pagada l'autoliquidació es presenta la sol·licitud i es passa als serveis tècnics,que fan l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local. Seguidament es traslladarà a la persona interessada. Si l'informe és de manca de documentació, es requerirà la persona interessada perquè esmeni o presenti la documentació sol·licitada

Observacions

Un cop concedida la llicència hi ha 6 mesos per a fer les obres

En el cas que s'ocupi la via pública caldrà tramitar l'autorització de Serveis Viaris

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

Per a totes les sol·licituds:

- Sol·licitud de llicència urbanística (façanes), omplert i signat

- Fotocòpia del NIF o CIF

- Rebut de l'IBI de l'edifici objecte de la llicència

- Autorització del representant

- Pressupost

- Fotografies de la façana 

- Autoliquidació

- Indicar el color de la pintura i material a emprar

* Depenent del mitjà que s'empri per a fer la reparació i del tipus de reparació, caldrà aportar també la següent documentació:

Cas de instal·lar bastida a partir de 2 metres d'alçada, bastida penjada o treballs en alçada per operaris penjats amb arnés també cal aportar:

1.     Full d'assumeix de tècnic competent, assumint la responsabilitat de les obres i de la col·locació de la bastida

2.     Estudi bàsic de seguretat i salut

Cas d'instal·lar plataforma elevadora:

1. Full d'assumeix de tècnic competent (no es necessari si són petites reparacions no estructurals)

2. Document original amb el nom complert i el DNI, de la persona que manipularà la plataforma elevadora, que declari que ha rebut la formació adequada per a utilitzar la plataforma i que la rep en perfecte estat de funcionament.

3. Documentació de les característiques i homologació de la plataforma elevadora.

4. Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent

 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració