Menú

Obres. Llicència per a instal·lar estació de telefonia mòbil

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud per instal·lar una estació base de telefonia mòbil

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Procediment

Emplenar el model de sol·licitud de llicència urbanística i presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Es verifica la documentació i es fa el càlcul de l'autoliquidació. Un cop pagada l'autoliquidació es presenta la sol·licitud i es passa als serveis tècnics,que fan l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local. Seguidament es traslladarà a la persona interessada. Si l'informe és de manca de documentació, es requerirà la persona interessada perquè esmeni o presenti la documentació sol·licitada

Observacions

Suspensió de llicències i Pla Especial de Telefonia mòbil en tràmit.

Qui el pot demanar?

Operadores de telefonia mòbil i aquelles empreses en les quals aquestes deleguin

Temps mitjà de resolució

2 mesos

Documentació necessària

- Projecte visat i signat pel tècnic competent.
- Fotocòpia DNI o CIF.
- Rebut contribució urbana.
- Llicència municipal ambiental.
- Estudi d'impacte visual.
- Full de sol·licitud de llicència urbanística
- Estudi bàsic seguretat/salut.
- Autoliquidació.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració