Menú

Al·legacions per contribucions especials i quotes urbanístiques per obres de millora

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Presentació d'al.legacions per contribucions especials i quotes urbanístiques per obres de millora.
La realització, per part de l'Ajuntament, d'obres de millora urbana (reurbanització de carrers, establiment o ampliació de serveis públics) que comportin un increment de valor dels béns immobles dels particulars, donarà lloc a la imposició de quotes urbanístiques o contribucions especials.
L'acord d'imposició i l'expedient de repartiment d'aquestes quotes es notificaran als interessats i s'exposaran al públic per tal que es coneguin i se'n puguin presentar al.legacions.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

Durant el termini d'exposició pública de l'expedient, i fins a la finalització del període de pagament de les liquidacions.

Com es pot tramitar:
Tramitable a la Carpeta Ciutadana (requereix CIP o certificat digital)

Mitjançant el formulari específic de Carpeta Ciutadana

Cal disposar de Certificat digital o CIP

Per correu electrònic

Enviar un correu electrònic a gestiotributaria@vilanova.cat

 
Presencialment

Abans de realitzar aquesta tramitació informeu-vos trucant al telèfon 93 814 00 00 (Extensió 2610) de dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça gestiotributaria@vilanova.cat

Oficina de Gestió Tributària
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938140000

Procediment

Presentar la sol·licitud amb el model general (instància) al registre d'entrada de l'Ajuntament.
Aquest tràmit també es pot fer per internet a través de l'Administració Oberta, que és la plataforma en línia de l'Ajuntament. Per accedir-hi, cal tenir col.locat i configurat un certificat digital vàlid.

Observacions

Les al.legacions poden versar sobre la procedència de les quotes urbanístiques o contribucions especials, del percentatge del cost que hagin de satisfer les persones afectades o de les quotes assignades.

Qui el pot demanar?

Els subjectes passius afectats per les obres

Temps mitjà de resolució

Per resoldre els recursos contra les liquidacions, 30 dies; sino s'enten desestimat

Documentació necessària

Al·legacions.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Gestió tributària i recaptació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració