Menú

Activitats. Declaració responsable d'obertura

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Les activitats innòcues són les activitats que, amb carácter general, per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones o els béns. Les activitats econòmiques innòcues són les incloses en l'annex I de la Taula de classificació per identificar els tràmits associats a la implantació d'activitats, segons la Lle 15/16, de 21 de juliol de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Preu: Veure Ordenança Fiscal 9

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital o idCAT Mòbil.

Presencialment

Abans de realitzar aquesta tramitació informeu-vos trucant al telèfon 938140000 extensió 2130, 2139, 2138, 2147 de dilluns a divendres de 8 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l’adreça activitats@vilanova.cat

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Per poder fer el tràmit telemàtic cal que abans, els serveis administratius de Llicències, us calculin la carta de pagament. Per fer el càlcul cal enviar l'imprés Declaració prèvia d'obertura omplert  al correu electrònic activitats@vilanova.cat

Els serveis administratius de Llicències us enviarà al vostre correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el tràmit telemàtic.

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó que figura a sota, i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés Declaració prèvia d'obertura, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida per aquest tràmit.

Oficina de Llicències d'Activitats
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Requeriments

Per presentar la declaració responsable d'obertura  per exercir l'activitat innòcua, cal consultar la documentació que s'ha de portar, segons l'activitat estigui classificada .  

El titular ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent l'inici d'una activitat innòcua de les incloses en l'annex I de la Llei de simplificació, i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat, que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

Procediment

Una vegada s'ha presentat la declaració responsable d'inici d'activitat a l'Ajuntament, aquesta ja es pot exercir sota la responsabilitat del titular, llevat que sigui necessari comptar amb altres autoritzacions, llicències o comprovacions per part  de l'administració local o d'altres administracions diferents a la municipal.  Si el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsetat o omisió ho posarà en coneixement de la persona titular.

El titular ha d'acreditar i disposar en qualsevol moment  que l'administració li requereixi de  la documentació tècnica i administrativa necessària conforme compleix amb la normativa.

Observacions

- L'Ajuntament podrá incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.

-En les activitats que correspongui será necessari que previ al tràmit de la Declaració responsable d'obertura es presenti les autoritzacions, declaracions responsables, sol.lcitiuds, ... en materia de sanitat, incendis, soroll, etc.

Qui el pot demanar?

La persona titular de l'activitat (persona física/jurídica)

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament.

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a llicencies@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2139, 2147, 2138)

Temps mitjà de resolució

No n'hi ha, és una comunicació d'inici d'activitat

Documentació necessària

Veure apartat (impresos del tràmit)

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració