Menú

Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació (habitatge nou/rehabilitació)

Comparteix:

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

La cèdula d'habitabilitat és un document que expedeix Generalitat de Catalunya i es pot tramitar a l'Ajuntament, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.  La cèdula és un document imprescindible per poder donar d'alta els diversos serveis d'un habitatge com són l'aigua, la llum o el gas.

Cal demanar la cèdula de primera ocupació en el cas d'habitatges de nova construcció o bé quan s'han realitzat obres de gran rehabilitació, subdivisions i ampliacions. També en els casos de canvi d'ús de l'immoble i en les legalitzacions.

En el cas de subdivisions, la tramitació de la cèdula de tots els habitatges resultants de la subdivisió s'ha de fer a la vegada: s'ha de tramitar com a cèdula de segona ocupació l'habitatge més gran i com a cèdula de primera ocupació cadascun dels habitatges resultants restants.


La cèdula de primera ocupació de nova construcció té una vigència de 25 anys. En canvi la de primera ocupació de rehabilitació té una vigència de 15 anys. Les posteriors renovacions de cèdula tindran una vigència de 15 anys.

Preu: Variable segons el nº d'habitatges.Consulteu apartat OBSERVACIONS.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Accés al formulari de tramitació

Procediment

L'Ajuntament recull la sol·licitud i la documentació, i fa la pertinent tramitació. Un cop aprovada la cèdula, el/la sol·licitant la podrà recollir al Servei d'Atenció Ciutadana d'Habitatge (Pl. de la Vila, 8) o, si així ho indica en la instància, li serà tramesa per correu postal.

Observacions

Les taxes de la Generalitat es pagaran a una oficina bancària previ lliurament de l'autoliquidació per l'Oficina local de l'Habitatge (podeu consultar-les aquí).


Qui el pot demanar?

El titular d'un habitatge o persona autoritzada.

Temps mitjà de resolució

30 dies

Documentació necessària

 Imprès oficial de sol·licitud emplenat i signat.
 Original del certificat final d'obra, segons model normalitzat.
 Annex a l'Original del certificat final d'obra, segons model normalitzat (en cas que es demanin les cèdules d'un edifici més de 20 habitatges).
 Fotocòpia del comunicat previ a l’ocupació de l’habitatge a l’Ajuntament.
(Si es disposa de llicència de primera ocupació o de la seva sol·licitud registrada per l’Ajuntament, amb una data anterior a l’1 de març de 2012, data de l’entrada en vigor de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, se’n pot aportar una fotocòpia, sense necessitat del comunicat previ).
 Original del certificat de compliment del programa de control de qualitat.

Es recorda que per a les subdivisions d'habitatges ja existents, es tramitarà la cèdula de l'habitatge més gran com a cèdula de segona ocupació (consulteu aquí quina és la documentació que caldrà en aquest cas)  i la de la resta dels habitatges resultants com a primera ocupació. 

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració