Menú

Ajut al lloguer: sol·licitud prestació per al pagament del lloguer, any 2019 (COL·LECTIUS ESPECÍFICS)

Comparteix:

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

És un ajut per fer front al pagament del lloguer destinat a famílies o unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats. L’import màxim de la prestació serà de 200 euros mensuals, i el mínim de 20 euros mensuals. 

Els COL·LECTIUS ESPECÍFICS que poden sol·licitar aquesta prestació són:

a) Persones amb contractes de lloguer de la borsa de mediació per al lloguer social, signats a a partir de l'1 de novembre de 2018.
b) Persones titulars d'un contracte de lloguer que han estat beneficiàries  l'any anterior de les prestacions econòmiques d'especial urgència per pèrdua del seu habitatge a conseqüència d'un desnonament, execució hipotecària, dació etc. o de les prestacions complementàries per donar continuitat al pagament del lloguer.  
 

Període de tramitació

Anualitat 2019

Termini de la sol·licitud

Del 25 de gener a l'1 de març. Per als llogaters de les Borses de Lloguer social, el termini s’allarga fins el 31 d’octubre de 2019.

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900

Requeriments

Podeu consultar-los en el web de la Generalitat de Catalunya.

Procediment

L'Oficina d'Atenció Ciutadana recull la sol·licitud i la documentació acreditativa corresponent, i fa el seu registre d'entrada. 

A continuació, l’Oficina Local d'Habitatge comprova tota la documentació aportada i,si cal alguna altra documentació o comprovació, concerta una cita amb la persona sol·licitant o emet un requeriment, per tal de continuar la tramitació corresponent.

Per tal de saber en quin estat es troba el seu expedient, l'interessat/da haurà de consultar els llistats que es publicaran en el taulell d'anuncis de l'Oficina Local d'Habitatge o bé trucar al telèfon de l'Oficina Local d'habitatge 93 816 90 31.

Observacions

1. FISCALITAT: Atès que la prestació permanent per al pagament del lloguer és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària tindrà l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF, quan correspongui fer la de 2019, en la qual també haurà d’incloure la quantia percebuda. Si no ho fa, podrà ser sancionada per la comissió d’una infracció tributària.

2. INCOMPATIBILITATS: Aquesta prestació és incompatible amb:
- Les prestacions econòmiques d'urgència especial, per als mateixos mesos, i tenint en compte que l'import màxim a percebre durant l'any no podrà superar els 3.000 euros. 
- Altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.
 

Qui el pot demanar?

Llogaters de Borsa de lloguer social o d'habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre i les persones titulars de prestacions d'urgència de l'any anterior.

Temps mitjà de resolució

A partir del tancament de la convocatòria, entre 3 i 6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Documentació necessària

- L'imprès de sol·licitud, degudament emplenat i signat.  
- La declaració d'ingressos, si no es pot acreditar mitjançant Declaració IRPF o equivalent. 
- El full de transferència bancària normalitzat, on s'indica el nº de compte bancari on es cobrarà la prestació (ha d'anar segellat pel banc).
- També caldrà aportar els rebuts de lloguer de 2019 pagats fins a la data i la resta de documentació que s'indica a  l'imprès de sol·licitud.

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració