Menú

Obres. Llicència d'obres menors per a adequar local per a exercir una activitat classificada en Règim de Comunicació

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol.licitud de llicència per a obres menors en locals per a exercir una activitat en sòl urbà amb modificació de distribució interior sense afectar l'estructura.

Preu: Veure Ordenances Fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Procediment

Emplenar el model de sol.licitud de llicència urbanística per adequació de locals per a exercir una activitat i presentar-ho adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària".  Es verifica la documentació i es fa el càlcul de l'autoliquidació.  Un cop pagada l'autoliquidació es presenta la sol.licitud amb la documentació necessària  i es passa a l'arquitecte tècnic municipal i a l'enginyer tècnic municipal, que fan l'informe.  Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'alcaldia o través de la Junta de Govern Local.  Seguidament es traslladarà a la persona interessada.  Si l'informe és de manca documentació es requerirà a la persona interessada perquè esmeni o presenti la documentació sol.licitada.  Una vegada acabades les obres d'adequació de l'establiment s'ha de presentar  la documentació de Régim de Comunicació per a l'obertura de l' activitat.  En el cas de les activitats classificades en l'annex I i II, segons LPCAA i LEPAR, la tramitció de la llicència d'obres i d'activitats es farà separadament, però de forma simultània.
 

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o representant legalment acreditat

Temps mitjà de resolució

1 mes en el tràmit d'obres menors i 2 mesos en el tràmit d'obres majors.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració