Menú

Fraccionament anual dels tributs

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol.licitud de fraccionament dels tributs de l'any 2019

Període de tramitació

Fins el 14 de febrer de 2020

Termini de la sol·licitud

Fins el 14 de febrer de 2020

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900
Tramitable per via telemàtica

Mitjançant Carpeta Ciutadana, sense necessitat de certificat digital

Procediment

Amb la finalitat de facilitar el pagament en període voluntari dels deutes de cobrament periòdic als obligats tributaris, s'estableix un règim especial de pagament que s'anomena "compte corrent tributari". Aquesta forma de pagament s'aplicarà única i exclusivament als tributs de cobrament periòdic següents: Taxa de guals, Taxa d'Escombraries (Domiciliàries i Industrials), Impost sobre Béns Immobles Urbans i Impost d'Activitats Econòmiques.
El sol.licitant no pot tenir deutes pendents en via executiva, llevat que estiguin fraccionats, ajornats o suspesos i es compleixin els terminis concedits.
L'import de les quotes resultants del compte corrent tributari no podrá ser inferior a 15 € mensuals.
El pagament de les quotes mensuals es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.
El pagament dels tributs acollits al compte corrent tributari es realitzarà en onze quotes mensuals, abans de l'acabament de l'exercici. Les quotes es carregaran l'últim dia hàbil de cada mes, a partir del mes de febrer i fins al mes de desembre.
Aquest tràmit s'haurà de realitzar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, mitjançant instància.

Qui el pot demanar?

La persona titular dels tributs o persona degudament autoritzada

Temps mitjà de resolució

Un mes

Documentació necessària

- Sol·licitud específica degudament complimentada.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Gestió tributària i recaptació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració