Menú

Sol·licitud de targeta d'estacionament provisional a l'ens local, per malalties d'extrema gravetat

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

  • Sol·licitud de la targeta d’aparcament provisional a l'ens local, d’un any de durada i per titular no conductor/a, per malalties d’extrema gravetat tipificades en el RD 1056/2014, de 12 de desembre.

AVÍS IMPORTANT:

ES PRORROGA LA VIGÈNCIA DE LES TARGETES D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE QUALSEVOL MODALITAT QUE HAGIN CADUCAT EN EL PERÍODE COMPRÉS ENTRE L'1 DE MARÇ DE 2020 I LA DATA DE FINALITZACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA, FINS A 1 ANY DESPRÉS DE LA FINALITZACIÓ D'AQUEST ESTAT I LES SEVES SUCCESSIVES PRÒRROGUES. (RESOLUCIÓ TSF/1022/2020, d'11 de maig).

Tot i la pròrroga de la vigència de les targetes d'aparcament, les persones titulars tenen l'obligació de sol·licitar-ne la renovació a l'Ajuntament quan hagi finalitzat l'estat d'alarma esmentat.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital o idCAT Mòbil.

Cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació requerida.

Presencialment

IMPORTANT:

La tramitació es farà preferentment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

Només en el cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 4090 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça mobilitat@vilanova.cat 

Oficina d'Espai Públic
Plaça de la Vila, 8 3r
08800 - Vilanova i la Geltrú
Tel. 938140000 extensió 8021

Requeriments

- Veure apartat Documentació necessària.

Procediment

Presentar, preferentment de forma telemàtica, l'imprés oficial de la sol·licitud formalitzat i signat, acompanyat de tota la documentació requerida. Esperar la resolució de l'Ajuntament, juntament amb la qual es lliurarà la targeta d'aparcament. 

La targeta permet aturar o estacionar el vehicle que ocupi el/la titular a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, així com a les zones habilitades expressament o a la zona blava, sense pagar les taxes pertinents. En el moment de l'aturada o estacionament la targeta haurà de ser ben visible.

Qui el pot demanar?

Persones que presentin mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat que li suposi fefaentment una reducció substancial de l’esperança de vida que es consideri normal per la seva edat i deméscondicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol•licitud ordinària de targeta d’aparcament.
La targeta sempre serà en modalitat no conductor.

Temps mitjà de resolució

Un mes

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Documentació necessària

- Sol·licitud específica
- Còpia del NIE, en cas que la persona interessada i/o el seu representant sigui estrangera.
- Dues fotografies tipus carnet de la persona titular de la targeta.
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la documentació que acrediti la representació legal, si s'escau, en cas que la persona titular sigui menor d'edat o
incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare.
- Informe per a l’acreditació dels requisits per a la Targeta d’Aparcament Provisional, emplenat pel/per la metge/essa de família dels serveis publics de Salut (es pot trobar el model en aquest enllaç).
Les compulses es podran efectuar en el moment de registrar la sol•licitud, sempre i quan la persona sol•licitant porti fotocòpia i aquesta es pugui contrastar amb l'original.

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Transport públic i mobilitat
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració