Menú

Activitats. Comunicació Prèvia d'Obertura. Llei 16/2015

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Les activitats econòmiques de baix risc són  les activitats, que per les seves característiques, poden produir alguna molèstia poc significativa o tenen una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns.  Les activitats econòmiques de baix risc són les incloses en l'annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat económica i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

La Comunicació Prèvia d'Obertura de la Llei 16/2015, inclou també les activitats recreatives de restauració amb aforament menor o igual a 500 persones i la superfície construïda de l'establiment, menor o igual a 500 m2.

Preu: Ordenança Fiscal número 9

Període de tramitació

Tot l'any

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina de Llicències d'Activitats
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital i signatura electrònica.

Requeriments

Aquests activitats están subjectes al Règim de Comunicació Prèvia. El titular de l'activitat haurà de posar en coneixement de l'Administració pública competent, l'inici de l'activitat, que haurà d'anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per  la normativa vigent per accedir a l'exercici de l'activitat, signat per un tècnic competent, i del certificat tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat. Ha de contenir una manifestació explícita sobre la conformitat de l'activitat amb el régim urbanístic del sòl.
La presentació del règim de comunicació prèvia habilita de manera inmediata per a l'exercici de l'activitat sota responsabilitat del titular, i alhora faculta l'Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, serà necessari, també i prèviament, tramitar la declaració responsable alimentària. 

Si es tracta de restaurants, bars, bar-restaurant, bars musicals, discoteques, etc.  s'ha de presentar també un projecte acústic i certificac acústic amb mesures sonomètriques.  Així com la declaració responsable d'assegurancça de responsabilitat civil.

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

- Si teniu dubtes podeu fer la consulta a llicencies@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2139, 2147, 2138)

Temps mitjà de resolució

no hi ha resolució

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració