Menú

Sol·licitud de subvencions destinades a centres docents, modalitat Ajuts a l'Escolaritat, Igualtat d'Oportunitats

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

L'objectiu d'aquesta convocatòria és facilitar la participació de l'alumnat amb situació de necessitat socioeconòmica, en les sortides escolars dins d'horari lectiu, llibres i/o material requerit, garantint la igualtat d'oportunitats i el dret a l'accés de l'educació de forma equitativa i facilitar la gestió dels centres en el desenvolupament del seu projecte educatiu de forma extensa entre tot el seu alumnat i en benefici de tota la comunitat educativa.

Període de tramitació

Fins el 26 d'octubre de 2018. S'amplia el termini fins el 31 d'octubre de 2018

Termini de la sol·licitud

26 d'octubre de 2018. S'amplia el termini fins el 31 d'octubre de 2018

Com es pot tramitar:  Fora de termini
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat i signatura electrònica.

Requeriments

Els que s'estableixen a la Convocatòria i a les Bases Reguladores.

Procediment

Els centres docents hauran de presentar la justificació de forma telemàtica, a través de la pàgina web de l'ajuntament, Seu Electrònica (www.vilanova.cat), on es podrà accedir al model de sol·licitud i els documents a presentar.

Per aquest tràmit és necessari disposar de certificat digital.

Observacions

Normatives relacionades:

  • Bases reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva destinades als centres docents sostinguts amb fons públics d'educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú.
  • Convocatòria per a la concessió de subvencions a centres docents de Vilanova i la Geltrú, modalitat Ajuts a l'Escolaritat, Igualtat d'Oportunitats, 2018.

Impresos del tràmit:

  • Certificat de l'acord d'aprovació de la sol·licitud del Consell Escolar de Centre o de la Junta Permanent i criteris de valoració de l'alumnat beneficiari, segons formulari de l'annex 1.
  • Relació del preu/cost per a l'alumnat dels llibres, material escolar i/o informàtic, activitats/sortides dins l'horari lectiu, segons formulari de l'annex 2.
  • Sol·licitud de transferència bancària

Qui el pot demanar?

Els centres docents sostinguts amb fons públics d’educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú

Temps mitjà de resolució

El termini màxim per resoldre i notificar les sol·licituds presentades serà de dos mesos, a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Documentació necessària

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital i signatura electrònica.

A la sol·licitud s'adjuntaran els documents següents:

  • Document amb la relació prevista del nombre d'ajuts sol·licitats
  • Certificat de l'acord d'aprovació de la sol·licitud del Consell Escolar de Centre o de la Junta Permanent i criteris de valoració de l'alumnat beneficiari, segons formulari de l'annex 1.
  • Relació del preu/cost per a l'alumnat dels llibres, material escolar i/o informàtic, activitats/sortides dins l'horari lectiu, segons formulari de l'annex 2.

A més, en el cas que no ho hagin presentat anteriorment o s'hagin d'actualitzar les dades, sol·licitud de transferència bancària. 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Educació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració