Menú

Sol·licitud de subvencions destinades a centres docents, modalitat Desplaçaments nucli urbà per sortides programades dins del PAE i/o proposades per l'Aj. de Vilanova i la Geltrú i/o l'IMET

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

L'objectiu d'aquesta convocatòria és facilitar als centres docents més allunyats, els desplaçaments per a la participació a activitats programades dins del PAE (programa d'animació educativa) i/o proposades per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l'Institut Municipal d'Educació i Treball.

Període de tramitació

Fins el 26 d'octubre de 2018. S'amplia el termini fins el 31 d'octubre de 2018

Termini de la sol·licitud

26 d'octubre de 2018. S'amplia el termini fins el 31 d'octubre de 2018

Com es pot tramitar:  Fora de termini
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat i signatura electrònica.

Requeriments

Els que s'estableixen a la Convocatòria i a les Bases Reguladores

Procediment

Els centres educatius interessats hauran de presentar una única sol·licitud per a aquesta modalitat i s'haurà de presentar en forma telemàtica, a través de la pàgina web de l'ajuntament, Seu Electrònica (www.vilanova.cat), on es podrà accedir al model de sol·licitud i els documents a presentar.

Per aquest tràmit és necessari disposar de certificat digital.

Observacions

Normatives relacionades:

  • Bases reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva destinades als centres docents sostinguts amb fons públics d'educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú.
  • Convocatòria per a la concessió de subvencions a centres docents de Vilanova i la Geltrú, modalitat desplaçaments dins del nucli urbà per a sortides programades dins del PAE i/o proposades per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l'Institut Municipal d'Educació i Treball, 2018.

Impresos del tràmit:

  • Certificat de l'acord d'aprovació de la sol·licitud del Consell Escolar de Centre o de la Junta Permanent, segons formulari de l'annex 1.
  • Sol·licitud de transferència bancària.

Qui el pot demanar?

Els centres docents sostinguts amb fons públics d'educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú

Temps mitjà de resolució

El termini màxim per resoldre i notificar les sol·licituds presentades serà de dos mesos, a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Documentació necessària

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital i signatura electrònica.

A la sol·liciutd s'adjuntaran els documents següents:

  • Document amb la relació activitats previstes
  • Certificat de l'acord d'aprovació de la sol·licitud del Consell Escolar de Centre o de la Junta Permanent, segons formulari de l'annex 1.

A més, en el cas que no ho hagin presentat anteriorment o s'hagin d'actualitzar les dades, sol·licitud de transferència bancària.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Educació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració