Menú

Justificació de subvencions destinades a centres docents, modalitat Ajuts a l'Escolaritat, Igualtat d'Oportunitats, 2019

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Per percebre el total de les subvencions atorgades en el marc de la Convocatòria de subvencions adreçades als centres docents sostinguts amb fons públics d'ed. infantil i primària i ESO de Vilanova i la Geltrú, en la modalitat AJUTS A L'ESCOLARITAT, IGUALTAT D'OPORTUNITATS, any 2019, caldrà presentar la seva justificació no més tard del 30 de juny de 2020

Període de tramitació

Fins el 30 de juny de 2020

Termini de sol·licitud

Inici: 19/02/2020 8:30 h     Fi: 30/06/2020 0:00 h

Com es pot tramitar:
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital o idCAT Mòbil.

Requeriments

Els que s'estableixen a la Convocatòria 2019 i a les Bases Reguladores.

Procediment

Presentar la justificació mitjançant aquest tràmit web. Cal disposar de certificat digital.

Per a la correcta justificació s'hauran d'annexar els impresos del tràmit indicats.

Qui el pot demanar?

Els centres docents sostinguts amb fons públics d'educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú.

Documentació necessària

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital i signatura electrònica. 

La documentació justificativa que s'haurà de presentar:

  • Certificat del consell escolar de centre amb el vistiplau del president/a i l’acord pres en l’assignació dels ajuts, indicant l’import total assignat i que haurà de ser igual o superior a l’atorgat, d’acord amb el formulari normalitzat de l’annex 3.
  • Llistat on haurà de constar el concepte, el nom dels beneficiaris (inicials de nom i dels cognoms), el curs de l’alumne, la quantitat atorgada i l’aportació econòmica de la família, d’acord amb el formulari normalitzat de l’annex 4.
  • Declaració responsable conforme les famílies són coneixedores que l’import concedit per l’activitat subvencionada es farà efectiva al centre docent, d’acord amb el formulari normalitzat de l’annex 5.
  • Sol·licitud de transferència bancària (només en el cas que no s'hagi presentat anteriorment o s'hagin d'actualitzar les dades)

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Educació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració