Menú

Justificació de subvencions destinades a entitats 2019

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Un cop notificada la resolució de les subvencions cal presentar la justificació de l'activitat subvencionada.

L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la justificació insuficient comportarà el desistiment per part de l’entitat de la subvenció concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.

 

Per totes les subvencions, excepte per les de l'àmbit de Cooperació al Desenvolupament:

Les subvencions atorgades s’hauran de justificar com a màxim 3 mesos després de realitzar-se la darrera activitat objecte de subvenció. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 dies per a la seva esmena.

Pel que fa a les subvencions de l'àmbit de Cooperació al Desenvolupament

Per percebre les subvencions atorgades pels projectes de Cooperació al Desenvolupament el termini d’execució serà l’últim dia de l’any de la convocatòria, per tant les factures hauran de portar data d’aquest període i la subvenció ha d’estar degudament justificada, com a màxim, abans del 30 de setembre de 2020. No es farà efectiu el pagament de la subvenció de l’any en curs, si abans no s’ha justificat la de l’any anterior. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 dies per a la seva esmena. 

Termini de la sol·licitud

Com a màxim, 3 mesos després de realitzar-se la darrera activitat objecte de subvenció. Per les subvencions de l'àmbit de Cooperació al Desenvolupament, fins el 30 de setembre de 2020

Com es pot tramitar:
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada amb Valid. Requereix l'ús de certificat digital o idCAT Mòbil.

Si teniu dificultats per aquesta tramitació, informeu-vos trucant al telèfon 938140000 extensió 2040 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 h o enviant un correu electrònic a l'adreça participacio@vilanova.cat

Requeriments

Els que s'estableixen a la Convocatòria 2019 i a les Bases Reguladores

Procediment

Presentar la justificació mitjançant aquest tràmit web. Cal disposar de Certificat Digital.

Caldrà omplir el formulari disponible en aquest mateix tràmit. És important llegir les "instruccions per omplir el formulari" que trobareu al propi formulari.

En el cas que la subvenció sigui superior a 10.000€, cadrà presentar també la declaració de les retribucions dels òrgans de direcció/administració de l'entitat, a fi i efecte que es puguin fer públiques, d’acord amb el que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Qui el pot demanar?

- El president/a de l'entitat

Silenci administratiu

Negatiu

Documentació necessària

Formulari de justificació de subvencions destinades a entitats.

Formulari de justificació de subvencions destinades a entitats de l'àmbit de Cooperació al Desenvolupament.

Declaració de les retribucions dels òrgans de direcció/administració de l'entitat (només per les subvencions superiors a 10.000€)

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Participació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració