Menú

Sol·licitud de targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

  • Sol·licitud de l'imprès per l'obtenció de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900

Requeriments

- Veure apartat Documentació necessària.

Procediment

Cal emplenar la instància amb la sol·licitud, acompanyada de la documentació requerida, i esperar la resolució de la Regidoria, juntament amb la qual es lliurarà la targeta.

La targeta permet aturar o estacionar el vehicle que ocupi el/la titular a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, així com a les zones habilitades expressament o a la zona blava, sense pagar les taxes pertinents. En el moment de l'aturada o estacionament la targeta haurà de ser ben visible.

Observacions

PERIODE DE VALIDESA DE LA TARGETA

Targeta per a conductor/a:

  • Si la persona té un grau de discapacitat amb caràcter definitiu i carnet de conduir, el període de validesa és de 10 anys.
  • Si la persona té un grau de discapacitat amb caràcter provisional i carnet de conduir: la data de caducitat serà de tres mesos posteriors a la data màxima que indiqui la corresponent resolució de reconeixement del grau de discapacitat provisional.

Targeta per a no conductor/a:

  • Si la persona té un grau de discapacitat amb caràcter definitiu, el període de validesa és de 4 anys i de 2 anys a partir dels 70 anys d'edat de la persona sol·licitant. 
  • Si la persona té un grau de discapacitat amb caràcter provisional, la data de caducitat serà de tres mesos posteriors a la data màxima que indiqui la corresponent resolució de reconeixement del grau de discapacitat provisional.

 

Qui el pot demanar?

TARGETA PER A CONDUCTOR/A

- Persones majors de 18 anys, amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33% que superin el barem de mobilitat i tinguin permís de conduir.


TARGETA PER A NO CONDUCTOR/A

- Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.

- Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin d’aparells imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada, i que així consti a l’informe emès pel Centre d’Atenció a Discapacitats.

- Persones majors de 3 anys que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1, amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb el certificat específic del Centre d’Atenció a Discapacitats.


Temps mitjà de resolució

El termini màxim de resolució i notificació és de quatre mesos i el sentit del silenci administratiu és desestimatori.

Documentació necessària

  • Sol·licitud (cal emplenar l'imprès oficial). Si no podeu veure correctament la sol·licitud al vostre navegador, descarregueu-lo i obriu-lo amb una versió actualitzada d’Adobe Acrobat.
  • Dues fotografies tipus carnet de la persona interessada.
  • DNI o NIE, en cas que la persona interessada i/o el seu representant sigui estranger/a.
  • Còpia del document del Servei d'Orientació i Valoració del CAD que certifica que la persona té una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, si escau.
  • Còpia del permís de conduir, en el cas que la persona sigui conductora.

D'acord amb l'habilitació legal establerta en la disposició addicional 4a de la Llei 13/2014, no caldrà aportar la resolució del grau de discapacitat o equivalent. L'ens local comprovarà les dades mitjançant la plataforma d'intercanvi de dades Via Oberta del Consorci AOC.

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Transport públic i mobilitat
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració