Menú

Obres. Renúncia o Desistiment de Llicències Urbanístiques

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Sol·licitar la renúncia d'una llicència urbanística ja atorgada o desistir de la sol·licitud encara en tràmit d'una llicència , en aquells casos que no es vulguin dur  terme les obres.

Preu: Veure Ordenances Fiscals núm. 5 i núm.10

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Cal accedir al registre telemàtic a través del botó que figura a sota i omplir la sol·licitud genèrica.

Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 12MB. Els documents poden ser en aquests formats:

  • Plànol: bmp,jpg,pdf,png,tif,xml,dwg
  • Projecte: bmp,jpg,pdf,png,tif,xml
  • Altra documentació: xls,xlsx,gif,jpeg,jpg,pdf,docx,doc
Presencialment

IMPORTANT:

La tramitació de qualsevol Llicència o Comunicació Prèvia d'obres es farà preferenment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

Només en el cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2130 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça llicencies@vilanova.cat

Procediment

  1. Presentar sol·licitud de renúncia o desistiment i demanar, si s'escau, la devolució de la part que correspongui de la carta de pagament.
  2. Per acord de la Junta de Govern Local o bé per Decret, resoldrà la sol·licitud de renúncia o desistiment

Observacions

IMPORTANT

EL REIAL DECRET 463/2020 DE 14 DE MARÇ, DE DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA, PREVEU LA SUSPENSIÓ I INTERRUPCIÓ DELS TERMINIS DE TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS  QUE ES FACIN A LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.  TAMBÉ SUSPÈN ELS TERMINIS PER A DUR A TERME LES OBRES, ESTABLERTS A LES HABILITACIONS MUNICIPALS (LLICÈNCIES I COMUNICACIONS PRÈVIES), FINS QUE PERDI VIGÈNCIA AQUEST REIAL DECRET I LES SEVES PRÒRROGUES.

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

  1. Full de sol·licitud (instància).
  2. Fotocòpia de la llicència concedida o en tràmit.

Tràmits relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració