Menú

Reserva d'estacionament per a persones amb disminució

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitar una zona d'estacionament reservat per a persones amb disminució, tant si és conductor/a com si no

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900

Procediment

Emplenar l'imprès de sol·licitud  presentar-lo a l'OAC, adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Posteriorment serà necessari l'informe de la Policia Local i la Resolució del regidor.

Observacions

Cal presentar una còpia de la targeta de discapacitat 

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona amb disminució i, en cas de ser menor, la persona que la representa legalment

Temps mitjà de resolució

3 mesos

Silenci administratiu

D’acord amb el que estableix l’ article 50.1.a ) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 42.4 i 43.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es fa saber que el termini per resoldre i notificar és de 3 mesos a partir del dia de la sol·licitud, i una vegada transcorreguts els terminis aban esmentat, el silenci serà negatiu.

Negatiu

Documentació necessària

- Targeta d'aparcament per a minusvàlid (Generalitat).

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Transport públic i mobilitat
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració