Menú

Habitatge

  • Tramitable presencialment
  • Tramitable telefònicament
  • Tramitable per correu electrònic
  • Tramitable per altres mitjans (correu postal, SMS,...)
  • Tramitació en linia amb identificació digital
  • Tramitació en linia sense identificació digital
Tràmit Actiu Com tramitar-ho
Ajuts i subvencions: Subvenció per al pagament del lloguer. CONVOCATÒRIA MITMA 2021
Ajuts i subvencions: Prestacions econòmiques per deutes, desnonament i altres situacions urgents
Ajuts i subvencions: Programa de Lloguer Jove (18-35 anys)
Aportació de documentació per l'Oficina Local d'Habitatge.
Borsa de Lloguer: oferta d'habitatge
Borsa de Lloguer: sol·licitud d'habitatge
Borsa d'habitacions en pisos compartits
Cèdula d'habitabilitat - Sol·licitud de Duplicat
Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació (habitatge nou/rehabilitació)
Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació (habitatge usat)
Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic
Informe municipal d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència
Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per reagrupament familiar
Informe tècnic i/o inspecció sobre l'estat de conservació d'un habitatge o immoble (Sol·licitat per llogater/a o persona afectada)
Informe tècnic i/o inspecció sobre l'estat de conservació d'un habitatge o immoble (Sol·licitat per propietari/a)
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial
ITE (INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI). Sol·licitud del Certificat d'Aptitud
Obres Menors. Comunicació prèvia
Obres Menors. Llicència.
Afectacions Estructurals. Obres en edificis inclosos en el PE i Catàleg Històric-Artístic. Instal·lació d'Ascensors. Vestíbuls Comunitaris. Piscines. Tanques. Pèrgoles. Sectors no urbans
Orientació en matèria d'habitatge

Visita també

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració