Menú

Obres. Parcel·lació / Divisió Horitzontal. Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Sol·licitud per a parcel·lar, segregar o agregar finques. Divisió horitzontal d'edificis

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Veure apartat Procediment

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Procediment

 1. Enviar correu electrònic a llicencies@vilanova.cat, amb la sol·licitud de Llicència Urbanística i el projecte de nova parcel·lació o divisió horitzontal
 2. Abonar l'autoliquidació que els serveis administratius de Llicències us enviaran per correu electrònic.
 3. Accedir al registre telemàtic a través del boto tramitar en línia, on caldrà penjar tota la documentació requerida, inclòs el justificant de pagament de l'autoliquidació.
 4. El projecte ha de ser en format PDF i tots els plànols han de disposar d'escala gràfica. En determinats casos es podrà requerir una còpia en paper.
 5. La resta de documents poden ser en aquests formats: pdf, jpg, jpeg, gif, png.
 6. Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 12 Mb. No s'admeten formats comprimits.  En el cas que calgui presentar un document de mida més gran caldrà presentar-lo a traves del serveiSTATransfer
 7. En el cas de segregació, agregació o reparcel·lació plànol en format DWG de la nova parcel·lació, amb la seva situació exacta insertada amb les coordenades UTM.
 8. La resta de documents poden ser en aquests formats: pdf, jpg, jpeg, gif, png. No s'admeten formats comprimits. En determinats casos es podrà requerir una còpia en paper.
 9. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran d'incloure, en el moment de fer el registre d'entrada telemàtic, el correu electrònic de notificació, així com complimentar el consentiment per a notificacions electròniques.
 10. La sol·licitud i el projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics Municipals que han d'emetre el corresponent informe.
 11. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena en la documentació aportada, s'enviarà el requeriment al sol·licitant o al seu representant.
 12. D'acord amb els informes tècnic i jurídic, la Junta de Govern Local prendrà la resolució que correspongui (favorable, desfavorable, en suspens, ...), la qual es notificarà al sol·licitant o el seu representant.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

 1. Full de sol·licitud
 2. Projecte de parcel·lació o divisió horitzontal fet per tècnic competent, signat per la propietat i visat pel col·legi professional
 3. Per a parcel·lacions, segregacions o agregacions de finques, còpia en format DWG insertat en la base cartogràfica municipal (coordenades UTM)
 4. DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol·licita la llicència
 5. Escriptura de propietat de les finques objecte de modificació.
 6. Document signat pel titular de la llicència on autoritzi al seu representant per a la tramitació de la llicència.
 7. Referència cadastral de la finca (Rebut de l'IBI)
 8. Autoliquidació i justificant de pagament
 9. Projecte de parcel·lació o divisió horitzontal fet per tècnic competent, signat per la propietat i visat pel col·legi professional corresponent.

Tràmits relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració