Menú

Obres. Instal·lar Estació de Telefonia Mòbil. Comunicació prèvia

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Sol·licitud per instal·lar una estació base de telefonia mòbil

Per a poder obtenir la llicència d'instal·lació de l'antena de telefonia mòbil, caldrà presentar a l'Ajuntament la documentació necessària per a tramitar l'autorització de Servitud Aèria davant de la Agencia Estatal de Seguridad Aerea (Ministerio de Fomento). Consulteu a l'apartat documentació necessària.   

Aquest tràmit es podrà fer abans o simultaniament a la tramitació de la llicència d'obres. Recordeu que no es pot atorgar la llicència si no es disposa prèviament d'aquesta autorització.

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Veure apartat Procediment

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat

 

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Requeriments

D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.

Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris

Procediment

 1. Enviar correu electrònic a llicencies@vilanova.cat amb la sol·licitud d'instal·lació d'estació base de telefonia mòbil i el projecte de la instal·lació
 2. Abonar l'autoliquidació que els serveis administratius de Llicències us hauran enviat per correu electrònic.
 3. Accedir al registre d'entrada telemàtic a través del botó tramitar en línia, on caldrà penjar tota la documentació requerida, inclòs el justificant de pagament de l'autoliquidació.
 4. Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 12 Mb (consultar en el cas de documents de més grandària). El projecte ha de ser en format PDF i tots els plànols han de disposar d'escala gràfica. 
 5. La resta de documents poden ser en aquests formats: pdf, jpg, jpeg, gif, png. No s'admeten formats comprimits.
 6. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran d'incloure, en el moment de fer el registre d'entrada telemàtic, el correu electrònic de notificació, així com complimentar el consentiment per a notificacions electròniques.
 7. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena en la documentació aportada, s'enviarà el requeriment al sol·licitant o al seu representant.
 8. Hi ha un termini de 6 mesos per a fer les obres

Qui el pot demanar?

Operadores de telefonia mòbil i aquelles empreses en les quals aquestes deleguin

Temps mitjà de resolució

2 mesos

Documentació necessària

 1. Sol·licitud de llicència d'instal·lacions signada
 2. Projecte visat i signat pel tècnic competent.
 3. DNI o CIF del titular de la llicència
 4. Rebut contribució urbana.
 5. Llicència municipal ambiental.
 6. Estudi d'impacte visual.
 7. Estudi bàsic seguretat/salut.
 8. Autoliquidació i justificant de pagament.

Per a obtenir la llicència d'obres, caldrà tenir prèviament l'autorització de Servitud Aèria que atorga la Agencia Estatal de Seguridad Aerea (AESA), organ depenent del Ministerio de Fomento.

Per a fer aquesta tramitació cal presentar a l'Ajuntament la següent documentació addicional:

 1. Imprés de sol·licitud normalitzat d'AESA omplert i signat. Es pot obtenir a l'adreça de correu electrònic:  www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/servidumbres/tramitacion/default.aspx
 2. Plànol de situació i emplaçament a escala, indicant la forma en planta i orientació de la construcció (format PDF o DWG)
 3. Plànols de planta i alçat de la construcció. (format PDF o DWG)

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració