Menú

Obres. Connexió de serveis. Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de llicència per fer rases o instal·lacions aèries d'empreses de serveis (gas, llum, telèfon, aigua, clavegueram, etc) a la via pública

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Procediment

Emplenar el model de sol·licitud de llicència urbanística i presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Es verifica la documentació i es fa el càlcul de l'autoliquidació. Un cop pagada l'autoliquidació es presenta la sol·licitud i es passa als serveis tècnics,que fan l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local. Seguidament es traslladarà a la persona interessada. Si l'informe és de manca de documentació, es requerirà la persona interessada perquè esmeni o presenti la documentació sol·licitada

Observacions

A la tramitació de les connexions de gas caldrà justificar el compliment de l'ordenança municipal reguladora de la instal·lació d'aparells de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal.lacions a l'exterior dels edificis

Qui el pot demanar?

Empreses de serveis

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

- Estudi bàsic seguretat/salut
- Plànol situació: localització en planta i fondària
- Sol·licitud d'ocupació via pública
- Full de sol·licitud de llicència urbanística 
- Fotocòpia DNI o CIF
- Rebut contribució urbana
- Descripció i memòria
- Esquema i descripció de la instal·lació receptora (llum i gas)
- Autoliquidació

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració