Menú

Obres. Primera Ocupació. Comunicació

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Comunicació de primera ocupació de la totalitat de l'edifici de nova construcció, d'una gran rehabilitació o un canvi d'ús de local a habitatge

Si durant el transcurs de l'obra s'han fet modificacions substancials respecte del projecte original, cal abans fer la sol·licitud i haver obtingut la llicència de legalització de les modificacions 

Preu: Veure ordenances fiscals 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Veure apartat Procediment

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Procediment

 1. Enviar correu electrònic a llicencies@vilanova.cat amb la Comunicació de Primera Ocupació i la resta de documentació requerida.
 2. Abonar l'autoliquidació que els serveis administratius de Llicències us enviaran per correu electrònic.
 3. Accedir al registre telemàtic a través del boto tramitar en línia, i penjar tota la documentació requerida, inclòs el justificant de pagament de l'autoliquidació.
 4. Caldrà presentar el plànol en format DWG de la planta coberta de l'edifici, amb la seva situació exacta insertada en les coordenades UTM de la base cartogràfica municipal.
 5. La resta de documents poden ser en aquests formats: pdf, jpg, jpeg, gif, png. 
 6. Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 12 Mb. No s'admeten formats comprimits.  En el cas que calgui presentar un document de mida més gran caldrà presentar-lo a traves del serveiSTATransfer
 7. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran d'incloure en el moment de fer el registre d'entrada telemàtic, el correu electrònic de notificació, així com complimentar el consentiment per a notificacions electròniques
 8. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena en la documentació aportada, s'enviarà el requeriment al sol·licitant o al seu representant.
 9. Els tècnics municipals podran fer la inspecció de l'edifici. La Comunicació i la documentació presentada seran revisades pels Serveis Tècnics Municipals.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

 1. Full de sol·licitud
 2. Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica
 3. Autorització per a fer el tràmit en el cas de que el faci un representant
 4. Autoliquidació
 5. Certificat final d'obra original i de les modificacions durant l'obra i Annex A del certificat 
 6. Acreditació de la presentació de la declaració cadastral (model 900) a l'oficina municipal de Gestió Tributària
 7. Autorització d'indústria dels aparells elevadors (si és el cas)
 8. Certificat final d'instal·lació d'infraestructures comuns de telecomunicacions en els edificis plurifamiliars
 9. Certificat final de la instal·lació dels sistemes d'estalvi d'aigua. Cal fer constar que les instal·lacions s'ajusten al projecte i que que aquestes es troben en funcionament, en compliment de l'Ordenança municipal d'estalvi d'aigua (entrada en vigor de l'ordenança 15/8/2008)
 10. Certificat del compliment de l'Ordenança municipal de sorolls i vibracions amb mesures sonomètriques "in situ" (entrada en vigor de l'ordenança l'1/2/2011)
 11. Certificat de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú de la connexió de clavegueram.
 12. Certificat tècnic de l'eficiència energètica de l'edifici (segons Reial Decret 253/2013 de 5 d'abril)
 13. Manual d'us i manteniment per a habitatges unifamiliars i Llibre de l'edifici per a plurifamiliars i naus industrials
 14. Plànol en suport digital i format DWG de la planta coberta de l'edifici de l'estat final de les obres, amb la seva situació exacta insertada en les coordenades UTM de la base cartogràfica municipal

En el cas en que ha estat preceptiva la instal·lació d'energies alternatives: plaques solars o aerotèrmia (entrada en vigor de l'ordenança 15/9/2005):

 1. Contracte de manteniment de la instal·lació (2 anys mínim)
 2. Certificat de les instal·lacions tèrmiques, d'acord amb el model de l'ITE que correspongui amb les especificacions tècniques de la instal·lació. Els models de certificat es poden trobar a: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Presentacio-de-la-declaracio-responsable-per-a-installacions-termiques-en-edificis

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració