Menú

Domiciliació de tributs periòdics

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de domiciliació bancària del pagament de tributs de venciment periòdic.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

La sol·licitud de domiciliació s'haurà de tramitar, com a mínim, amb dos mesos d'antelació a l'inici del termini voluntari d'ingrés del padró corresponent. Les domiciliacions rebudes posteriorment tindran efecte a partir de l'any següent.

Com es pot tramitar:
Presencialment

Abans de realitzar aquesta tramitació informeu-vos trucant al telèfon 93 814 00 00 (Extensió 2630) de dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça recaptacio@vilanova.cat

Oficina de Gestió Tributària
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938140000 (extensió 2610)
Oficina de Recaptació
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938140000 (Ext. 2630)
Per correu electrònic

Enviar un correu electrònic a recaptacio@vilanova.cat indicant les dades del titular del rebut i el detall dels tributs que es volen domiciliar.

 
Carpeta Ciutadana

A l'apartat "Objectes tributaris", dins de la part privada de La meva carpeta

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Qui el pot demanar?

La persona interessada o representant

Temps mitjà de resolució

Immediat

Procediment

Dirigir-se amb la sol.licitud de domiciliació bancària a l'Oficina de Gestió Tributària o al Servei Municipal de Recaptació. 
Aquest tràmit també es pot fer per internet a través de l'Administració Oberta, que és la plataforma en línia de l'Ajuntament. Per accedir-hi, cal tenir col.locat i configurat un certificat digital vàlid.
La domiciliació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecánica i de l'Impost sobre Béns Immobles s'ha de fer a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Aquestes domiciliacions es mantindran fins que ens digui el contrari o fins que el banc retorni algun rebut per impagament

Observacions

Tributs que es poden domiciliar:

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (Diputació de Barcelona).
- Impost sobre béns immobles(Diputació de Barcelona).

- Taxa per entrada i sortida de vehicles (gual).
- Taxa d'escombraries (domiciliàries i industrials).
- Impost sobre activitats econòmiques (IAE).
- Taxa per ocupació de la via pública (taules i cadires i aprofitaments especials).

En els rebuts domiciliats d'IAE, taxa de recollida d'escombraries i d'ocupació de la via pública, es fracciona el pagament en dos terminis del 50% cadascun. Pel que fa a l'IBI que estigui domiciliat es fracciona el pagament en quatre terminis.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Gestió tributària i recaptació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració