Menú

Activitats. Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis

Comparteix:

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

L'informe previ en matèria de prevenció d'incendis s'ha de sol.licitar quan l'activitat es considera de risc important en matèria d'incendis.

1) Activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, acitvitats, infraestructures i edificis.

2)Activitats siguin de caracter esporàdic o puntal, d'acord amb l'article 23 de la Llei 3/2010.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable, caldrà realitzar l'acte de comprovació en matèria d'incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent

Nou canal de presentació de la sol.licitud.  Veure apartat de procediment

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

Prèviament a l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent comunicació.

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Veure l'apartat de procediment

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

  • Cal presentar el projecte tècnic (memòria i plànols) en format digital.
  • Els arxius han de ser en format PDF
  • La documentació tècnica ha de disposar de signatura electrònica del tècnic/a competent o visat del col·legi professional o certificat d'actuació professional o similar. 
  • La signatura electrònica cal que s'incrusti sense protegir el document per permetre realitzar mesures en els plànols.

Qui el pot demanar?

El titular de l'activitat.

Temps mitjà de resolució

El termini per resoldre la petició de l'informe per part de l'òrgan d ela Generalitat és de dos mesos des que entra la petició fins que s'emet l'informe

Procediment

Sol.licitud d'informe previ en matèria d'incendis mitjançant Canal Empresa.

a) Quan el titular de l'activitat és un privat i l'activitat està classificada en règim de Comunicació d'inici d'activitat. (clicar l'enllaç per fer el tràmit)

b) Quan l'activitat és de càracter esporàdic o puntual.(clicar l'enllaç per fer el tràmit)

En aquest supòsit el titular de l'activitat haurà de tramitar la sol.licitud d'informe d'incendis directament a través del Canal Empresa i amb anterioritat a la presentació de la comunicció d'inici d'activitat i/o comunicació prèvia d'obres, llicència d'obres menors.

La informació sobre la documentació que s'ha d'adjuntar, així com les capacitat MB dels documents i formats estarà establerta en aquest canal i la persona interessada podrà fer el seguiment de l'expedient des de l'espai autenticat de Canal Empresa.

Sol.licitud d'informe previ d'incendis  quan el tràmit formi part d'una llicència d'obres majors o llicència d'activitats

La sol.licitud de l'informe previ d'incendis la  tramitarà l'Ajuntament seguint el procediment administratiu de la llicència sol.licitada.

La documentació específica necessària és l'establerta en l'apartat "requeriments" d'aquest tràmit i haurà de formar part, d'una manera específica, de la documentació que es presentarà al tràmit de la llicència major d'obres o de la llicència municipal/ambiental d'activitats.  Els arxius presentats no podran superar el 10 MB.

No obstant, si és necessari presentar el tràmit prèviament a la sol.licitud de llicència d'obres majors o llicència d'activitats s'haurà de sol.licitar seguint el tràmit en línia amb identificació digital (VÀLID), al Servei de Tramitació Avançada. Cal accedir al registre telemàtic a través del botó "tramitar amb vàlid", i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant la documentació requerida per aquest tràmit.

 

Observacions

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament, ja que per llei esteu obligats a relacionar-vos, per mitjans electrònics, amb les administracions públiques, per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. (podeu consultar el següent enllaç Obligats legals)

 

Documentació necessària

  • L'arxiu en format PDF amb la memòria i els annexos
  • L'arxiu en format PDF amb els plànols. 
  • Els arxius presentats no podran superar el 10 MB.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració