Menú

Activitats. Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

La sol·licitud en matèria de prevenció d'incendis s'ha de sol.licitar en anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable, caldrà realitzar l'acte de comprovació en matèria d'incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Preu: Veure Ordenança Fiscal 9

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

Prèviament a l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia

Com es pot tramitar:
En línia a STA

S'ha de generar i pagar una autoliquidació com a pas previ a la tramitació.

En el camp "Observacions" s'ha d'indicar la descripció de l'activitat i els m2 edificats.

No requereix identificació digital


Veure l'apartat de procediment

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

La sol·licitud en matèria de prevenció d'incendis s'ha de sol.licitar en anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Cal presentar el projecte tècnic (memòria i plànols) en format digital. Cal que tota la documentació tècnica disposi de signatura electrònica del tècnic/a competent o visat del col·legi professional o certificat d'actuació professional o similar. Cal que la signatura electrònica s'incrusti sense protegir el document per permetre realitzar mesures en els plànols. La signatura manuscrita escanejada no és valida.

Cal aportar:

  • L'arxiu amb la portada de la documentació tècnica (formulari SP01)
  • L'arxiu en format PDF amb la memòria i els annexos
  • L'arxiu en format PDF amb els plànols. 

Cap d'aquests arxius no pot superar els 10 Mb.

Qui el pot demanar?

El titular de l'activitat, persona física o jurídica.

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Temps mitjà de resolució

El termini per resoldre la petició de l'informe per part de l'òrgan d ela Generalitat és de dos mesos des que entra la petició fins que s'emet l'informe

Procediment

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament, ja que per llei esteu obligats a relacionar-vos, per mitjans electrònics, amb les administracions públiques, per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. (podeu consultar el següent enllaç Obligats legals)

Com a pas previ a la presentació del tràmit cal que genereu  i pagueu l'autoliquidació.  Aquest pas el podeu fer en l'enllaç que trobareu en la pestanya "com es pot tramitar". Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó "tramitar amb vàlid", i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés de comunicació, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida per aquest tràmit.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable, caldrà realitzar l'acta de comprovació en matèria d'incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Documentació necessària

Veure apartat (impresos relacionats)

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració