Menú

Activitats. Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

La sol·licitud en matèria de prevenció d'incendis s'ha de sol.licitar en anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable, caldrà realitzar l'acte de comprovació en matèria d'incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Preu: Veure Ordenança Fiscal 9

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

Prèviament a l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital o idCAT Mòbil.

Veure l'apartat de procediment

Requeriments

La sol·licitud en matèria de prevenció d'incendis s'ha de sol.licitar en anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Veure l'apartat d'"impressos del tràmit"

Procediment

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament, ja que per llei esteu obligats a relacionar-vos, per mitjans electrònics, amb les administracions públiques, per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. (podeu consultar el següent enllaç Obligats legals)

Cal que abans, els serveis administratius de Llicències, us calculin la carta de pagament. Per fer el càlcul cal enviar l'imprés de sol.licitud emplenat al correu electrònic activitats@vilanova.cat

Els serveis administratius de Llicències us enviarà al vostre correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el tràmit telemàtic.

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó "tramitar en línia", i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés de comunicació, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida per aquest tràmit.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable, caldrà realitzar l'acta de comprovació en matèria d'incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Qui el pot demanar?

El titular de l'activitat, persona física o jurídica.

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Temps mitjà de resolució

El termini per resoldre la petició de l'informe per part de l'òrgan d ela Generalitat és de dos mesos des que entra la petició fins que s'emet l'informe

Documentació necessària

Veure apartat (impresos relacionats)

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració