Menú

Ajornament i fraccionament de deutes fiscals

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud d'ajornament i fraccionament de deutes fiscals pendents de pagament

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

Tot l'any

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, pot adjuntar altres documents que consideri.

Si ha d’adjuntar un arxiu ha de ser en un dels següents formats: doc, docx, gif, jpeg, jpg, pdf, rar, xls, xlsx, zip
Mida màxima: 12MB

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Abans de realitzar aquesta tramitació podeu informar-vos trucant al telèfon 93 814 00 00 (Extensió 2630) de dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça recaptacio@vilanova.cat

Oficina de Recaptació
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938140000 (Ext. 2630)

Qui el pot demanar?

La persona titular del deute o persona degudament autoritzada

Temps mitjà de resolució

Un mes

Procediment

Presentar la sol.licitud d'ajornament i fraccionament de deutes fiscals juntament amb la documentació necessària.

Observacions

Quan la recaptació dels ingressos es realitzi a l’Ajuntament, no seran ajornables ni fraccionables:

a) Els rebuts de padró.
b) Les autoliquidacions, llevat de les relatives a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana derivat de transmissions a títol gratuït.
c) Els preus públics.
d) Els deutes tributaris que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la massa. En aquest cas, les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que es presentin seran objecte d’inadmissió.
e) Per raons de cost i eficàcia, els deutes d’import principal inferior a 60 euros.

Els criteris generals de concessió d’ajornaments i fraccionaments són:

a) Els deutes d’import principal inferior a 1.500 euros es podran ajornar per un període màxim de 18 mesos.
b) El pagament dels deutes d’import principal comprès entre 1.500 euros i 5.000 euros pot ser ajornat o fraccionat fins a un termini de 24 mesos.
c) Si l’import principal excedeix de 5.000 euros, el termini concedit pot ser de fins a 36 mesos. 

Per a més informació consultar l'article 36 de l'Ordenança Fiscal General (OF01)

Documentació necessària

Sol.licitud d'ajornament i fraccionament de deutes fiscals i, en el seu cas, autorització/atorgament de representació i la documentació que justifiqui la situació econòmica que impedeix efectuar de forma transitòria la totalitat del pagament del deute en el termini establert.

- Documentació per a persones físiques:

   . 2 últimes nòmines

   . 2 últims rebuts d'autònoms

   . Justificant de la pensió

   . Justificant de l'atur

   . Informe dels Serveis Socials

   . Últim justificant de despeses periòdiques (rebut prèstec personal, hipoteca, lloguer, ...)

   . Qualsevol altra documentació que creieu que pot justificar la vostra situació econòmica

- Documentació per a persones jurídiques:

   . L'última declaració de l'Impost de Societats

   . El balanç de l'últim trimestre

 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Gestió tributària i recaptació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració