Menú

Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per reagrupament familiar

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud d'informe de disponibilitat d'habitatge per a la tramitació del reagrupament familiar d'estrangers

Preu: Taxa Municipal: OF18, article 7 d), 64.50 euros. En el cas de la taxa de la Generalitat cal pagar-la a través de l'OVT (consulteu Nota Informativa).

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal adjuntar l'imprès de sol·licitud d'aquest tràmit i tota la documentació requerida.

Totes les tramitacions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible fer-ho, cal que contacteu amb l'OFICINA LOCAL D'HABITATGE:

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona estrangera extracomunitària, major d’edat, que disposi d’una autorització de residència renovada o en procés de
renovació, empadronada a Vilanova i la Geltrú, i que estigui tramitant el reagrupament d'algun familiar.

Temps mitjà de resolució

L'informe de la Generalitat caduca als tres mesos de la seva data d'expedició.

Procediment

  1. La persona interessada ha d'emplenar els impresos de sol·licitud d'informe municipal de disponibilitat i adequació d'habitatge, i presentar-los adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària", acompanyada de l'autoliquidació de les taxes municipal degudadament pagades. Igualment, caldrà que hagi fet el pagament de les taxes corresponents a la Generalitat de Catalunya (veure Nota Informativa).
  2. Un tècnic/a municipal es posarà en contacte amb l'interessat/ada per concertar la visita d'inspecció del seu habitatge.
  3. Posteriorment es redactarà l'informe tècnic i es traslladarà a la Generalitat de Catalunya, una vegada feta la resolució es notificarà a la persona sol·licitant, perquè a passi a recollir-la a l'oficina que correspongui.

Observacions

A partir del dia 1 de gener de 2015, l’abonament de la taxa de la Generalitat de
Catalunya per a l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria només serà possible a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat
(http://tramits.gencat.cat/ca).
En aquest sentit, la persona interessada en l’informe d’estrangeria haurà d’accedir a l’OVT per a efectuar el pagament de la taxa ja sigui telemàticament (mitjançant targeta de crèdit o de dèbit) o bé mitjançant carta de pagament que es podrà imprimir des de l’OVT i presentar físicament a les oficines de ‘la Caixa’ per a ser pagada a finestreta.
Per aquelles persones que no disposin d’ordinador o per a les quals suposi una
dificultat obtenir la carta de pagament mitjançant l’OVT, el Departament de Benestar Social i Família posa a la seva disposició el personal de les seves oficines per tal que els facilitin l’expedició de la carta de pagament (carrer Forn de Vidre, 12).

Documentació necessària

- Passaport original, en concret, la pàgina on aparegui la fotografia del titular, les dades personals i la caducitat del document (o la seva pròrroga). En cas que s'estigui renovant el passaport, caldrà certificació consolar  que acrediti que la renovació és en curs.
- Original de la Targeta d'identificació d'Estranger (TIE) en vigor, de la persona que sol·licita la reagrupació.
- Original del contracte de lloguer, o de l'escriptura de propietat de l'habitatge o títol de tinença de l'habitatge. En tots els casos, el document pot ser a nom de la persona sol·licitant, del cònjuge o parella de fet, o de l'ascendent o descendent de primer grau i linia directa.
- Darrer rebut corresponent a un dels subministraments de l'habitatge (tant en el cas que sigui en propietat com de lloguer).
- Darrer rebut de lloguer, si és el cas.
- Justificant de convivència (l'obté directament l'Ajuntament).
- Justificant històric d'empadronament (l'obté directament l'Ajuntament).
- Autoliquidació de les taxes municipals pertinents.
- Resguard de pagament de les taxes de la Generalitat.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració