Menú

Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació (habitatge nou/rehabilitació)

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones. La cèdula és un document imprescindible per poder donar d'alta els diversos serveis d'un habitatge com són l'aigua, la llum o el gas.

Cèdula de primera ocupació:

- en el cas d'habitatges de nova construcció

- en el cas d'habitatges de gran rehabilitació, subdivisions i ampliacions. També en els casos de canvi d'ús de l'immoble i en les legalitzacions.

En el cas de subdivisions, la tramitació de la cèdula de tots els habitatges resultants de la subdivisió s'ha de fer a la vegada: s'ha de tramitar com a cèdula de segona ocupació l'habitatge més gran i com a cèdula de primera ocupació cadascun dels habitatges resultants restants.


La cèdula de primera ocupació de nova construcció té una vigència de 25 anys. En canvi la de primera ocupació de rehabilitació té una vigència de 15 anys. Les posteriors renovacions de cèdula tindran una vigència de 15 anys.

Preu: Variable segons el nº d'habitatges.Consulteu apartat OBSERVACIONS.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal adjuntar l'imprès de sol·licitud d'aquest tràmit i tota la documentació requerida.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Totes les tramitacions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible fer-ho, cal que contacteu amb l'OFICINA LOCAL D'HABITATGE:

Qui el pot demanar?

El titular d'un habitatge o persona autoritzada.

Temps mitjà de resolució

30 dies

Procediment

L'Ajuntament recull la sol·licitud i la documentació, i fa la pertinent tramitació.

Un cop aprovada la cèdula, li serà enviada en format digital amb codi de verificació a l'adreça de correu electrònic que hagi indicat. També la podrà rebre en paper si així ho indica en la instància, i li serà tramesa per correu postal.

Observacions

Les taxes de la Generalitat es pagaran a una oficina bancària previ lliurament de l'autoliquidació per l'Oficina local de l'Habitatge https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Cedula-dhabitabilitat-de-primera-ocupacio

 

Documentació necessària

- Imprès oficial de sol·licitud de cèdula primera ocupació o cèdula primera ocupació de rehabilitació, emplenat i signat.
- Original del Certificat Final d'Obra, segons model normalitzat.
- Annex A, original, del Certificat Final d'Obra, segons model normalitzat (en cas que es demanin les cèdules d'un edifici més de 20 habitatges).

- Annex B, original, del Certificat Final d'Obra
- Fotocòpia del comunicat previ a l’ocupació de l’habitatge a l’Ajuntament.
(Si es disposa de llicència de primera ocupació o de la seva sol·licitud registrada per l’Ajuntament, amb una data anterior a l’1 de març de 2012, data de l’entrada en vigor de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, se’n pot aportar una fotocòpia, sense necessitat del comunicat previ).
- Original del certificat de compliment del programa de control de qualitat.

Es recorda que per a les subdivisions d'habitatges ja existents, es tramitarà la cèdula de l'habitatge més gran com a cèdula de segona ocupació (consulteu a https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Cedula-dhabitabilitat-de-primera-ocupacio  quina és la documentació que caldrà en aquest cas)  i la de la resta dels habitatges resultants com a primera ocupació. 
 

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració