Menú

Subvencions adreçades a infants, adolescents i joves per a la participació en activitats d'educació en el lleure a l'estiu 2024

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

A Vilanova i la Geltrú hi ha un ampli ventall d’entitats que organitzen activitats d’educació en el lleure per a infants i adolescents durant l’estiu.

L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la voluntat de continuar treballant per a la cohesió social del municipi, mitjançant una línia de subvencions destinada a facilitar la participació i inclusió d’infants i adolescents en les activitats d’educació en el lleure a l’estiu 2024.

Hi ha la possibilitat de subvencionar activitats d’estiu per infants/adolescents sempre i quan la família ho sol·liciti i acrediti uns requisits determinats. Hi ha dues modalitats de subvenció: 

  • per cobrir part del cost de l’activitat de lleure que consti a la publicació del web de l'Ajuntament
  • per cobrir part del cost del servei de menjador que s’ofereix dins d’aquesta activitat

Període de tramitació

Del 2 al 22 d'abril de 2024 (ambdós inclosos)

Termini de sol·licitud

Inici: 02/04/2024 0:01 h     Fi: 22/04/2024 23:59 h

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud en línia i adjuntar la documentació requerida.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

A l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Qui el pot demanar?

REQUISITS GENERALS PER SOL·LICITAR SUBVENCIONS:
1. Pare/mare o tutor/a legal amb NIF o NIE vigent
2. Persones empadronades a Vilanova i la Geltrú
3. Inscripció en una activitat de lleure inclosa a la publicació d’activitats d’estiu de l’Ajuntament
4. No tenir deutes amb l'Ajuntament (l'Ajuntament en farà la comprovació)
5. Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat social
a)La persona sol·licitant podrà autoritzar l'Ajuntament a fer-ne la comprovació;
b)En cas de no autoritzar, caldrà presentar els certificats oficials actualitzats conforme no té deutes
6. No rebre altres subvencions
REQUISITS ESPECÍFICS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES:
1. Persones beneficiàries de les subvencions menors de 18 anys, fins 21 anys en cas de discapacitat
2. La unitat familiar de convivència no ha de superar el llindar màxim de renda publicat a la convocatòria ni posseir cap altre immoble, excepte l’habitatge habitual

Procediment

A partir del 2 d'abril es poden sol·licitar subvencions, un cop feta la preinscripció a l’activitat, presentant la documentació requerida mitjançant aquest tràmit: podeu accedir amb certificat digital o amb idCAT mòbil (si disposeu de telèfon mòbil i DNI o NIE).

US CAL SUPORT PER FER EL TRÀMIT?

  • Sessions grupals de suport  
  • Atenció individual     

ON? Al  Punt Òmnia (Casa del Mar - Passeig Marítim, 63)

QUAN? Cal demanar cita prèvia mitjançant:

  • WhatsApp 681 28 21 66
  • correu electrònic a infancia@vilanova.cat
  • o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 extensió 3035 

En el cas que aquestes opcions no siguin possibles i us calgui presentar la sol·licitud en paper, cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, OAC (Plaça de la Vila, 8). Atenció presencial sense cita prèvia, en horari de 8 a 15h els dilluns, dimecres, dijous i divendres i de 8 a 17h els dimarts. Els números per a l'atenció personalitzada a la taula es dispensaran fins a 30 minuts abans del tancament de l'oficina. 

 

 

Observacions

En el cas que el dia 22 d'abril tingueu dificultats amb la tramitació en línia, feu captura de pantalla i presenteu-la a infancia@vilanova.cat com a justificació, conjuntament amb tota la documentació necessària.


 

Documentació necessària

1. Sol·licitud de la subvenció degudament complimentada (dins aquest mateix tràmit quan estigui actiu)

2. Preinscripció a una activitat d'estiu (inclosa a la publicació digital d'activitats d'estiu del web de l'Ajuntament). Document que facilita l'entitat.

3. Acreditació de la situació socioeconòmica de la unitat familiar de convivència:

3.1. Ingressos econòmics de totes les persones majors de 16 anys: darrera nómina treballador/a per compte aliena/ autoliquidació trimestral (model 131 o 130) i  i darrera quota RETA, Autònoms particulars/ darrera nòmina i darrera quota RETA, autònoms societaris / certificat OTG en cas d'atur / certificat ingressos anuals en cas de rebre pensió/ divorci o separació, fotocòpia sentència on s'especifiquin acords econòmics i guarda i custòdia de l'infant/adolescent / altres ingressos, acreditació corresponent o declaració responsable

3.2. Despeses d'habitatge: darrer rebut pagat (hipoteca o lloguer) o declaració responsable

3.3. Si és el cas, certificat de grau de discapacitat i/o de situació de dependència de la persona sol·licitant o familiars

3.4. Si és el cas, carnet família nombrosa o família monoparental

3.5. Si és el cas, acreditació acolliment familiar

3.6. Si és el cas, acreditació de la situació de violència de gènere

4. Si no s'autoritza la consuta de deutes davant l'Agència Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social, caldrà presentar certificat oficial actualitzat conforme no es tenen deutes amb aquestes dues administracions.

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Esport, Infància
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració