Menú

Subvencions adreçades a infants, adolescents i joves per a la participació en activitats d'educació en el lleure a l'estiu 2020

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol facilitar que infants i adolescents  de la ciutat puguin gaudir de l’oportunitat de participar en activitats educatives a l’estiu, és per això que obre una línia de subvencions. Hi ha la possibilitat de subvencionar una activitat d’estiu per infant/adolescent sempre i quan la família ho sol·liciti i acrediti uns requisits determinats. Hi ha tres modalitats de subvenció: 

  • tipus 1: per cobrir part del cost de la pròpia activitat de lleure a l’estiu que es triï d’aquest llibret;
  • tipus 2: per cobrir part del cost del servei de menjador que s’ofereix dins d’aquesta activitat;
  • tipus 3: per a cobrir part del monitoratge de suport per a aquelles participants amb diversitat funcional.

 

Període de tramitació

A partir del 4 de maig i fins a 10 dies hàbils a comptar a partir del dia següent de l'aixecament de l'estat d'alarma.

Termini de la sol·licitud

A partir del 4 de maig i fins a 10 dies hàbils a comptar a partir del dia següent de l'aixecament de l'estat d'alarma.

Com es pot tramitar:
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada

Per Internet (en línia i amb sistema Vàlid). Per identificar-se cal certificat digital o idCAT Mòbil. Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia i adjuntar la sol·licitud específica i la documentació requerida.

 

Presencialment A les oficines indicades
Oficina d'Infància i Adolescència
Carrer de Sant Sebastià, 11
Tel.: 938140000 (Ext. 3034, 3035, 3042)

Procediment

Es pot demanar la subvenció per Internet mitjançant la carpeta ciutadana (amb el telèfon mòbil o l’ordinador) des del Servei de Tramitació Avançada, STA, presentant el formulari de sol·licitud que trobareu al tràmit emplenat i signat i adjuntant la  documentació requerida (es poden adjuntar fotografies d'aquesta). 

En el cas que aquesta opció no sigui possible, es podrà sol·licitar cita prèvia (no es podrà atendre sense cita prèvia) mitjançant:

  • WhatsApp 681 28 21 66,  
  • correu electrònic a infancia@vilanova.cat,
  • o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 extensions 3034, 2544 i 3035 a la Regidoria d’Infància i Joventut de dilluns a divendres de 10 a 14 h .

Quan es tingui dia i hora assignat cal adreçar-se al TOC, carrer de Sant Sebastià, 11.

Les llistes definitives es publicaran al web municipal i a l'E-Tauler.

Observacions

 


 

Qui el pot demanar?

REQUISITS GENERALS
1. Pare/mare o tutor/a legal amb NIF o NIE vigent
2. Persones empadronades a Vilanova i la Geltrú, a excepció casos Llei 5/2008 de 24 d'abril
3. Inscripció en una activitat de lleure del Llibret editat per l’Ajuntament
4. No tenir deutes amb l'Ajuntament
5. Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat social.
REQUISITS ESPECÍFICS Tipus 1 i 2 activitats i menjador:
1. Persones beneficiàries de les subvencions menors de 18 anys
2. La unitat de convivència no ha de superar el llindar màxim de renda establert a la convocatòria ni posseir cap altre immoble, excepte l’habitatge habitual que inclou una plaça d’aparcament. Excepte casos del Títol V de la Llei 14/2010 de 27 de maig
REQUISITS ESPECÍFICS Tipus 3 suport al monitoratge:
1. Persones beneficiàries amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33% i fins a 21 anys
2. Autorització de dades per consultar al centre educatiu

Documentació necessària

Tipus 1 i 2 activitats i menjador:

1. Preinscripció a l'activitat d'estiu (facilitada per l'entitat organitzadora de l'activitat)

2. Imprès de la sol·licitud específica de subvencions activitats d'estiu emplenat i signat, 2 tipus segons la situació:

FORMULARI 001B a emplenar per les FAMÍLIES que van rebre subvenció en la convocatòria de l’estiu 2019  i que es manté la seva situació econòmica o aquesta ha empitjorat. En aquest formulari heu de marcar la casella de Declaració responsable  i no entregar cap altre tipus de documentació de situació econòmica.

En aquest cas, es valorarà la documentació presentada l'any passat

FORMULARI 001A FAMÍLIES que han d'acreditar la situació econòmica:

B.1. Ingressos econòmics de tots els majors de 16 anys que convisquin amb l'infant/adolescent sol·licitant de subvenció (dues últimes nómines treballador fix / dues últimes nómines i contracte de treball -treballador eventual/ certificat OTG en cas d'atur / fotocòpia resum ingressos anuals en cas de rebre pensió, estudiants < 16 anys cal aportar informe de vida laboral, fotocòpia sentència on s'especifiquin acords econòmics i guarda i custòdia de l'infant/adolescent en cas de divorci, altres ingressos).

B.2. Despeses de l'habitatge: fotocòpia 2 últims rebuts pagats (hipoteca o lloguer) o declaració jurada.

3. Si és el cas, certificat de grau de discapacitat de la persona sol·licitant o familiars

4. Si és el cas, carnet família nombrosa o família monoparental.

5. Si és el cas, acreditació de la situació de violència de gènere.

6. Si és el cas, altres situacions recollides a la normativa Llei 5/2008, de 24 d’abril i Títol V de la Llei 14/2010, de 7 de maig

 

Tipus 3: suport al monitoratge:

1. Preinscripció a l'activitat d'estiu (facilitada per l'entitat organitzadora de l'activitat)

2. Imprès de la sol·licitud específica FORMULARI 002A de subvenció de tipus 3 emplenat i signat, marcant la casella l'autorització de dades personals.

3. Certificat del grau de discapacitat de la persona beneficiària

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Esport, Infància
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració