Menú

Borsa de Lloguer: oferta d'habitatge

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud per inscriure un habitatge de propietat, com a oferta de lloguer, a la borsa de mediació en lloguer social. L'Oficina d'Habitatge busca persones interessades en llogar l'habitatge (a la seva borsa) i es posa en contacte amb les parts per signar el contracte de lloguer. L'Oficina ofereix, a canvi d'un preu de lloguer per sota de mercat (mínim 20%), una garantia contra impagaments i desperfectes que es poguessin ocasionar, juntament amb el compromís de fer un seguiment periòdic de la relació contractual mentre el pis estigui llogat.


Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900

Requeriments

L'habitatge ha d'estar ubicat a Vilanova i la Geltrú i cal que:

a) sigui de mercat lliure (o de protecció oficial amb autorització per ser llogat).

b) disposi de cèdula d'habitabilitat i de certificat d'eficiència energètica, o estigui en disposició d'obtenir-los.

Procediment

  1. La persona interessada pot presentar la seva pre-oferta d'habitatge a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
  2. L' Oficina Local d'Habitatge revisa la pre-oferta i comprova que l'habitatge compleix els requisits per poder-lo oferir a la borsa de mediació.
  3. Un cop comprovada la documentació, la borsa de mediació de l'Oficina Local d'Habitatge es posarà en contacte amb el/la propietari/a per visitar l'habitatge, fer-ne l'inventari i les fotografies que siguin necessàries.
  4. Si l'habitatge no requereix cap reforma o rehabilitació, la borsa pacta amb el/la propietari/a un preu de lloguer per sota de mercat (entre un 20 % i un 30%). A canvi d'aquesta rebaixa, la part propietària obté una garantia de la borsa contra impagaments, en cas que la situació portés a un judici per desnonament, i contra possibles desperfectes que pogués ocasionar el/la llogater/a, juntament amb el compromís de fer un seguiment periòdic de la relació contractual mentre el pis estigui llogat.
  5. En el moment que s'admet l'habitatge,el/la propietari/a ha de dipositar un joc de claus a la borsa perquè aquesta pugui mostrar l'habitatge a possibles candidats/es. 
  6. La borsa es compromet a seleccionar les persones més adients d'entre totes les inscrites a la borsa (seguint uns criteris prefixats i tenint en compte les necessitats i possibilitats de pagament de cada persona).
  7. Un cop trobat  llogater/a, la Borsa es posa en contacte amb la part propietària per procedir a la signatura del contracte de lloguer.

Observacions

Si voleu més informació podeu adreçar-vos al Servei d'Atenció Ciutadana d'Habitatge, Pl. de la Vila,8 o bé trucar al 93.816.90.31

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que sigui propietària o actuï en representació d'un/a propietari/a d'un habitatge ubicat a Vilanova i la Geltrú

Temps mitjà de resolució

Entre 15 i 30 dies, per a habitatges que no necessiten reformes i estan llestos per entrar-hi a viure, i depenent de la demanda de lloguer inscrita a la bors

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració