Menú

Borsa de Lloguer: oferta d'habitatge

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud per inscriure un habitatge de propietat privada a la Borsa de Mediació en Lloguer Social. L'Oficina d'Habitatge busca persones propietàries interessades en llogar l'habitatge a través de la borsa, que els cercarà un/a llogater/a i  s'encarregarà de preparar el contracte de lloguer i tota la documentació necessària. L'Oficina ofereix, a canvi d'un preu de lloguer per sota de mercat (mínim 20%), una garantia contra impagaments i desperfectes que es poguessin ocasionar, juntament amb el compromís de fer un seguiment periòdic de la relació contractual mentre l'habitatge estigui llogat.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal adjuntar l'imprès de sol·licitud d'aquest tràmit i tota la documentació requerida.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Totes les tramitacions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible fer-ho, cal que contacteu amb l'OFICINA LOCAL D'HABITATGE:

Requeriments

L'habitatge ha d'estar ubicat a Vilanova i la Geltrú i cal que:

a) sigui de mercat lliure (o de protecció oficial amb autorització per ser llogat).

b) disposi de cèdula d'habitabilitat i de certificat d'eficiència energètica, o estigui en disposició d'obtenir-los.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que sigui propietària o actuï en representació d'un/a propietari/a d'un habitatge ubicat a Vilanova i la Geltrú

Temps mitjà de resolució

Entre 15 i 30 dies, per a habitatges que no necessiten reformes i estan llestos per entrar-hi a viure, i depenent de la demanda de lloguer inscrita a la bors

Procediment

  1. La persona interessada pot presentar la seva pre-oferta d'habitatge a l'OLH (preferiblement de forma telemàtica).
  2. L'Oficina Local d'Habitatge revisa la pre-oferta i comprova que l'habitatge compleix els requisits per poder-lo oferir a la borsa de mediació.
  3. Un cop comprovada la documentació, la Borsa de Mediació de l'Oficina Local d'Habitatge es posarà en contacte amb el/la propietari/a per visitar l'habitatge, fer-ne l'inventari i les fotografies que siguin necessàries.
  4. Si l'habitatge no requereix cap reforma o rehabilitació, la borsa pacta amb el/la propietari/a un preu de lloguer per sota de mercat (entre un 20% i un 30%). A canvi d'aquesta rebaixa, la part propietària obté una garantia de la Borsa contra impagaments i una assegurança, juntament amb el compromís de fer un seguiment periòdic de la relació contractual mentre l'habitatge estigui llogat.
  5. En el moment que s'admet l'habitatge,el/la propietari/a ha de dipositar un joc de claus a la borsa perquè aquesta pugui mostrar l'habitatge a possibles candidats/es, o bé estar disponible quan se'l citi per anar a ensenyar l'habitatge.
  6. La Borsa es compromet a seleccionar les persones més adients d'entre totes les inscrites a la Borsa (seguint uns criteris prefixats i tenint en compte les necessitats i possibilitats de pagament de cada persona).
  7. Un cop trobat  llogater/a, la Borsa es posa en contacte amb la part propietària i, si hi ha acord, es signa el contracte de lloguer.

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració