Menú

Borsa de Lloguer: sol·licitud d'habitatge

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud per inscriure's a la borsa de mediació en lloguer social com a demandant d'habitatge a preus assequibles (per sota de mercat - mínim 20%). L'Oficina Local d'Habitatge busca habitatges de lloguer (a la seva borsa) amb les característiques sol·licitades. Si la persona sol·licitant troba convenient l'habitatge, la Borsa es posa en contacte amb la part propietària per iniciar la signatura del contracte de lloguer.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900

Procediment

  1. La persona interessada ha de presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
  2. L'Oficina Local d'Habitatge revisarà la sol·licitud i comprova el compliment dels requisits per part de la persona sol·licitant.
  3. Un cop aprovada, la sol·licitud es registra a la Borsa de Lloguer de l'Oficina Local d'Habitatge.
  4. En el moment que hi ha disponible un habitatge amb les característiques sol·licitades, es concerta una hora de visita.
  5. Si la persona sol·licitant troba convenient l'habitatge, la Borsa en contacte amb la part propietària per iniciar la signatura del contracte de lloguer.

Observacions

La borsa també gestionarà ajuts al pagament del lloguer per a les persones llogateres que hagin obtingut un habitatge mitjançant la borsa i que al·leguin circumstàncies especials per les quals requereixin aquests ajuts

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que: a) Pugui demostrar uns ingressos regulars, els quals en cap cas podran superar 5,14 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència vigent (IRSC; zona A). b) No disposi de cap habitatge en propietat o, si el té, que no hi pugui viure per diversos motius (estat ruïnós, sentència separació, etc.). c) Estigui inscrita al Registre de Sol·licitants d'HPO

Temps mitjà de resolució

Entre 1 i 3 mesos, depenent de l'oferta d'habitatges per llogar disponibles a la borsa

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració