Menú

Sol·licitud de baixa de gual (pas d'entrada i sortida de vehicles)

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Donar de baixa el gual

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Per Internet (en línia i amb certificat digital) cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació requerida

Impresos del tràmit

Procediment

Presencialment: cal presentar la sol·licitud i la documentació reqierida

Per Internet (en línia i amb certificat digital) cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació requerida

Observacions

1. Aquesta sol·licitud està subjecta a la comprovació de les manifestacions anteriors, així com se li adverteix que, en cas de comprovar que segueix utilitzant el local per guardar el vehicle/s o no procedir (si cal) a la restitució de la vorera, no es procedirà a la baixa del Padró.
2. Cal que la persona sol·licitant hagi esborrat la senyalització horitzontal de color groc o la substitueixi per pintura de color gris o negre, i retirat/adequat la rampa d'accés en cas d'existir.
3. Cas que la comprovació resulti correcta, la baixa es produirà a la data de la sol·licitud. La quota de l'any en curs es prorratejarà per trimestres naturals 
4. La baixa es farà efectiva en el termini de 15 dies a partir de la recepció de la resolució del regidor i si es fa l’entrega al departament de Gestió Tributària, de la corresponent placa.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física i/o jurídica titular de la llicència del gual

Temps mitjà de resolució

3 mesos

Silenci administratiu

D’ acord amb el que estableix l’ article 50.1.a ) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 42.4 i 43.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , es fa saber que el termini per resoldre i notificar és de 3 mesos a partir del dia de la sol·licitud , i una vegada transcorreguts els terminis aban esmentat, el silenci serà negatiu.

Negatiu

Documentació necessària

- Sol·licitud específica, degudament complimentada pel titular del gual.
- Fotografia en color on es mostri que no hi ha rampa a la vorera, ni ratlles grogues a la calçada (veure apartat observacions).
- Darrer rebut pagat de les taxes corresponents al gual que es vol donar de baixa.
- En el cas de les persones físiques, DNI.
- En el cas de les persones jurídiques:
* Comunitats de Propietaris: NIF i fotocòpia de l'acta de la Comunitat on consti l'acord de donar de baixa el gual.
* Empreses: NIF i escriptura pública de poders, delegació o representació legal.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Transport públic i mobilitat, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració