Menú

Sol·licitud de volant o certificat de convivència al municipi

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Document que certifica l'adreça on consta empadronada una persona.

El certificat, a diferència del volant, acredita fefaentment la residència individual o col·lectiva d’una persona, i per tant constitueix prova davant qualsevol procés administratiu o judicial.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia especificant el tipus de certificat històric que es requereix, així com el motiu pel qual es sol·licita, s'enviarà el certificat a l'adreça que consti a la sol·licitud.

El certificat s'envia a la persona solicitant en el termini de 10 a 20 dies

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

A les oficines indicades

 

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938143900/ 010 Preu trucada del 010: 0,15 € per a l'establiment de trucada i 0,18 € per minut

Qui el pot demanar?

La persona interessada o autoritzada i els representants legals per als menors* i/o incapacitats (*veure observacions sobre empadronament de persones menors d'edat al tràmits d'Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència o omissió o Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants).

Temps mitjà de resolució

Cinc dies laborables

Procediment

Cal presentar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, amb la documentació d'identitat corresponent.

Si la persona interessada no pot personar-se a l'OAC caldrà presentar l'imprés d'autorització degudament emplenat i amb la documentació requerida, original i en vigor.

Documentació necessària

Documentació d'identitat de totes les persones afectades pel tràmit:

  • Persones espanyoles: DNI o passaport, original i en vigor.
  • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen, original i en vigor. (En cas d'aportar certificat NIE aquest s’ha d’acompanyar sempre pel passaport o pel document d’identitat del país d’origen).
  • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport, original i en vigor. En el cas de persones del Regne Unit també és vàlid el document de residència establert per l’acord de retirada de la Unió Europea.
  • Els menors d'edat hauran d'aportar, també: Llibre de família actualitzat amb la inscripció del nadó o Certificació literal d'inscripció del naixement emesa pel Registre Civil.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Atenció a la ciutadania
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració