Menú

Obres. Obres Menors. Adequar Local per a exercir una Activitat Classificada en règim de comunicació. Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Sol.licitud de llicència d'obres menors per a adequar locals per a una Activitat Classificada en règim de comunicació.  Inclou canvis de distribució interior sense afectació estructural.

Un cop acabades les obres d'adequació de l'establiment cal presentar la documentació del Régim de Comunicació per a l'Obertura de l'Activitat. 

En el cas de les activitats classificades en l'annex I i II, segons LPCAA i LEPAR, la tramitació de la llicència d'obres i d'activitats es farà en expedients indepentdents però de forma simultània.

Preu: Veure Ordenances Fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

veure apartat Procediment

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Requeriments

D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.

Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris

Procediment

 1. Enviar correu electrònic a llicencies@vilanova.cat amb el model de sol·licitud de Llicències d'Obres Menors omplert i signat, projecte i pressupost.
 2. Abonar l'autoliquidació que els serveis administratius de Llicències us hauran enviat per correu electrònic.
 3. Accedir al registre d'entrada telemàtic a través del botó tramitar en línia, on caldrà penjar tota la documentació requerida, inclòs el justificant de pagament de l'autoliquidació.
 4. El projecte ha de ser en format PDF i tots els plànols han de disposar d'escala gràfica. En determinats casos es podrà requerir una còpia en paper.
 5. La resta de documents poden ser en aquests formats: pdf, jpg, jpeg, gif, png.
 6. Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 12 Mb. No s'admeten formats comprimits.  En el cas que calgui presentar un document de mida més gran caldrà presentar-lo a traves del serveiSTATransfer
 7. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin hauran d'incloure, en el moment de fer el registre d'entrada telemàtic, el correu electrònic de notifificació, així com complimentar el consentiment per a les notificacions electròniques.
 8. La sol·licitud i el projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics Municipals que han d'emetre el corresponent informe.
 9. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena en la documentació aportada, s'enviarà el requeriment al sol·licitant o al seu representant.
 10. La resolució que correspongui (favorable, desfavorable, en suspens, ...), es notificarà al sol·licitant o el seu representant.
 11. Un cop concedida la llicència hi ha un termini de 6 mesos per a fer les obres.
 12. Un cop acabades les obres d'adequació de l'establiment cal presentar la documentació del Régim de Comunicació per a l'Obertura de l'Activitat.  En el cas de les activitats classificades en l'annex I i II, segons LPCAA i LEPAR, la tramitció de la llicència d'obres i d'activitats es farà separadament, però de forma simultània.

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o representant legalment acreditat

Temps mitjà de resolució

1 mes en el tràmit d'obres menors i 2 mesos en el tràmit d'obres majors.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració